Helsetilsynet advarer om alvorlige konsekvenser for enslige mindreårige asylsøkere

Det bor nesten 500 enslige mindreårige asylsøkere på norske asylmottak, men det er ikke nok penger til å føre tilsyn med omsorgen de får. Nå roper Helsetilsynet varsko og advarer mot at pengemangelen kan føre til menneskehandel og utnyttelse av de sårbare barna.

Direktør i Statens helsetilsyn, Jan Fredrik Andresen, har bedt Justisdepartementet om mer penger til tilsyn med enslige mindreårige asylsøkere som bor på mottak. Han frykter store negative konsekvenser for barna hvis pengene ikke kommer.
Direktør i Statens helsetilsyn, Jan Fredrik Andresen, har bedt Justisdepartementet om mer penger til tilsyn med enslige mindreårige asylsøkere som bor på mottak. Han frykter store negative konsekvenser for barna hvis pengene ikke kommer.Foto: Jon Olav Nesvold / NTB
0:000:00