Høyre vil doble økningen i gebyr for pasienter som ikke møter opp til time

Det skal koste 1875 kroner å ikke møte opp til time på sykehuset, foreslår Høyre i sitt alternative statsbudsjett. Partiet vil også øremerke midler til kjøp av private helsetjenester og sørge for penger til omstridte Andreas hus i Kristiansand.

Høyres nestleder Henrik Asheim (f.v.) la frem partiets alternative statsbudsjett sammen med finanspolitisk talsperson, Helge Orten, og helsepolitisk talsperson, Tone Wilhelmsen Trøen.
Høyres nestleder Henrik Asheim (f.v.) la frem partiets alternative statsbudsjett sammen med finanspolitisk talsperson, Helge Orten, og helsepolitisk talsperson, Tone Wilhelmsen Trøen. Foto: Stian Lysberg Solum / NTB
Silje Sjursen Skiphamn

Helsebudsjettet til regjeringen er stramt, og Høyre har heller ikke funnet noe særlig mer penger til helse i sitt alternative budsjettforslag. Tirsdag presenterte partiet budsjettet, og dette var de viktigste tiltakene innen helse:

Økningen i gebyret for ikke å møte opp til time på sykehuset, skal gi staten ekstra inntekter i forhold til regjeringens budsjett. 

I dag koster det 1125 kroner hvis man ikke møter opp til avtale på somatisk poliklinikk på sykehuset. Dette tilsvarer tre ganger egenandelsbeløpet. Regjeringen foreslår å øke gebyret til fire ganger egenandelsbeløpet slik at det blir på 1500 kroner. Dette skal gi en innsparing på 59,7 millioner kroner.

Høyre ønsker å doble regjeringens økning slik at ikke møtt-gebyret blir på 1875 kroner. Slik henter partiet inn ytterligere 59,7 millioner kroner. Pasienter som får behandling for rus eller psykiske lidelser skal ikke få økt gebyr. Disse pasientene skal fortsatt betale egenandelen på 375 kroner hvis de ikke møter opp, mener både Høyre og regjeringen.

Samtidig forventer vi at sykehusene innfører systemer som gjør at det er enkelt for pasienter å avbestille eller endre time.

– Samtidig forventer vi at sykehusene innfører systemer som gjør at det er enkelt for pasienter å avbestille eller endre time, understreker Høyres helsepolitiske talsperson, Tone Wilhelmsen Trøen.

Da regjeringen gjeninnførte ikke møtt-gebyr, var intensjonen at ordningen skulle evalueres for å se om den faktisk fikk flere til å møte opp. Det har foreløpig ikke skjedd.