Hjelp til Ukraina, flyktninger og ofre for klimakatastrofer: Slik skal EUs nødhjelpsmilliarder brukes i 2023

Med 1,7 milliarder euro vil EU bringe konsekvensene av krigen i Ukraina på banen, og hjelpe mennesker rammet av klimaforandringer i Øst-Afrika. Altinget gir deg et overblikk over hva EUs nødhjelpspenger skal brukes til i 2023.

Somaliske klimaflyktninger i Ifo-leiren utenfor Dadaab, Øst-Kenya. Klimaforandringene vil under de kommende tiårene kunne føre til at mer enn 200 millioner mennesker må flykte. 
Somaliske klimaflyktninger i Ifo-leiren utenfor Dadaab, Øst-Kenya. Klimaforandringene vil under de kommende tiårene kunne føre til at mer enn 200 millioner mennesker må flykte.  Foto: AP Photo/Jerome Delay/File

1,7 milliarder euro.

Så mye penger planlegger Europakommisjonen å bruke på humanitær støtte og sivil beskyttelse i 2023.

Det skriver EU-kommisjonen i en pressemelding

– De humanitære behovene øker kraftig. Russlands krig mot Ukraina har forverret situasjonen markant. I dag er antallet mennesker i verden med behov for livreddende hjelp, høyere enn antallet mennesker i den amerikanske befolkningen, uttalte EU-kommissær for krisehåndtering, Janez Lenarči, i pressemeldingen. 

Siden 1992 har EU bidratt med humanitær nødhjelp til flere enn 110 land verden over. Nødhjelpen blir realisert gjennom humanitære partnere som europeiske NGO-er, internasjonale organisasjoner og særlige agenturer fra medlemslandene.

Pengene er finansiert gjennom European Civil Protection and Humanitarian Aid Operations (ECHO), som hvert år besluttes av Europaparlamentet og Ministerrådet basert på EUs flerårige finansielle ramme (MFF). I fjor ble totalt 1,5 milliarder euro tildelt humanitær støtte og sivilbeskyttelse.

I år skal pengene blant annet brukes til å hjelpe Sahrawai-flyktninger, støtte Ukraina, og hjelpe mennesker som er rammet av klimaforandringer.