Frykter kroken på døra for private rusinstitusjoner

Over 700 døgnplasser på private ideelle rusinstitusjoner i Helse Sør-Øst skal ut på anbud. Actis er redd anbudsrunden vil føre til færre døgnplasser og et dårligere tilbud for pasientene. – Det er vanskelig å se for seg at alle disse institusjonene skal klare å overleve, sier generalsekretær i Actis, Inger Lise Hansen.

Generalsekretær i Actis, Inger Lise Hansen, frykter at flere ideelle rusbehandlingsinstitusjoner vil forsvinne etter en ny anbudsrunde i Helse Sør-Øst. 
Generalsekretær i Actis, Inger Lise Hansen, frykter at flere ideelle rusbehandlingsinstitusjoner vil forsvinne etter en ny anbudsrunde i Helse Sør-Øst. Foto: Actis
0:000:00