Frykter kroken på døra for private rusinstitusjoner

Over 700 døgnplasser på private ideelle rusinstitusjoner i Helse Sør-Øst skal ut på anbud. Actis er redd anbudsrunden vil føre til færre døgnplasser og et dårligere tilbud for pasientene. – Det er vanskelig å se for seg at alle disse institusjonene skal klare å overleve, sier generalsekretær i Actis, Inger Lise Hansen.

Generalsekretær i Actis, Inger Lise Hansen, frykter at flere ideelle rusbehandlingsinstitusjoner vil forsvinne etter en ny anbudsrunde i Helse Sør-Øst. 
Generalsekretær i Actis, Inger Lise Hansen, frykter at flere ideelle rusbehandlingsinstitusjoner vil forsvinne etter en ny anbudsrunde i Helse Sør-Øst. Foto: Actis
Silje Sjursen Skiphamn

– Vi trenger et mangfold av rusbehandlingsinstitusjoner, og de ideelle er med på å gi det mangfoldet, sier Inger Lise Hansen, generalsekretær i Actis.

Actis er en paraply for 37 organisasjoner på rusfeltet, og nå er Hansen bekymret for at en anbudsrunde i Helse Sør-Øst skal svekke rusbehandlingen i regionen. Helse Sør-Øst har i dag avtaler med 22 private ideelle virksomheter som tilbyr døgn- og poliklinisk behandling innen tverrfaglig spesialisert rusbehandling (TSB).

1. januar 2025 går disse avtalene ut, og i midten av november skal Helse Sør-Øst gjennomføre en ny anskaffelse. Hansen er redd for at Helse Sør-Øst vil sette kriterier som ekskluderer flere av de ideelle rusbehandlingsinstitusjonene som i dag har avtale med det regionale helseforetaket.

Altinget logoHelse
Ønsker du å lese artikkelen?
Du får politiske nyheter og analyser om helse samt tilgang til løpende debatt på feltet.
Les mer om priser og kjøpsbetingelser her
0:000:00