Her er lekkasjene fra revidert nasjonalbudsjett

Den ekstra arbeidsgiveravgiften fjernes fra nyttår, forsvarsbudsjettet styrkes med 7 milliarder. Det er noen av nyhetene som allerede har kommet i forkant av revidert nasjonalbudsjett som legges frem tirsdag. 

Økningen til Forsvaret vil kreve svært mange av de milliardene som skal flyttes på når revidert nasjonalbudsjett legges frem tirsdag 14. mai. Bildet er tatt da statsminister Jonas Gahr Støre, finansminister Trygve Slagsvold Vedum og forsvarsminister Bjørn Arild Gram la frem Langtidsplanen for Forsvaret i april. 
Økningen til Forsvaret vil kreve svært mange av de milliardene som skal flyttes på når revidert nasjonalbudsjett legges frem tirsdag 14. mai. Bildet er tatt da statsminister Jonas Gahr Støre, finansminister Trygve Slagsvold Vedum og forsvarsminister Bjørn Arild Gram la frem Langtidsplanen for Forsvaret i april. Foto: Stian Lysberg Solum / NTB

«Vi har ingen tid å miste, og derfor foreslår vi å starte dette løftet allerede i år med 5 milliarder kroner. I alt styrkes forsvarsbudsjettet med 7 milliarder i revidert nasjonalbudsjett».

Slik beskriver forsvarsminister Bjørn Arild Gram situasjonen i et debattinnlegg i Avisa Nordland og flere andre aviser i forbindelse med frigjøringsdagen 8. mai. 

Her gjentar han også nyheten om at regjeringen øker støtten til Ukrainas frigjøringskamp, fra 15 til 22 milliarder kroner.

Når regjeringen legger frem sitt forslag til revidert nasjonalbudsjett tirsdag, vil økningen til Forsvaret og Ukraina være en hovedprioriteringene. Helse har også vært trukket frem at statsminister Jonas Gahr Støre som et satsningsområde. 

Men også små og store nyheter har kommet de siste ukene – om alt fra fotballbaner til skolebok-millioner. 

Her er Altingets lekkasje-oversikt: 

(Oversikten blir oppdatert)

 • Høyre-regjeringen gjennomførte en domstol-reform. Nå reverseres deler av denne, når justisminister Emilie Enger Mehl lover ytterligere fem tingretter. Aftenposten har erfart hvordan det blir, men det er NRK som får bekreftelsen fra Mehl. Opprettelsen av tingrettene er en del av regjeringens rettssikkerhetsløft, som de setter av 166 millioner kroner til i revidert budsjett. Slik blir tingrettene splittet: 
  • Vestre Innlandet tingrett deles i to: Gudbransdal tingrett, med rettssteder i Lillehammer og Vågåmo, og Gjøvik og Valdres tingrett, med rettssteder i Fagernes og Gjøvik.
  • Telemark tingrett deles i to: Vest-Telemark tingrett, med rettssteder i Kviteseid og Notodden, og Nedre Telemark tingrett, med rettssted i Skien.
  • Buskerud tingrett og Ringerike, Asker og Bærum tingrett deles i tre: Buskerud tingrett, med rettssteder i Drammen, Kongsberg og Hokksund, Ringerike og Hallingdal tingrett, med rettssteder i Hønefoss og Nesbyen, Asker og Bærum tingrett med rettssted i Sandvika.
  • Møre og Romsdal tingrett deles i to: Sunnmøre og Søre Sunnmøre tingrett, med rettssteder i Ålesund og Volda, og Nordmøre og Romsdal tingrett, med rettssteder i Kristiansund og Molde.
  • Hordaland tingrett deles i to: Hordaland tingrett, med rettssted i Bergen, og Hardanger tingrett, med rettssted i Lofthus.
  • I Voss Herad og Samnanger kommune overføres fra rettskretsen til Hordaland tingrett til rettskretsen til Hardanger tingrett. Østre Innlandet tingrett endrer navn til Hedmark tingrett.
 • NTB får bekreftet 640 millioner mer til drift og vedlikehold av riksveier. 
 • Det er allerede kjent at Forsvaret skal styrkes betraktelig. Nå kommer også 180 millioner til Heimevernet
 • Regjeringen lover to millarder til å få ned helsekøene
 • Regjeringen vil gi 20 millioner til nitrogenrensing i Oslofjorden, skriver Dagbladet
 • Regjeringen setter av ytterligere 105 millioner kroner til Helse Nord, skriver NRK. Pengene skal fordeles slik, ifølge NRK:
  • Ansettelser: 90 millioner til å øke rekrutterings- og samhandlingstilskudd.
  • Klinikk Alta: 15 millioner skal gå til Finnmarkssykehuset for å styrke Klinikk Alta. Det skal gå til å sikre fødetilbudet, styrke poliklinikk, psykisk helsevern og dagbehandling.
  • Rettelse: NRK skrev først at det kommer friske 145 millioner til Narvik og Lofoten, men disse pengene er allerede varslet at kommer. 
 • Vårt Land skriver mandag morgen at regjeringen vil sette av 100 millioner kroner til bevaring av gamle kirkebygg. Pengene kommer ifølge avisa fra det nylig opprettede Kirkebevaringsfondet.
 • I regjeringens forslag til revidert nasjonalbudsjett, foreslås det å øke Gaza-bistanden fra 250 millioner kroner til 1 milliard kroner, skriver TV 2. Pengene skal gå til blant annet mat, vann, drivstoff og medisiner. Planen er at ubrukte bistandsmidler skal omdisponeres til Gaza.

