Frp skrøt av «lovfestet rett» til sykehjemsplass. Nå innrømmer Listhaug at problemet ikke ble løst

– Frp har innført rett til sykehjemsplass, sa daværende Frp-leder Siv Jensen da partiet satt i regjering. Dagens Frp-leder, Sylvi Listhaug, innrømmer at partiet må jobbe videre med saken, og at problemet ikke ble løst. – Så ærlige må vi være, sier hun og fremmer nye forslag hun mener vil bedre pleietrengendes rettigheter. 

Daværende Frp-leder Siv Jensen (t.h.) ga inntrykk av at Frp hadde fått gjennomslag for lovfestet rett til sykehjemsplass i tråd med det Frp ønsket. Nåværende Frp-leder Sylvi Listhaug innrømmer at det fortsatt er skjønn som avgjør om man får sykehjemsplass, og at problemet ikke er løst.
Daværende Frp-leder Siv Jensen (t.h.) ga inntrykk av at Frp hadde fått gjennomslag for lovfestet rett til sykehjemsplass i tråd med det Frp ønsket. Nåværende Frp-leder Sylvi Listhaug innrømmer at det fortsatt er skjønn som avgjør om man får sykehjemsplass, og at problemet ikke er løst. Foto: Berit Roald / NTB
Solveig Ruud

«Med FrP er det innført rett til sykehjemsplass for eldre som trenger hjelp. Vi skal ha en verdig eldreomsorg, det fortjener de som bygde landet. Lik og del hvis du er enig med oss.»

Denne meldingen la regjeringspartiet Frp ut på sin Facebook-side 18. mars 2017.

Kampen for «lovfestet rett til sykehjemsplass» var en av Frps store saker før partiet gikk inn i regjering i 2013. Partiet mente fastlegens råd og ikke kommuneøkonomien skulle være utslagsgivende når noen ønsket sykehjemsplass.

Jensen ga uttrykk for at Frp fikk gjennomslag for saken sin og omtalte seieren som «utrolig viktig» for eldreomsorgen. Hun sammenlignet lovfestingen med retten man har til en skole- eller barnehageplass.

Men det har de siste årene være mange oppslag om eldre som fortsatt sliter med å få den sykehjemsplassen fastlegen mener de bør få. I forrige uke viste NRKs Brennpunkt at det fortsatt er høy terskel for å få plass, blant annet i Oslo.

På spørsmål til dagens Frp-leder om hvorfor det er slik, når Frp ga inntrykk av å ha løst problemet, svarer Sylvi Listhaug slik: 

– Det er ingen tvil om at vi ikke er i mål der.