Havvind-kritikk mot regjeringen: «Ignorerer aktivt et banebrytende naturvernvedtak»

Stortinget har vedtatt at havvind skal ha «vesentlig bedre» naturregnskap enn tidligere energiprosjekter. Regjeringen sier konsesjonsbehandlingen kan sikre dette. Det er «direkte i strid med vedtakets intensjon og ordlyd», mener deler av opposisjonen, som ber regjeringen følge opp.

Stortingspolitiker Rasmus Hansson (MDG) mener regjeringen handler i strid med et enstemmig stortingsvedtak om naturhensyn i havvindutbygging, og får støtte av Rødt og SV, og delvis av Venstre og KrF.
Stortingspolitiker Rasmus Hansson (MDG) mener regjeringen handler i strid med et enstemmig stortingsvedtak om naturhensyn i havvindutbygging, og får støtte av Rødt og SV, og delvis av Venstre og KrF. Foto: Annika Byrde / NTB
Elisabeth Bergskaug

– Regjeringen viser ren forakt for Stortingets nye, ambisiøse naturvernvedtak for havvind, sier stortingsrepresentant Rasmus Hansson (MDG) til Altinget. 

Vedtaket han viser til, ble enstemmig vedtatt av Stortinget i juni, og lyder: 

Stortinget ber regjeringen sikre at utbygging og drift av havvindparker og annen fornybar energiproduksjon på norsk sokkel har vesentlig bedre natur- og miljøregnskap enn tidligere energiprosjekter i Norge. Utbygging og drift skal gjøres på en måte som sikrer svært lav eller positiv samlet naturpåvirkning over tid. 

Olje- og energidepartementet skriver i statsbudsjettet for 2023 at de anser vedtaket som fulgt opp, og begrunner det slik: 

«Vurderinger av fordeler og ulemper av utbyggingene er en sentral del av konsesjonsbehandlingen. Gjennom konsesjonsbehandlingen og eventuelle avbøtende tiltak, vil hensyn til naturpåvirkning bli ivaretatt.» 

Rasmus Hansson reagerer sterkt på at regjeringen kvitterer ut vedtaket gjennom å vise til konsesjonsbehandling.

Regjeringen viser ren forakt for Stortingets nye, ambisiøse naturvernvedtak for havvind