Frp vil aksje-granske seg selv – Venstre og KrF mener de har oversikt

Etter at nyheten om aksjehandelen til Sindre Finnes slo ned som en bombe i det politiske Norge fredag, varslet Frp at de ønsker å utvide granskingen av aksjekjøp, innsidehandel og inhabilitet til også å inkludere hele deres egen regjeringsperiode. 

Hans Andreas Limi vil at inhabilitetsgranskingen skal gå ti år tilbake i tid og også omfatte Frps egne statsråder. 
Hans Andreas Limi vil at inhabilitetsgranskingen skal gå ti år tilbake i tid og også omfatte Frps egne statsråder. Foto: Annika Byrde / NTB
Veslemøy Hedvig Østrem

Altinget har spurt FrP om de har full oversikt over egne statsråder og deres ektefeller/samboere fra den perioden partiet satt i regjering. 

Hans Andreas Limi, partiets nestleder, ønsker en full gjennomgang av habilitet hos tidligere statsråder, også Frps egne.

– I lys av det som har fremkommet av brudd på habilitetsregler og mulig innsidehandel rundt aksjekjøp fra regjeringsmedlemmer og deres familiemedlemmer, ønsker FrP en grundigere gjennomgang for å se om det finnes flere tilfeller enn det som allerede er kjent, skriver han til flere medier.

Det er allerede kjent at kontrollkomiteen skal gjennomgå sittende regjering, men høringen utvides stadig. Limi mener det er naturlig at også Solberg-regjeringens statsråder blir gransket.  

– Kontrollkomiteen skal gjennomgå sittende regjering, men vi mener det er grunnlag for å gå lenger tilbake i tid for også å kontrollere regjeringen vi selv var en del av. Vi synes derfor det er naturlig at kontrollkomiteen vurderer å utvide sitt arbeid til å gå 10 år tilbake i tid, sier Limi.

Han er opptatt at at tilliten til politikerne nå må gjenopprettes. 

– Det er viktig for tilliten til politikerne at dette tas på høyeste alvor. Det har vært for mange saker der politikere har brutt lover og regler og da må folk i det minste kunne ha tillit til at dette blir undersøkt grundig, sier han. 

Les også

Venstre og KrF har oversikt over egne statsråder

Dag-Inge Ulstein, nestleder i KrF opplyser at ingen av KrFs statsråder, og heller ikke deres ektefeller har handlet med aksjer mens de var en del av Solberg-regjeringen. 

Det samme gjelder for Venstres seks politikere som var statsråder i løpet av Erna Solbergs åtte år i regjering. Det meldte NTB fredag. Iselin Nybø eide 50 aksjer i Equinor da hun tiltrådte som minister, og disse beholdt hun gjennom hele sin periode som næringsminister. Aksjeposten ble betraktet som så liten at den ikke ville påvirke hennes virke som statsråd, ble det vurdert. Samboeren hennes hadde noen av sparepengene i aksjer. Det var snakk om totalt cirka 35.000 kroner som var plassert i seks ulike selskaper, forteller Nybø til NTB. Disse ble fryst da Nybø ble statsråd. 

Kontrollkomiteen varslet allerede i juni at de ønsket å ha en høring om rutinene til Støre-regjeringen når det gjelder inhabilitet. Denne høringen blir stadig utvidet til å omfatte flere saker. Etter at det ble kjent at Erna Solberg har vært uvitende inhabil, antakelig i flere saker, på grunn av Sindre Finnes omfattende aksjehandel, blir også dette en del av høringen. 

Det bekreftet leder for kontrollkomiteen Peter Frølich allerede fredag ettermiddag. 

– Det er en alvorlig sak. Den har flere likhetstrekk med saken til Anniken Huitfeldt, så det er naturlig at den inngår i kontroll- og konstitusjonskomiteens pågående sak, sa Peter Frølich (H) til NTB.


E-postPolitikk har aldri vært viktigere

Få GRATIS nyheter fra Norges første rendyrkede politiske redaksjon

0:000:00