Forsvarssjefen: – Denne krigen vil påvirke oss i hele min levetid

Tirsdag morgen våkner Norge med et forsvar i ytterligere økt beredskap på grunn Russlands aggresjon mot Ukraina. Forsvarssjef Eirik Kristoffersen tror krigen vil strekke seg over flere år – og påvirke verden i flere generasjoner.

Mandag ettermiddag informerte regjeringen om at forsvarets beredskap er ytterligere skjerpet. Forsvarssjef Eirik Kristoffersen mener vi må være forberedt på at det er en beredskap vi må ha ut neste år, minst. 
Mandag ettermiddag informerte regjeringen om at forsvarets beredskap er ytterligere skjerpet. Forsvarssjef Eirik Kristoffersen mener vi må være forberedt på at det er en beredskap vi må ha ut neste år, minst. Foto: Rodrigo Freitas / NTB
Veslemøy Hedvig Østrem

Tre alvorlige menn forklarte mandag ettermiddag hva det innebærer at Forsvaret fra tirsdag hever sin beredskap, og går over til det som omtales som en «ny fase i planverket».

Hvor mange trinn det er i dette planverket og hvilket trinn vi er på nå, vil ingen gå i detalj på. Statsminister Jonas Gahr Støre (Ap) karakteriserer situasjonen som «en sikkerhetspolitisk utsatt situasjon». 

Det faglige rådet har kommet fra en tydelig forsvarssjef, Eirik Kristoffersen, som nå får i oppdrag å omprioritere ressursene og gjøre det som er nødvendig i den nye situasjonen. 

Til Altinget sier Støre at de ikke er naive, men at det ikke foreligger konkrete indikasjoner på at vi er et militært mål for Russland. 

Vi har i løpet av det siste året, månedene og ukene sett mer av hva dette hybride, sammensatte trusselbildet er. For hvem flyr droner? Er det spioner i Norge? 

Jonas Gahr Støre
Statsminister (Ap)

– Det Ukraina opplevde i fjor på denne tiden, at det ble plassert store styrker ved grensene, er ikke noe vi opplever her. Jeg anser ikke at det er den trusselen vi står ovenfor. Men vi har i løpet av det siste året, månedene og ukene sett mer av hva dette hybride, sammensatte trusselbildet er. For hvem flyr droner? Er det spioner i Norge? Hvordan skal vi forstå situasjonen med en som har skiftet identitet? Vi har også sabotasjeutfordringer. Fordi dette delvis er militære utfordringer, vi må følge med og styrke beredskapen, sier statsminister Støre.

Skal vare lenge

Sammen forklarte statsminister, forsvarsminister Bjørn Arild Gram (Sp) og forsvarssjef Eirik Kristoffersen at økt beredskap innebærer at forsvaret nå omprioritere deler av planlagte aktiviteter. Norges operative evne skal styrkes.

Forsvarsminister Bjørn Arild Gram (Sp), statsminister Jonas Gahr Støre (Ap) og forsvarssjef Eirik Kristoffersen kom med et alvorlig budskap om økt beredskap for Norges forsvar – i minst ett år frem i tid.
Forsvarsminister Bjørn Arild Gram (Sp), statsminister Jonas Gahr Støre (Ap) og forsvarssjef Eirik Kristoffersen kom med et alvorlig budskap om økt beredskap for Norges forsvar – i minst ett år frem i tid. Foto: Foto: Rodrigo Freitas / NTB

Eirik Kristoffersen er også opptatt av at Forsvaret skal ha utholdenhet til å kunne stå i den nye situasjonen lenge. Han forbereder sin organisasjon på at den økte beredskapen vil vare minst ett år.

Til Altinget utdyper han: 

– Jeg ser for meg at det blir en langvarig krig i Ukraina. Hvor langvarig er det vanskelig å spå, men det kan ta flere år. 

– Hva som gir deg grunnlag til å tro det?

– Det er så stor avstand mellom de målsetningene Russland hadde ved begynnelsen, og det som er oppnådd. Det er et enormt prestisjenederlag for president Putin, samtidig som Ukraina nå er på offensiven. Og Ukrainas mål er nok ikke bare å ta tilbake det som er okkupert i år, men å frigjøre hele Ukraina, inkludert det som ble annektert i 2014. Jeg ser ingen vilje til å ville forhandle. Dette vil vare over tid. 

Både forsvarsminister og forsvarssjef la vekt på at Russlands neste manøver, er usikker.

– Vi skal ikke undervurderer Russlands evne

Kristoffersen understreker at det ikke er noen direkte militær trussel mot Norge, men er likevel avventende.

– Det vi vet, er at vi hverken skal undervurdere Russlands evne eller Russlands vilje. Det er et stort land med store ressurser. I Ukraina har de stort sett brukt det meste av landstyrkene de har, men maritime styrker og luftstyrker er ganske uberørt. De har altså kapasitet. Og Norge er naboland og må være til stede og følge med på hva som skjer i våre naboområder. 

