Debatt

Helge Aasen: EU trenger grønne, norske råvarer for å lykkes med klimamålene

16. mars la EU-kommisjonen frem sitt lovforslag for å sikre Europa tilgang til kritiske råvarer for det grønne skiftet. Norge er allerede en viktig bidragsyter av metaller og mineraler til EU. Denne posisjonen kan bli enda viktigere i årene som kommer hvis vi klarer å sikre gode rammevilkår for vår kraftforedlende industri – inkludert konkurransedyktige kraftpriser i Norge, skriver konsernsjef i Elkem, Helge Aasen.

Norge kan få en viktig rolle i det grønne skiftet, gjennom å eksportere kritiske råvarer som EU trenger for å lykkes med klimamålene, skriver konsernsjef i Elkem, Helge Aasen.
Norge kan få en viktig rolle i det grønne skiftet, gjennom å eksportere kritiske råvarer som EU trenger for å lykkes med klimamålene, skriver konsernsjef i Elkem, Helge Aasen.Foto: Ole Berg-Rusten/NTB
Helge Aasen
Dette er et debattinnlegg, og innholdet står for skribentens regning. Alle innlegg hos Altinget skal overholde presseetiske regler.

Lovforslaget – kalt European Critical Raw Materials Act – slår fast at tilgangen til metaller, mineraler og naturlige materialer er et strategisk sikkerhetsspørsmål for Europas ambisjon om å levere på det grønne skiftet – den såkalte European Green Deal. Dette vil bringe oss nærmere våre klimaambisjoner, uttalte Ursula von der Leyen i sin presentasjon.

Denne industrielle strategien innebærer å øke Europas strategiske autonomi, og advarer mot at uten økt tilgang på kritiske råmaterialer fra Europa selv, risikerer kontinentet å simpelthen bytte avhengigheten til eksportører av olje og gass, med nye avhengigheter til eksportører av andre materialer – som Kina. 

Norge og Elkem er derimot en stor global produsent av ett av de utpekte materialene på EUs liste over kritiske råvarer: Silisium.

Helge Aasen
Konsernsjef, Elkem

Europa har begrenset egen produksjon av kritiske råvarer, og vi ser en flat prognose for kapasitetsutviklingen fremover på mange områder. Mye produksjonskapasitet har faktisk midlertidig blitt stengt ned de seneste månedene, for eksempel er produksjonen av aluminium nærmest halvert.

Norge og Elkem er derimot en stor global produsent av ett av de utpekte materialene på EUs liste over kritiske råvarer: Silisium. Dette er en kritisk innsatsfaktor i produkter som halvledere, solceller, elektroniske komponenter og silikoner, som er en viktig bestanddel blant annet i elbiler.

Har du en smarttelefon i lommen, inneholder den sannsynligvis tre gram silisium fra Elkem i Bremanger. Silicon Valley betyr silisiumdalen på norsk. Og Elkems største enkeltkunde globalt er en ledende produsent av elbiler.

Les også

Norge kan bidra til å redusere EUs importavhengighet

Innen silisium er Kina verdensledende – med 66 prosent av den globale produksjonen – mens Norge står for 6 prosent av den globale totalen. Men Norge er den største leverandøren til nettopp Europa, og vi står for hele 30 prosent av EUs import. Dette reduserer Europas importavhengighet for dette kritiske materialet. 

Posisjonen vår kan vi være svært stolte av, og den er bygget opp gjennom mange år. Men det er dessverre ingen selvfølge at vi kan beholde og videreutvikle denne posisjonen i Norge.

Vi ser lovforslaget fra EU-kommisjonen som en bekreftelse av betydningen av norske råmaterialer for det grønne skiftet, og tar det som en utfordring: Hvordan kan vi i norsk kraftforedlende industri bidra enda mer til kontinentet?

Ren og rimelig kraft er avgjørende

De viktigste innsatsfaktorene for å produsere silisium er råvarer, dyktige mennesker og kraft. Norge har en god tilgang på råvarer, som for eksempel kvarts. Vi har mange dyktige medarbeidere. Men landet vårt har et høyt kostnadsnivå, beregnet av SSB til 45 prosent høyere enn gjennomsnittet i EU/Europa i 2021. 

Den viktigste grunnen til at vi likevel har kunnet konkurrere på verdensmarkedet fra et land med så høye kostnader, er den unike tilgangen vi har hatt til konkurransedyktig fornybar kraft – den norske vannkraften.

Helge Aasen
Konsernsjef, Elkem

Den viktigste grunnen til at vi likevel har kunnet konkurrere på verdensmarkedet fra et land med så høye kostnader, er den unike tilgangen vi har hatt til konkurransedyktig fornybar kraft – den norske vannkraften.

Som det står i Hurdalsplattformen: Tilgang på rikelig med ren og rimelig kraft har i årtier vært den norske industriens fremste konkurransefortrinn. Regjeringen vil at dette også i fremtiden skal være fortrinnet for norsk industri og bidra til verdiskaping og sysselsetting i hele landet.

Vårt behov for å sikre konkurransedyktig kraft for industrien i Norge også fremover, er altså ikke i strid med et ustrakt samarbeid og solidaritet med Europa – tvert imot, det er det viktigste bidraget vi kan gi til grønn omstilling i Europa.

I tillegg mener vi at Norge på den måten får mer tilbake: Vi har beregnet at Norge normalt får 6–8 ganger høyere eksportinntekter ved å foredle kraften i Norge og eksportere den i form av metaller, enn ved ren eksport av uforedlet kraft.

Les også

Norge har en viktig rolle å spille

EU trenger vesentlig mer råmaterialer fremover. En rapport fra det belgiske universitetet KU Leuven, utarbeidet i fjor på oppdrag fra europeisk industri, har vist at Europa vil trenge 45 prosent økt årlig tilførsel av silisium frem mot 2050. Europa vil også trenge rundt 35 ganger mer litium, 3–6 ganger mer av sjeldne jordartsmetaller og 3,5 ganger mer kobolt enn i dag, som ytterligere eksempler.

Selv om EU har forpliktet seg til å akselerere energiomstillingen og produsere mange grønne energiteknologier i Europa, vil man altså fortsatt forbli importavhengige for å sikre seg mange av de metallene som trengs, med mindre man sikrer eksisterende og nye leveranser i Europa.

Her har vi en viktig rolle å spille. Norge kan eksportere råvarene som EU trenger for å lykkes med klimamålene. Elkem har som ambisjon å være den ledende produsenten av silisium i Vesten. Da er det avgjørende at vi sikrer tilgang til forutsigbar, konkurransedyktig og fornybar kraft i Norge.

Omtalte personer

Ursula von der Leyen

President, Europakommisjonen
master of public health (2001), cand.med (Mediziniche Hochschule, Hannover, 1991)

E-postPolitikk har aldri vært viktigere

Få GRATIS nyheter fra Norges første rendyrkede politiske redaksjon

0:000:00