Debatt

Fra strategi til handling - fem råd for gjennomføring av digitalisering nå

Vi kan ikke lenger tillate oss selv å bli sittende fast i planleggingsfasen når andre nasjoner allerede er langt på vei i gjennomføringsprosessen, skriver Geir Arne Olsen.

Norge må handle nå, for vi har verken tid eller ressurser til å vente, sier Geir Arne Olsen, norgessjef i Netcompany.
Norge må handle nå, for vi har verken tid eller ressurser til å vente, sier Geir Arne Olsen, norgessjef i Netcompany.Foto: Netcompany
Geir Arne Olsen
Dette er et debattinnlegg, og innholdet står for skribentens regning. Alle innlegg hos Altinget skal overholde presseetiske regler.

I flere år har vi i Norge unnlatt å forholde oss til advarsler fra internasjonale digitaliseringsrapporter og vårt eget omstillingsbarometer, som hvert år viser hvilken kritisk situasjon vi står i. Samtidig ser vi at nabolandene våre rykker fra oss i et kappløp der digitale løsninger står sentralt. Med en ny digitaliseringsminister, et nytt dedikert departement, og en oppdatert digitaliseringsstrategi på vei, har vi nå et fundament som gjør det mulig å begynne å handle på de planene vi har lagt.

Det er en ubehagelig sannhet at Norge henger etter både våre nærmeste naboer og en rekke andre land i det teknologiske kappløpet som kommer til å forme fremtiden vår. Hvis vi ønsker å påvirke vår egen fremtid, må vi være med i spillet fra starten av, og handle proaktivt og målrettet.

At vi ligger bakpå med digitalisering er spesielt kritisk fordi vi får en stadig eldre befolkning. Det haster med å få på plass funksjonelle og fremtidsrettede digitale løsninger som kan forenkle og forbedre livene til våre innbyggere. Derfor må vi nå skifte fokus fra å utvikle flere strategier til å faktisk gjennomføre nødvendige handlinger.

Her er fem råd som kan guide oss fra strategisk planlegging til praktisk gjennomføring av digitaliseringen.

Les også

1: Bruk eksisterende teknologi

Det er en ubehagelig sannhet at Norge henger etter både våre nærmeste naboer og en rekke andre land i det teknologiske kappløpet som kommer til å forme fremtiden vår.

 Vi har allerede teknologien som har potensial til å transformere offentlig sektor raskt, uten behov for langvarig utvikling og testing. Kunstig intelligens kan effektivisere og automatisere mange av de tidkrevende oppgavene som i dag utføres manuelt i offentlig sektor. Ansatte kan frigjøres fra tid brukt til administrasjon og saksbehandling, og ressursene kan i stedet rettes mot direkte tjenesteyting og forbedring av innbyggernes velferd. 

2: Lær fra gode rollemodeller

Både innenfor og utenfor egne landegrenser finnes det mange vellykkede eksempler på digitalisering som vi kan lære av. Disse eksemplene viser vei for hvordan vi kan implementere lignende løsninger som både effektiviserer hverdagen og forbedrer tilbudene til innbyggerne. 

I DigiBarnevern-prosjektet har flere statlige og kommunale aktører slått seg sammen for å utvikle felles løsninger for barnevernet på nasjonalt nivå, som skal øke kvaliteten på tjenestene barnevernet utfører. Det begynte med Trondheim kommune, og på sikt skal alle landets kommuner være tilknyttet prosjektet. De nye kommunene lærer av erfaringene til de som har vært med lenger, og sammen finner de løsninger på nåværende og fremtidige utfordringer.

Les også

3: Integrer digitalisering i all politikk

Digitalisering kan ikke behandles som et isolert fokusområde, men som en integrert del av alle politiske felt. Moderne løsninger krever at digitalisering er en del av grunnlaget i alt fra helsepolitikk til utdannings- eller forsvarspolitikk. 

Vi har allerede teknologien som har potensial til å transformere offentlig sektor raskt.

I revidert nasjonalbudsjett er nesten 300 millioner kroner foreslått bevilget til nye digitaliseringstiltak, som er et klart signal om regjeringens engasjement og anerkjennelse av digitaliseringens nøkkelrolle i fremtidens Norge. Dette økonomiske løftet gir oss en gyllen mulighet til ikke bare å forbedre eksisterende systemer, men også til å utforske innovative tilnærminger som kan revolusjonere offentlige tjenester.

