Om  
Asle Toje

Foreslås gjenvalgt til Nobelkomiteen

Fremskrittspartiet foreslår at nestlederen i Den Norske Nobelkomité, Asle Toje, blir gjenvalgt som komitémedlem for ytterligere en periode. – Dette er et viktig oppdrag som man må ta på stort alvor, sier Toje til Altinget.

Asle Toje, Nobelkomiteens nestleder, fotografert på møterommet i Nobelinstituttet i 2021.
Asle Toje, Nobelkomiteens nestleder, fotografert på møterommet i Nobelinstituttet i 2021.Foto: Heiko Junge/NTB
Ingrid Skovdahl

Det opplyser partiet til Altinget torsdag.

Asle Toje ble for første gang innvalgt som medlem av Den Norske Nobelkomité i 2018, for en periode på seks år. Ved årsskiftet 2023/2024 utløper medlemskapet, og Fremskrittspartiets stortingsgruppe foreslår nå altså at han blir gjenvalgt for seks nye år.

– Toje er en utrolig kunnskapsrik og solid kar på feltet som handler om internasjonal politikk og samfunn. Han har gjort en veldig god jobb, vi er veldig fornøyd med det han har gjort, og vi har også fått gode tilbakemeldinger på det, sier Morten Wold (Frp), leder av valgkomiteen i Frps stortingsgruppe og tredje visepresident på Stortinget.

– Det var et enstemmig gruppemøte som gikk inn for innstillingen, og Asle Toje ønsket også selv å fortsette. Så dette var et helt udramatisk og enstemmig valg, fortsetter han.

– Dette er en pliktgreie

Asle Toje sier til Altinget at han er glad for innstillingen, og at han ser frem til å fortsette med en viktig og givende oppgave.

På spørsmål om hva han har fått ut av det prestisjefulle oppdraget så langt, svarer han humoristisk «fattigdom», før han raskt blir alvorlig og forklarer viktigheten av oppdraget.

– Dette er en pliktgreie. Du får bedre betalt av å sitte i et styre, men dette er et viktig oppdrag som man må ta på stort alvor, sier han og fortsetter:

– Nobelkomiteen er et spennende og svært norsk fora. I motsetning til andre nobelkomiteer er den norske Nobelkomiteen oppnevnt av Stortinget, selv om vi ikke representerer ikke partiene. Jeg mener det er sunt at man ikke står til ansvar for politiske partier og trekker stortingspolitikken inn i komiteen. Mye av Nobelkomiteens suksess tror jeg handler om at man har en bred demografisk representasjon. Det er et konsensusorgan, der komiteen sammen diskuterer seg fram til årets prisvinner. Det er stimulerende, sier Toje.

– Så er det viktig at komiteen ikke blir et pensjonisttreff, men at det også kommer yngre personer inn i komiteen.

I tillegg til vervet som nestleder i Den Norske Nobelkomité, er Asle Toje utenrikspolitisk forsker og forfatter, og leder podkasten Tojes time i Minerva. I perioden 2012 til 2018 jobbet han som forskningsdirektør ved Det Norske Nobelinstitutt. Han har også vært fast spaltist i Klassekampen, Bergens Tidende, Dagens Næringsliv og =Oslo.

Slik er status i Nobelkomiteen nå

Stortinget velger i plenum medlemmene til Nobelkomiteen, etter innstilling fra partigruppene.

Medlemmene velges av Stortinget for en seks-årsperiode. Tre varamedlemmer velges for en tre-årsperiode, med mulighet for gjenvalg.

Den Norske Nobelkomité består på nåværende tidspunkt av: 

  • Berit Reiss-Andersen (leder) – slutter ved årsskiftet
  • Asle Toje (nestleder) – valgt til 2023
  • Jørgen Watne Frydnes – valgt til 2026
  • Anne Enger – valgt til 2026
  • Kristin Clemet – valgt til 2026

Arbeiderpartiet kunngjorde onsdag at Gry Larsen blir foreslått som nytt medlem når Berit Reiss-Andersen går av.

Omtalte personer

Asle Toje

Nestleder, Den Norske Nobelkomite, utenrikspolitisk forsker, forfatter
Ph.D. i internasjonale relasjoner (University of Cambridge, 2006), cand.mag. (Universitetet i Oslo og Universitetet i Tromsø, 1997)

E-postPolitikk har aldri vært viktigere

Få GRATIS nyheter fra Norges første rendyrkede politiske redaksjon

0:000:00