Forsvars- og sikkerhetspolitikk i uke 7: De årlige trusselvurderingene og Sikkerhetskonferansen i München

Mandag formiddag vil E-tjenesten, NSM og PST presentere sine årlige trusselvurderinger. Forsvarsminister Gram vil reise til Brussel for å møte sine Nato-kollegaer, før han sammen med statsministeren og utviklingsministeren reiser til den årlige Sikkerhetskonferansen i München.

0:000:00