Debatt

Helse- og omsorgskrisen: La aktivitørene bidra mer

Er du blant dem som tror at det bare er behov for to yrkesgrupper i helse- og omsorgstjenestene, nemlig helsefagarbeidere og sykepleiere? spør leder og nestleder i Aktivitørforbundet, Tonje Natalie Søgaard Tysland og Silja Devine Holhjem.

Gode aktivitetstilbud til brukerne, kan også bidra til å avlaste de pårørende, skriver leder og nestleder i Aktivitørforbundet, Tonje Natalie Søgaard Tysland og Silja
Devine Holhjem.
Gode aktivitetstilbud til brukerne, kan også bidra til å avlaste de pårørende, skriver leder og nestleder i Aktivitørforbundet, Tonje Natalie Søgaard Tysland og Silja Devine Holhjem.Foto: Aktivitørforbundet i Delta
Tonje Natalie Søgaard Tysland
Silja Devine Holhjem
Dette er et debattinnlegg, og innholdet står for skribentens regning. Alle innlegg hos Altinget skal overholde presseetiske regler.

Hvilke yrkesgrupper er det som virkelig trengs i helsevesenet? Etter at vi har sett NRK Brennpunkts «Omsorg bak lukkede dører» og lest «Tid for handling» fra Helsepersonellkommisjonen, er vi overbevist om at stat og kommune må sette seg ned og ta en skikkelig prat om dette.

Er du blant dem som tror at det bare er behov for to yrkesgrupper i helse- og omsorgstjenestene?

Er du blant dem som tror at det bare er behov for to yrkesgrupper i helse- og omsorgstjenestene, nemlig helsefagarbeidere og sykepleiere?

Vi vil minne om at flere andre yrkesgrupper, med spesialutdanning på sitt felt, står klare til å stå på der de trengs for å gi brukere et godt tilbud, tilpasset den enkelte. Blant dem er vår yrkesgruppe, aktivitørene.

Fortvilte pårørende

Pårørende er ofte fortvilet over at deres nære og kjære på sykehus og sykehjem ikke får nok hjelp og aktivitet i hverdagen. Dette resulterer i dårligere helse og redusert livskvalitet for brukerne og pasientene, og mye frustrasjon og fortvilelse hos de pårørende.

Tilrettelagte aktivitetstilbud med vekt på mestring, glede og opptrening bidrar til at mange eldre kan bo hjemme lenger. Det er godt dokumentert at aktivitet i hverdagen øker livskvaliteten til hjemmeboende eldre ved å forebygge ensomhet og utrygghet, bidra til bedre fysisk helse og ikke minst det å kunne spise måltider sammen med andre.

Gode aktivitetstilbud til brukerne, kan også bidra til å avlaste de pårørende.

Sykehjemsbeboere trenger aktivitet

Også sykehjemsbeboere trenger aktivitet, i tillegg til pleie og omsorg, for å oppleve god livskvalitet. Ved mange sykehus er det ikke lenger ansatt aktivitører.

Flere andre yrkesprofesjoner har gitt uttrykk for at de savner aktivitørene.

Flere andre yrkesprofesjoner har gitt uttrykk for at de savner aktivitørene. Tilrettelagt aktivitet kan bidra til raskere opptrening, og at pasientene kan komme fortere hjem.

Over tid har vi sett en utvikling der yrkesgrupper som leverer ikke-lovpålagte tjenester blir gradvis fjernet for å spare penger. Dette gir en ond sirkel med merarbeid på yrkesgruppene som er igjen.

De blir da nødt til å prioritere vekk oppgaver, som en aktivitør kunne tatt seg av, eller de får ikke utført de oppgavene de egentlig skulle utført.

Aktivitet ofte nedprioritert

Ansatte i helse- og omsorgstjenesten har for mye å gjøre, og må prioritere bort oppgaver. Aktivitet blir dessverre ofte nedprioritert. 

Det er også økonomisk besparende å ansette aktivitører som kan opprettholde den fysiske og psykiske helse til brukerne.

Vi spør: Hvorfor sette en sykepleier eller en helsefagarbeider til å jobbe med aktivitetstilbud, når det allerede finnes en fagutdannet yrkesgruppe med spesialkompetanse på tilrettelagt aktivitet?

Aktivitører! Denne yrkesgruppen har som basisoppgave å tilrettelegge for aktivitet som igjen skaper mestring og livsglede hos brukeren. Det er også økonomisk besparende å ansette aktivitører som kan opprettholde den fysiske og psykiske helse til brukerne slik at de kan få en god alderdom enten hjemme eller på en institusjon.

Vi oppfordrer til å slå et slag for god og riktig kompetanse, med vekt på persontilpasset omsorg. Rett person på rett plass – rett kompetanse på rett plass – bruk flere aktivitører.


E-postPolitikk har aldri vært viktigere

Få GRATIS nyheter fra Norges første rendyrkede politiske redaksjon

0:000:00