Fylkeslag i Sp vil ha omkamp om sykehusbygging i Oslo på landsmøtet

Flere fylkeslag i Senterpartiet ønsker å stoppe utbyggingen av Oslo universitetssykehus (OUS) og har levert forslag til landsmøtet om det. Men i resolusjonsforslaget som skal opp til behandling på Sp-landsmøtet, er ikke Oslo nevnt. – OUS er avklart i Hurdalsplattformen, sier leder i resolusjonskomiteen, Ola Borten Moe.

1. kandidat for Oslo Sp, Morten Edvardsen, er sterkt imot planene for å bygge ut Oslo universitetssykehus. Han mener prosjektet vil få store konsekvenser for sykehusene i resten av landet.
1. kandidat for Oslo Sp, Morten Edvardsen, er sterkt imot planene for å bygge ut Oslo universitetssykehus. Han mener prosjektet vil få store konsekvenser for sykehusene i resten av landet. Foto: Sturlason / Oslo kommune
Silje Sjursen Skiphamn

– Vi er opptatt av konsekvensene OUS-prosjektet får for hele Helse Sør-Øst og hele resten av landet. Dette er en sak av nasjonal viktighet. Hvis prosjektet gjennomføres, vil det låse så mye investeringsmidler til ett prosjekt at det vil stoppe andre nødvendige investeringer og kapasitetsøkninger i Norge, sier Morten Edvardsen, 1. kandidat for Oslo Sp ved kommunevalget til høsten.

Oslo Sp har sammen med Senterkvinnene og fylkeslagene i Buskerud, Akershus, Agder og Oppland sendt inn et resolusjonsforslag til landsmøtet. En resolusjon er en skriftlig uttalelse som hvis den vedtas, er å anse som partiets offisielle standpunkt i en sak.

Planene om å bygge et nytt Oslo universitetssykehus på Rikshospitalet må derfor stanses.

I forslaget skriver de fem fylkeslagene og Senterkvinnene at Sp vil sikre gode og fremtidsrettede helsetjenester til befolkningen over hele landet.

«Slik planleggingen av nytt Oslo universitetssykehus (OUS) har utviklet seg, er det klart at realisering av prosjektet vil bli svært dyrt, ha stor risiko for overskridelser og vil fortrenge nødvendig drift og investeringer i spesialisthelsetjenesten over hele landet», står det.

«Planene om å bygge et nytt Oslo universitetssykehus på Rikshospitalet må derfor stanses».

Det har kommet inn hele 54 innspill til hvilke resolusjoner som skal behandles på Senterpartiets landsmøte i Trondheim 17.–19. mars. Ut fra disse har resolusjonskomiteen foreslått å behandle fem resolusjoner, blant annet en om helse. Denne er blant annet basert på resolusjonen om OUS, som kommer fra Oslo Sp og de andre.