Maimåling: Høyrebølgen avtar i styrke – likevel klart største parti

Selv om Høyre får en aldri så liten knekk på ABC Nyheter og Altingets stortingsvalgmåling, er det fortsatt et solid forsprang til venstresiden. Høyre forsyner seg med 56.000 tidligere Sp-velgere.

Erna Solberg kan fortsatt smile, selv om Høyre går tilbake 4,4 prosent på Altinget og ABC Nyheters mai-måling, gjennomført av Opinion. 
Erna Solberg kan fortsatt smile, selv om Høyre går tilbake 4,4 prosent på Altinget og ABC Nyheters mai-måling, gjennomført av Opinion. Foto: Ole Berg Rusten / NTB

– Dette er jo fortsatt gode målinger. Dette er historisk høyt og vi har ikke hatt så høye tall siden 1985. I etterkrigshistorien har vi kun hatt to valg på nivå med dette, så det ville vært et fantastisk godt resultat, påpeker en fornøyd Høyre-leder Erna Solberg på telefon til ABC Nyheter og Altinget fra London. 

Altinget og ABC Nyheters mai-måling
  • Opinions partibarometer for april 2023 er basert på telefonintervjuer av et tilfeldig utvalg av 1000 personer.
  • 70 prosent har avgitt svar om partipreferanse.
  • Telefonintervjuene er gjennomført i perioden 25. – 29. mars.
  • Barometeret er beregnet på grunnlag av spørsmål om partipreferanse i dag og partipreferanse ved stortingsvalget 2021. Følgende spørsmål ble stilt: «Dersom det var stortingsvalg i morgen, hvilket parti ville du da stemme på?» – «Stemte du ved stortingsvalget i 2021? I så fall, hvilket parti stemte du på da?»
  • Resultatene må tolkes innenfor feilmarginer som varierer mellom 1 og 3 prosentpoeng. De største partiene har de største feilmarginene. Resultatene er vektet på kjønn, alder og stemmegivning ved stortingsvalget 2021.

Kilde: Opinion

– Det er noen justeringer ned, noe som ikke er så rart, siden den forrige målingen var ganske høy, men det er veldig bra med gode målinger fortsatt, sier Solberg.

I Opinions partibarometer for mai går partiet riktignok tilbake 4,4 prosentpoeng fra måneden før. Det er det laveste Høyre har vært på Opinions måling siden september 2022, likevel ruver partiet med sine 29,8 prosent – fortsatt nesten dobbelt så store som Arbeiderpartiet. 

Altinget logoLøvebakken
Ønsker du å lese artikkelen?
Du får politiske nyheter og analyser om løvebakken samt tilgang til løpende debatt på feltet.
Les mer om priser og kjøpsbetingelser her.
0:000:00