Debatt

Havteknolog: SVs krav om havbunnsmineral-stans kan føre til at vi møter oss selv i døra

SV krever full stans i arbeidet med å åpne opp for gruvedrift på havbunnen. Samtidig kjemper de for storstilt utbygging av fornybar energi, noe som krevet betydelig mer mineraler enn dagens fossile energisystem. – Et vanskelig dilemma, mener Jon Hellevang i havteknologi-clusteret GCE Ocean Technology. 

Med en undervannsdrone kan havbunnen undersøkes. Industrien har betydelig større kapasitet når det gjelder båter, ulike typer undervannsfarkoster, skriver Jon Hellevang. 
Med en undervannsdrone kan havbunnen undersøkes. Industrien har betydelig større kapasitet når det gjelder båter, ulike typer undervannsfarkoster, skriver Jon Hellevang. Foto: Cédric Hamelin/UiB
Jon Oddvar Hellevang
Dette er et debattinnlegg, og innholdet står for skribentens regning. Alle innlegg hos Altinget skal overholde presseetiske regler.

På den ene siden sier Lars Haltbrekken (SV) «Å gi støtte til batterier for å kunne lagre solenergien i private hjem og næringsbygg kan være viktig for å få avlaste strømnettet.»

På den andre siden demonstrerer han mot gruvedrift på land og vil stanse arbeidet med å undersøke om havbunnsmineraler kan være et bedre alternativ.

Dette illustrerer et av dilemmaene i energiomstillingen, og hvordan vi fort kan møte oss selv i døren med gode intensjoner uten å se helheten.

Sirkulærøkonomi alene er dessverre langt fra tilstrekkelig

Sirkulærøkonomi, redusert forbruk og teknologiutvikling kan alle bidra til redusert behov for gruvedrift, men selv de mest optimistiske scenarioene viser et sterkt økende behov for metaller.

Mange av de sentrale mineralene for energiomstillingen finnes i høy konsentrasjon (gehalt) i dyphavet, og det er forventet mindre negativt miljø- og klimaavtrykk med havbunnsmineraler enn dagens landbaserte gruvedrift.

Her er det viktig å være klart over at området hvor det er forventet å finne havbunnsmineraler på norsk sokkel er langt mindre enn 1 prosent av området som er forslått åpnet for leting.

Ja – vi trenger mer kunnskap

Jeg er enig med Haltbrekken i at vi må undersøke miljøkonsekvensene knyttet til havbunnsmineraler langt grundigere. Det kommer også veldig klart frem i stortingsmeldingen til regjeringen. 

En «vente å se» holdning kan være fristende, men det har så langt ikke vært en suksessoppskrift for havvind, hvor resten av verden er i ferd med å løpe fra Norge.

Jon Hellevang
R&D Manager, GCE Ocean Technology

Der finnes mange gode forslag i stortingsmeldingen, som jeg er sikker på at SV kan være med å støtte. Det er bred enighet om at det er viktig å starte opp med miljøkartlegging i dyphavet for å bistå med viktig kunnskapsinnhenting. Her forslo eksempelvis WWF en styrking med 150 millioner kroner i statsbudsjettet for 2023. Videre bør det være bred politisk enighet i å styrke kartleggingsarbeidet ledet av Oljedirektoratet og forskningstoktet utført av Universitetet i Bergen.

Her kan SV allerede i 2024-budsjettet bidra til at regjeringen styrker satsingen på utforskning av dyphavet.

Industrien kan bidra

SV er skeptisk til industrien og redd havbunnsmineraler blir et pengesluk hvor enkeltbedrifter får unødvendig store bevilgninger fra staten.

Her er det viktig å være klar over at industrien har betydelig større kapasitet når det gjelder båter, ulike typer undervannsfarkoster (ROV/AUV), seismikk- og kjerneprøveutstyr, enn det som finnes i forskningsmiljøer. Det er derfor helt nødvendig med et privat-offentlig samarbeid for å lykkes med en større kartlegging av dyphavet.

Vi trenger naturligvis uavhengig og langsiktig forskning, men vi trenger også risikovillig industriell kapital, kompetanse og utstyr. Hvorfor skulle regningen for staten bli større ved at industrien bidrar?

En «vente å se» holdning kan være fristende, men det har så langt ikke vært en suksessoppskrift for havvind, hvor resten av verden er i ferd med å løpe fra Norge. Om SV og Haltbrekken ønsker å vite mer om miljøet i dyphavet bør de satse på mer utforsking og ikke vente. 

Les også

Hvor kan vi hente pengene fra?

Norge brukte i 2022 39,4 milliarder på elbilsubsidier, som krever betydelig med mineraler. Subsidier foreslått til batterier knyttet til solcelleanlegg vil fort også beløpe seg til mange milliarder. Da skulle jeg tror at et mindre beløp her kunne brukes til kartlegging av mineralressurser med tilhørende økosystemer. 

Elbilsubsidier er naturligvis flott for alle som kjøper elbiler, men effektivt sett går penger til noen få større utenlandske elbil- og batteriprodusenter. For havbunnsmineraler er det hvert fall muligheter for at det kan blir en norsk industri med norske arbeidsplasser om vi tør å utforske muligheten.

Omtalte personer

Lars Haltbrekken

Stortingsrepresentant for Sør-Trøndelag, leder, Stortingets delegasjon for arktisk parlamentarisk samarbeid, medlem, energi- og miljøkomiteen

Jon Oddvar Hellevang

R&D Manager, GCE Ocean Technology
M.sc. sivilingeniør (NTNU)

E-postPolitikk har aldri vært viktigere

Få GRATIS nyheter fra Norges første rendyrkede politiske redaksjon

0:000:00