Helsetilsynet advarer om alvorlige konsekvenser for enslige mindreårige asylsøkere

Det bor nesten 500 enslige mindreårige asylsøkere på norske asylmottak, men det er ikke nok penger til å føre tilsyn med omsorgen de får. Nå roper Helsetilsynet varsko og advarer mot at pengemangelen kan føre til menneskehandel og utnyttelse av de sårbare barna.

Direktør i Statens helsetilsyn, Jan Fredrik Andresen, har bedt Justisdepartementet om mer penger til tilsyn med enslige mindreårige asylsøkere som bor på mottak. Han frykter store negative konsekvenser for barna hvis pengene ikke kommer.
Direktør i Statens helsetilsyn, Jan Fredrik Andresen, har bedt Justisdepartementet om mer penger til tilsyn med enslige mindreårige asylsøkere som bor på mottak. Han frykter store negative konsekvenser for barna hvis pengene ikke kommer.Foto: Jon Olav Nesvold / NTB
Silje Sjursen Skiphamn

I desember besøkte Statsforvalteren i Oslo og Viken et mottak for enslige mindreårige asylsøkere. Statsforvalteren var der for å føre tilsyn med omsorgstilbudet ungdommene i alderen 15–18 år fikk, og det de fant, fikk dem til å slå alarm umiddelbart.

Flere av barna fortalte om truende oppførsel fra de ansatte på mottaket. Ansatte skulle i enkelte tilfeller ha dyttet og fysisk tatt tak i barn, ifølge et brev NRK har omtalt. UDI, som har ansvaret for barna, har anmeldt lederen på mottaket for én konkret hendelse. 

Under tilsynet ga barna også uttrykk for at de ikke følte seg trygge på mottaket. Når de var redde, triste eller lei seg, hadde de ingen voksne å snakke med. Tilsynsrapporten skulle egentlig vært ferdig innen utgangen av januar, men Statsforvalteren i Oslo og Viken opplyser til Altinget at den foreløpig ikke er klar. 

Altinget logoHelse
Ønsker du å lese artikkelen?
Du får politiske nyheter og analyser om helse samt tilgang til løpende debatt på feltet.
Les mer om priser og kjøpsbetingelser her.
0:000:00