Går yngreomsorgen på bekostning av eldreomsorgen? Ekspertene har ulike svar

– Min vurdering er at økningen i utgifter til yngreomsorgen har innvirkning på eldreomsorgen. Det sier professor Oddvar Førland ved Senter for omsorgsforskning vest. 

Omsorgsforsker Oddvar Førland ved Høgskulen på Vestlandet tror økte utgifter til yngreomsorgen påvirker tilbudet til de eldre. – Jeg mener at mye tyder på terskelen for å få langvarige, omfattende og dermed kostbare tjenester gradvis er blitt høyere for dem over 80 år.
Omsorgsforsker Oddvar Førland ved Høgskulen på Vestlandet tror økte utgifter til yngreomsorgen påvirker tilbudet til de eldre. – Jeg mener at mye tyder på terskelen for å få langvarige, omfattende og dermed kostbare tjenester gradvis er blitt høyere for dem over 80 år.Foto: Høgskulen på Vestlandet
Solveig RuudSilje Sjursen Skiphamn

Som Altinget har omtalt i flere artikler, har kommunenes utgiftene til helse- og omsorgstjenester for yngre brukere økt mye de siste årene. Samtidig har andelen eldre over 80 år med langtidsplass på sykehjem gått ned. 

Men fører det første til det andre? Er det blitt høyere terskel for å få sykehjemsplass fordi kommunen må bruke store ressurser på yngre brukere? Eller finnes det andre forklaringer, som at de eldre er blitt sprekere? 

Forskere Altinget har snakket med gir litt ulike svar.

Altinget logoHelse
Ønsker du å lese artikkelen?
Du får politiske nyheter og analyser om helse samt tilgang til løpende debatt på feltet.
Les mer om priser og kjøpsbetingelser her.
0:000:00