For å maksimere effekten av investeringene er det imidlertid avgjørende at hvert departement ikke bare fokuserer på sine egne prosjekter, men også på tvers av sektorene. Vi må rive digitaliseringssiloene. Da vil vi ikke bare forbedre effektiviteten av offentlige tjenester, men også styrke innovasjonen i hvordan disse tjenestene leveres og oppleves av befolkningen.

Med en ny digitaliseringsminister, et nytt dedikert departement, og en oppdatert digitaliseringsstrategi på vei, har vi nå et fundament som gjør det mulig å begynne å handle på de planene vi har lagt, mener Geir Arne Olsen. Avbildet er digitaliserings- og forvaltningsminister Karianne Tung (Ap).
Med en ny digitaliseringsminister, et nytt dedikert departement, og en oppdatert digitaliseringsstrategi på vei, har vi nå et fundament som gjør det mulig å begynne å handle på de planene vi har lagt, mener Geir Arne Olsen. Avbildet er digitaliserings- og forvaltningsminister Karianne Tung (Ap). Foto: Ole Berg-Rusten / NTB

4: Dra nytte av internasjonale erfaringer

Vi bør aktivt søke kunnskap og erfaringer fra land som har lykkes med å integrere digitalisering i sine samfunn. Dette kan gi verdifull innsikt i hvordan vi kan tilpasse og implementere vellykkede strategier under norske forhold.

Digitalisering kan ikke behandles som et isolert fokusområde, men som en integrert del av alle politiske felt.

Omstillingsbarometeret for 2023 viste at Norge gjør det dårligst Norden på en rekke områder, blant annet på å ta i bruk muliggjørende teknologier, omfang av IKT-sektoren og digitalisering av offentlige tjenester. Digitaliseringsdirektoratet gir strykkarakter på digitaliseringsmålet fra 2019 om å hente gevinster fra digitalisering på en systematisert måte.  

Hvilke lærdommer kan vi ta fra land som Estland og Finland som peker seg ut som de landene som gjør det bra både på digitalisering av offentlige tjenester, har spisskompetanse på teknologi og som aktivt tar i bruk teknologien som er tilgjengelig?

5: Sats på samarbeid mellom offentlig og privat sektor 

Effektiv digitalisering krever tett samarbeid mellom offentlig og privat sektor. Ved å kombinere offentlig forvaltnings kompetanse og infrastruktur med privat sektors innovasjonskapasitet og teknologiske ekspertise, kan vi akselerere utviklingen og implementeringen av digitale løsninger.

Samarbeidet kan stimuleres gjennom strategiske incentiver som stimulerer samarbeid mellom offentlig og privat sektor. Dette kan inkludere skattefordeler, subsidier, eller co-finansieringsmodeller hvor statlige midler matches med private investeringer. Dette vil ikke bare tiltrekke seg privat kapital, men også utnytte privat sektors teknologiske ekspertise og innovasjonsevne, og på denne måten sikre at offentlige digitaliseringsprosjekter blir realisert raskere og med høyere kvalitet.

Vi kan ikke lenger tillate oss selv å bli sittende fast i planleggingsfasen når andre nasjoner allerede er langt på vei i gjennomføringsprosessen. Norge må handle nå, for vi har verken tid eller ressurser til å vente. La oss ta de skrittene som kreves for å transformere våre digitale løfter til virkelighet. 

Les også


E-postPolitikk har aldri vært viktigere

Få GRATIS nyheter fra Norges første rendyrkede politiske redaksjon

Altinget logo
Oslo | København | Stockholm | Brussel
Politikk har aldri vært viktigere
AdresseAkersgata 320180 OsloBesøksadresseGrensen 150180 OsloOrg.nr. 928934977[email protected]
Sjefredaktør og ansvarlig utgiver:Veslemøy ØstremCFOAnders JørningKommersiell direktør:Marius ZachariasenAdministrerende direktørChristoph NørgaardStyreleder og utgiverRasmus Nielsen
Copyright © Altinget, 2024