Eksperter mener eldreomsorgen blir salderingspost og taper mot yngreomsorgen 

– Eldre ser ut til å tape når kommunene tildeler tjenester. Det sier forsker Heidi Gautun ved Oslo Met. Økonom Ingeborg Rasmussen i Vista analyse AS gir uttrykk for det samme. Begge mener dette henger sammen med den sterke veksten i tjenester til yngre brukere.

Flere eksperter mener eldre taper i kampen om ressursene i konkurranse med yngre brukere av helse- og omsorgstjenester
Flere eksperter mener eldre taper i kampen om ressursene i konkurranse med yngre brukere av helse- og omsorgstjenester Foto: Gorm Kallestad / NTB
Solveig Ruud

Det har de siste ukene vært stor oppmerksomhet rundt eldreomsorgen. 

– Historiene som er kommet frem de siste ukene, er bekreftelser på at eldreomsorgen ikke er god nok alle plasser. Det sa helse- og omsorgsminister Ingvild Kjerkol da hun nylig holdt sin årlige tale til ledere som jobber med helse- og omsorg i landets kommuner.

Men i debatten har i liten grad dreid seg om den innbyrdes kampen om helse- og omsorgsressursene i kommunene; mellom eldre og yngre brukere.