Om  
Ola H. Strand

Han blir styreleder i Innovasjon Norge

Ola H. Strand ble mandag valgt til styreleder for Innovasjon Norge frem til 2026. 

Den erfarne styrelederen Ola H. Strand tar over styreledelsen i Innovasjon Norge. 
Den erfarne styrelederen Ola H. Strand tar over styreledelsen i Innovasjon Norge. Foto: St. Olavs Universitetssykehus
Veslemøy Hedvig Østrem

Ola H. Strand erstatter styrets nestleder Kristin Misund, som har fungert som styreleder siden juli 2023. Da gikk tidligere styreleder Gunnar Bovim over til Forskningsrådets styre, som leder der. 

Strand har lang erfaring fra næringslivet, og har vært administrerende direktør i Coop Norge og SAS Norge. Han er i dag styreleder i St. Olavs Universitetssykhus, samt nestleder i styret til Avinor og Transportøkonomisk institutt. 

– Innovasjon Norge er statens og fylkeskommunenes viktigste virkemiddel for næringsutvikling i hele landet. Innovasjon Norge har en helt sentral rolle i å bistå norske bedrifter med kapital, kompetanse og nettverk, og en stor samfunnsoppgave for å utvikle morgendagens næringsliv, sier Ola H. Strand i en pressemelding. 

Strand har også tidligere vært styreleder i Helse Midt-Norge RHF og har startup-erfaring innen matteknologi. 

Valgkomiteens medlemmer består av representanter fra Innovasjon Norges eiere og ledes av Ingelise Arntsen. 

Strand er valgt som leder av Innovasjon Norges styre for perioden 26. februar 2024 til foretaksmøte i 2026. 

Nå består styret av følgende personer: 

 • Ola H. Strand, styreleder 
 • Kristin Misund, nestleder, forskningsdirektør i Borregaard 
 • Merete Nygaard Kristiansen, administrerende direktør i Akvaplan-niva AS 
 • Arvid Andenæs, tidligere administrerende banksjef Sparebanken Sogn og Fjordane fra 2001-2016 
 • Heine Østby, administrerende direktør i Fiberglass Norway AS 
 • Kristine Falkgård, direktør for bærekraft i Fremtind Forsikring 
 • Kristine Nore, daglig leder i Omtre AS 
 • Arne Ingebrigtsen, kommunedirektør i Kristiansund kommune 
 • Anita Hager, daglig leder og deleier i Intek Engineering AS 
 • Ansattes representanter i styret Tim Genge, seniorrådgiver – Bergen 
 • Mari Dorte J. Michaelsen, seniorrådgiver – Ålesund
Omtalte personer

Ola H. Strand

Styreleder, Innovasjon Norge, styreleder St. Olavs Universitetssykehus, nestleder styret i Avinor og Transportøkonomisk institutt
Mastergrad i ledelse, Norges Handelshøyskole, utdannelse ved Hærens Krigsskole og Trondheim Økonomiske Høgskole.

E-postPolitikk har aldri vært viktigere

Få GRATIS nyheter fra Norges første rendyrkede politiske redaksjon

0:000:00