Her er noen av beredskapstiltakene
  • Nye tiltak innenfor logistikk, kommunikasjonssikkerhet og sikring av Forsvarets egne anlegg. 
  • Justering av aktiviteten og fokuset på daglige operasjoner. Forsvaret vil blant annet spisse aktiviteten mot oppgavene som ivaretar beredskapen her og nå, og for å sikre Forsvarets utholdenhet. 
  • Sammen med de øvrige aktørene i totalforsvaret gjennomgås nå planverk. 
  • Sørge for fortsatt god oversikt og tilstedeværelse i våre havområder.
  • Beskyttelse av olje- og gassinstallasjonene i Nordsjøen er høyt prioritert. Forsvarets tilstedeværelse og patruljering gjør det vanskeligere å gjennomføre fordekte sabotasjeaksjoner mot norsk sokkel. 
  • God situasjonsforståelse i havområdene i nord. Forsvaret omprioriterer derfor deler av virksomheten til særlig maritim overvåkning, med økt operativ tilgjengelighet på fartøyer og flystyrker. Dette vil gjøres i tett samarbeid med allierte. Det er også betydelig annen alliert aktivitet i våre nærområder.
  • Det kan bli aktuelt å vurdere forsering, og omprioritering av byggeaktiviteter, materiellanskaffelser og prosjekter. Dette vil forsvarssjefen vurdere sammen med de andre etatene i forsvarssektoren i tiden fremover.
  • I tillegg gjør vi flere tiltak og justeringer som ikke er synlige, som Forsvaret ikke kan fortelle om. 

(Kilde: Regjeringen, Forsvaret)

Det er omtrent ett år siden Kristoffersen første gang anbefalte Regjeringen å øke beredskapen på grunn av Russlands militære disposisjoner. Til Altinget forteller han om hva som har overrasket ham det siste året og hva han forventet: 

I Ukraina har de stort sett brukt det meste av landstyrkene de har, men maritime styrker og luftstyrker er ganske uberørt. De har altså kapasitet.

Eirik Kristoffersen
Forsvarssjef i Norge

– Den gangen så jeg for meg at styrkeoppbyggingen som foregikk i nabolandene til Ukraina, var forberedelsene på et angrep. Derfor innførte vi beredskapstiltak i desember. I februar forventet jeg økt militær aktivitet også i våre naboområder. Det så vi ikke. Vi så faktisk mindre aktivitet i vår, sier Kristoffersen.

Nå ser han en endring. Russland har mobilisert ytterligere. De har også skjerpet retorikken og kommet med trusler. Det har også vært flere hendelser som gjør de nye tiltakene nødvendige, understreker forsvarssjefen. 

– Det er den usikre situasjonen som gjør at jeg nå har anbefalt regjeringen at vi stepper opp beredskapen. 

Verden og Norge må leve med dette lenge 

Kristoffersen mener verdenssamfunnet – og Norge som Russlands nabo – vil måtte leve med denne krigen i mange, mange år. 

– Det er enorme tap av liv. Denne krigen har skapt så mange sår. Det er død, nød og splittelse på begge sider. Ukrainske barn har mistet foreldrene sine, folk blir tvangsflyttet til Russland. Dette er dype sår det vil ta lang tid å lege, uansett hvordan krigen går. Så resultatene av denne krigen vil jeg måtte leve med resten av min levetid. 

Forsvarssjefen tror vi må forberede oss på mer usikkerhet. 

Dette er dype sår det vil ta lang tid å lege, uansett hvordan krigen går. Så resultatene av denne krigen vil jeg måtte leve med resten av min levetid. 

Eirik Kristoffersen
Forsvarssjef

– Noen av de hendelsene som nå har vært, som for eksempel droneflygingen, er kanskje gjort nettopp for å skape usikkerhet. Mentalt må vi som folk altså være forberedt på mer usikkerhet, hver og en av oss. 

Forsvarsministeren: – Vi må kunne stå i dette over tid

Forsvarsminister Bjørn Arild Gram ønsker mer årvåkenhet. 

– Det er behov for årvåkenhet og bevissthet ute. Vi ønsker å være et åpent samfunn, men vi skal ikke være naive. Det er de som ikke ønsker oss vel. Derfor er hele samfunnets motstandskraft viktig nå, og det har vi vært opptatt av å styrke. Vi må kunne stå i dette over tid, sier Gram til Altinget.  

– Sover du godt om natten?

– Ja, men det er et nytt alvor nå. Jeg forstår godt at folk blir urolige. Vi har ikke noen grunn til å tro at Russland vil involvere flere i krigen, men det er ingen som vet hva et presset regime vil gjøre framover. Da er det rett av oss å si tydelig at vi støtter Ukraina, og at vi iverksetter mer beredskap og altså går over i en ny fase for forsvaret.  

Omtalte personer

Eirik Kristoffersen

Forsvarssjef, Forsvaret
Krigsskolen (Linderud, 1995)

Bjørn Arild Gram

Forsvarsminister

Jonas Gahr Støre

Statsminister (Ap)
statsviter (Institut d'Études Politiques de Paris, 1985), (Sjøkrigsskolen, 1980)

E-postPolitikk har aldri vært viktigere

Få GRATIS nyheter fra Norges første rendyrkede politiske redaksjon

0:000:00