Finnmarksbenken krymper etter neste stortingsvalg – Akershus overtar mandatet

Nå har regjeringen konkludert om neste stortingsvalgs mandatfordeling. Finnmarksbenken krymper fra fem til fire, mens Akershus får et ekstra mandat. Det mener KrF-topp kan øke partiets sjanser. 

Irene Ojala (bildet) fikk det fjerde faste mandatet fra Finnmark ved valget i 2021, mens Frps Bent Rune Strifeldt fikk et utjevningsmandat for Frp. 
Irene Ojala (bildet) fikk det fjerde faste mandatet fra Finnmark ved valget i 2021, mens Frps Bent Rune Strifeldt fikk et utjevningsmandat for Frp. Foto: Terje Pedersen / NTB
Veslemøy Hedvig Østrem

Det er kommunal- og distriktsdepartementet som har beregnet hvor mange mandater som skal velges fra hvert valgdistrikt ved stortingsvalget i 2025. Landet vil fortsatt være delt inn i 19 valgdistrikt og det skal fortsatt velges 169 representanter.

Det er valgdistriktenes innbyggertall og areal som avgjør fordelingen av mandater. 

Det er kun Akershus og Finnmark som får endring i mandatfordelingen. 

Reglene om hvordan mandatene skal fordeles mellom valgdistriktene, står i Grunnloven. Tidligere ble mandatene justert hvert åttende år, men nå foretas det en justering før hvert stortingsvalg. 

Siden 2020 har det vært befolkningsvekst i de fleste valgdistriktene. Akershus valgdistrikt har hatt størst vekst. I forbindelse med delingen av Viken fylke ble Jevnaker kommune besluttet lagt til Akershus fylke. Som følge av dette er også Jevnaker kommune flyttet Buskerud valgdistrikt til Akershus valgdistrikt, opplyser kommunal- og distriktsdepartementet i en pressemelding fredag.

– Kan øke KrFs mulighet 

Ved valget i 2021 ble de fire faste mandatene til Finnmark fordelt slik: 2 til Ap, 1 til Sp, 1 til Pasientfokus. Det siste mandatet, et utjevningsmandat, gikk til Frp, som altså er eneste borgerlige mandat i dagens storting fra Finnmark. 

I Akershus går man fra 19 til 20 mandater. Ved forrige valg var det KrF som sto nærmest til å få det siste Akershusmandatet.  

Ida Lindtveit Røse (KrF) fikk ikke stortingsplass i 2021. Det kan hun kanskje få i 2025, med ny mandatfordeling. Men fortsatt har hun ikke bestemt om hun stiller. 
Ida Lindtveit Røse (KrF) fikk ikke stortingsplass i 2021. Det kan hun kanskje få i 2025, med ny mandatfordeling. Men fortsatt har hun ikke bestemt om hun stiller.  Foto: Annika Byrde / NTB

Ida Lindtveit Røse var førstekandidat på listen den gangen, men endte uten stortingsplass. Hun mener den endrede mandatfordelingen kan påvirke KrFs mulighet til å komme inn på Stortinget for Akershus. 

– Det er klart at mandatfordelingen påvirker KrFs muligheter til å komme inn på stortinget for Akershus. Men det som påvirker mest, er antallet stemmer. Mange i Akershus er opptatt av både mer fleksibilitet for familiene, verdiskaping og ivareta grunnleggende verdier i samfunnet vårt, og vi skal jobbe knallhardt for å øke oppslutningen og sikre at KrF igjen blir representert på stortinget fra Akershus, sier hun til Altinget. 

Selv har hun ikke avgjort om hun vil forsøke seg på nytt på å kapre en stortingsplass. 

Akershus er også etter den nye mandatfordelingen klart underrepresentert på Stortinget, gitt folketall, men  beregningen også tar hensyn til areal. Røse mener det er en riktig balanse. 

– Som akershusing er jeg selvsagt glad for at fylket er godt representert på Stortinget, det skulle bare mangle som Norges største fylke. Samtidig er jeg opptatt av en god geografisk representasjon i hele landet og at det er andre forhold enn folketall som også må hensyntas i mandatfordelingen, sier hun. 

Fortsatt overrepresentert

Grunnlagsdata for beregningen er hentet inn fra Statistisk sentralbyrå og Kartverket.

Fortsatt er Finnmarks befolkning overrepresentert på Stortinget, viser beregninger fra valgforsker Bernt Aardal. Han har gjennomgått fordelingen på sin blogg. 

«Hvis bare folketall skulle telle, ville Finnmark bare få to mandater», skriver han, men poengterer at loven nå er endret og sier at ingen valgdistrikt skal ha færre enn fire mandater.

Aardals beregninger viser at flere fylker er underrepresentert, Oslo og Akershus skulle hatt to flere mandater dersom kun folketall var utslagsgivende: 

 
Les også

Omtalte personer

Irene Ojala

Stortingsrepresentant for Finnmark, medlem, helse- og omsorgskomiteen, leder (PF)

Bengt Rune Strifeldt

Stortingsrepresentant (FrP), medlem, Næringskomiteen
bygningstekniker

Ida Lindtveit Røse

2. nestleder i KrF, fylkesråd i Akershus
Europastudier

E-postPolitikk har aldri vært viktigere

Få GRATIS nyheter fra Norges første rendyrkede politiske redaksjon

0:000:00