 • Også kommuneproposisjonen legges frem tirsdag. Søndag meldte TV 2 at kommunene får 6,4 milliarder mer i frie inntekter neste år. Mye går til å dekke lovpålagte automatiske utgiftsøkninger som kommer fordi befolkningen blir eldre, men ifølge Erling Sande og Jan Christian Vestre vil kommunene sitte igjen med en netto inntektsøkning på omkring 2,5 milliarder kroner. Fylkeskommunene er tiltekt 200 millioner, mens kommunene får 2,3 milliarder, skriver TV 2.
 • Den ekstra arbeidsgiveravgiften for høye inntekter vil bli fjernet fra 1. januar 2025. Den ble innført i 2023. Da ble inntekter over 750.000 kroner pålagt en ekstra avgift på fem prosent. I budsjettet for 2024 økte regjeringen innslagspunktet fra 750.000 til 850.000 kroner. Det har vært forventet at det skulle komme nyheter om denne avgiften i revidert nasjonalbudjsett. Det gjør det ikke, men en målrettet lekkasje om høstens statsbudsjett ble gikk i et intervju med Støre og Vedum i DN onsdag.

 • Domstolsreformen har vært en nøtt for regjeringen Støre. Sp har ønsket å gjenopprette en lang rekke av Tingrettene som ble lagt ned av den borgerlige regjeringen. Aftenposten meldte nylig at fem Tingretter vil bli gjenopprettet. Avisen skriver også at Domstoladministrasjonen (DA) skal få mer penger. Politiet ligger dessuten an til å få en sum på 200 til 300 millioner kroner til å bekjempe gjengkriminalitet, får Aftenposten opplyst.

 • Regjeringen vil foreslå en ekstra pott på 125 millioner kroner til å dekke opp uventet høye utgifter til strøm på Svalbard. Det opplyste statsminister Jonas Gahr Støre (Ap) tirsdag. Det vil komme en ny Svalbardmelding. I tillegg vil regjeringen også foreslå å gi 42 millioner kroner til investeringer i energiforsyningen. Målet er å få mer nasjonal kontroll over infrastrukturen rundt kraftforsyningen og gjøre den mer miljøvennlig.
 • Tolletaten skal få 118 millioner ekstra, og over 60 millioner kroner ekstra til drift. Regjeringen mener dette kan øke muligheten til å stoppe narkotika på grensen, meldte VG tidligere. 
 • Tirsdag ble det kjent at det kommer 300 ekstra millioner kroner til papirbøker. Det skal øke antall skolebøker med over én million bøker, framkom det da statsministeren lanserte regjeringens satsing onsdag.
 • Det Norske Teatret får ni millioner ekstra over revidert statsbudsjett. 
 • Telemarksavisa og Nationen skriver at regjeringa gir tre millioner til Dyrsku'n i Telemark. Pengene skal gå til satsing på mat og tradisjoner, ifølge avisa. 
 • Regjeringen kompenserer privatskolene med 484 millioner kroner i revidert nasjonalbudsjett. Dette er en reversering av kutt som kom i budsjettet i fjor i forbindelse med vedtaket om en ny finansieringsmodell for friskoler og som stortingsflertallet stilte seg bak. Endringen rammet kombinerte barne- og ungdomsskoler.
 • Narvik sykehus får 80 millioner kroner og sykehuset i Lofoten får 60 millioner kroner ekstra, skriver Fremover. Målet er å sikre akuttberedskapen.
 • Prosjektet Digitalt dødsbo er sendt på høring denne uken. Det settes av 5,5 millioner kroner til dette i revidert, melte VG tidligere denne uken.
 • Prosjektet «Alle inkludert» ble offentliggjort sent i april. Handlingsplanen inneholder 43 tiltak for å øke deltagelsen i kultur, idrett og friluftsliv. Regjeringen setter av 286 millioner kroner ekstra fra spillemidlene i 2024 til arbeidet. I tillegg settes det av 1,9 milliarder kroner til anlegg for idrett og fysisk aktivitet, noe som er 180 millioner kroner mer enn i fjor.
 • Flygerutdanningen ved Universitetet i Tromsø blir styrket. Det kommer en tilleggsbevilgning på 7,5 millioner kroner i år, som gjør at UiT kan ta inn tolv nye studenter i høst, melder NRK.

E-postPolitikk har aldri vært viktigere

Få GRATIS nyheter fra Norges første rendyrkede politiske redaksjon

0:000:00