Analyse av 
Veslemøy Hedvig Østrem

Høyres liste er et forsøk på å fjerne mistanken om «valgmanipulasjon» – men er karakterdrap veien å gå?

Høyres tidslinje over utviklingen av aksjeskandalen levner ikke Sindre Finnes mye ære. Partiet prøver å fjerne seg fra beskyldningene om at informasjon bevisst ble holdt tilbake på grunn av valget. Men tidslinjen viser fortsatt at partiet og dets leder har skyndet seg svært langsomt etter hvert som omfanget av kritiske spørsmål økte. 

Høyres pressesjef Cato Husabø Fossen og Erna Solberg i forkant av pressekonferanse forrige fredag, da aksjeskandalen ble kjent. Tirsdag kom Høyres tidslinje. Men den har fortsatt en rekke hull, skriver Veslemøy Østrem, sjefredaktør i Altinget. 
Høyres pressesjef Cato Husabø Fossen og Erna Solberg i forkant av pressekonferanse forrige fredag, da aksjeskandalen ble kjent. Tirsdag kom Høyres tidslinje. Men den har fortsatt en rekke hull, skriver Veslemøy Østrem, sjefredaktør i Altinget. Foto: Montasje: Heiko Junge / NTB / Arthur Cammelbeeck / Altinget
Veslemøy Hedvig Østrem

«Det er ingenting i spørsmålene som gir Solberg grunn til å mistenke at Finnes ikke har snakket sant». 

Denne setningen gjentas nærmest som et mantra i den mye omtalte «tidslinjen» fra Høyre og Erna Solberg, som ble offentliggjort på partiets hjemmeside tirsdag kl 19.30. 

Tidslinjen gir et mer detaljert bilde av hvem som var involvert, hvem som visste hva og hvem som svarte ut de ulike henvendelsene til mediene. Den viser også en partileder og et partiapparat på tuppa: Ikke på grunn av aksjesaken og den økende mengden spørsmål, men på grunn av det forestående valget. 

Uken før valget var selvsagt umenneskelig hektisk. Høyres oppslutning var i ferd med å synke – fra de høye tinder, til noe som minnet mer om et hverdagsresultat. Midt mellom partilederdebatter, først i TV 2 onsdag kveld og deretter hos NRK fredag kveld, vokser erkjennelsen hos Erna Solberg gradvis. Hun har i liten grad kontakt med ektefellen Sindre Finnes, og i tidslinjen erkjenner Solberg at hun tidligere burde ha bedt om mer informasjon og stilt spørsmål ved hans forklaringer. (Se hele tidslinjen nederst i saken)

Pådriveren mot løgneren

For Sindre Finnes har løyet for sin kone. Ikke bare en gang, men gjentakende ganger. Dermed har hun og hennes pressesjef i sin tur fortalt usannheter til pressen. Og når Finnes først sier seg villig til å samle all informasjon, går det ganske så tregt. Ifølge tidslinjen kom Finnes med innrømmelsen om at sannheten ikke hadde kommet frem, først fredag 8. september kl 12.15. Da ringes de to ektefellene hverandre, idet Solberg er i Stavanger i ferd med å forberede seg til partilederdebatt. 

Høyres tidslinje forsøker å forklare at Erna Solberg hele tiden har vært pådriveren i jakten på sannheten.

Veslemøy Østrem
Sjefredaktør, Altinget

Høyres tidslinje forteller om en Erna Solberg som har vært pådriveren i jakten på sannheten. Mens Sindre Finnes er en man ikke kan stole på: 

«Finnes spør i telefonsamtalen om det kan holde å lage en oversikt over handler over en viss verdi. Dette avslår Solberg, og mener at det må lages en helhetlig, komplett og korrekt liste», står det blant annet i beskrivelsen av kontakten mellom ektefellene fredag kveld.

Deretter beskrives en nokså hjelpeløs ektemann, som ikke klarer å hente frem all den informasjonen som er etterspurt, og der Erna Solberg tirsdag og onsdag etter valget engasjerer sine nærmeste medarbeidere i Høyres team for å få oversikt. 

Ønsker å fjerne en beisk mistanke

De siste dagene har Høyres team vært opptatt av særlig to ting: Å fjerne den beiske mistanken om bevisst trenering overfor pressen, slik at saken ikke skulle sprekke før valget. Og å forsøke å etablere det som en sannhet at Erna Solberg ikke kan ta ansvar for noe som hennes mann har gjort. 

Men tidslinjen gir ikke gode nok svar på hvorfor offentligheten ikke fikk klarere informasjon på et tidligere tidspunkt.

Veslemøy Østrem
Sjefredaktør, Altinget

Tidslinjen viser at det definitivt ikke har gått raskt. Fra det tidspunktet løgnen blir innrømmet fra Sindre Finnes side, til det innkalles til pressekonferanse om omfanget, går det en hel uke. Alle forstår at dette har vært noen av de mest hektiske dagene i Erna Solberg og hennes teams liv. Men tidslinjen gir ikke gode nok svar på hvorfor offentligheten ikke fikk klarere informasjon på et tidligere tidspunkt. Om det har vært en bevisst trenering eller bare seig materie i det som må ha vært et personlig drama uten sidestykke for den ellers så kontrollerte Solberg, er fortsatt ikke godt nok forklart. 

Les også

Vil fortellingen bære?

Vil fortellingen om skyld og ansvar bære, slik at Erna Solberg kan bli sittende – og deretter ta sikte på å igjen flytte inn i statsministerboligen? Det er ingen selvfølge. Fortsatt er det lite ansvarstaken å spore i Høyre-lederens forklaring, i kontrast til kriseforklaringen fra utenriksminister Anniken Huitfeldt tidligere i sommer. 

«For meg var det på dette tidspunktet helt utenkelig at omfanget skulle være så stort eller at det kunne påvirke min habilitet som statsminister», skriver Solberg i redegjørelsen. Det eneste hun i bunn og grunn tar selvkritikk på, er at hun ikke tidligere konfronterte ektefellen. 

Et bastant Høyre-parti med mye å forsvare

Aksjeskandalen er spektakulær. Mandag for vel en uke siden er Erna Solberg den feirende og hyllede partilederen, Norges mest populære politiker og en sannsynlig neste statsminister i Norge. Nå er det knapt noen som snakker om Høyres brakvalg eller om veien videre til makten. 

Rollen Elden kan måtte ta fremover, er å være Sindre Finnes bistandsadvokat i møte med et svært bastant Høyre-parti som har mye å forsvare. 

Veslemøy Østrem
Sjefredaktør, Altinget

Da den første redegjørelsen kom fredag, mente Erna Solberg at det ville være mulig å flytte inn igjen i statsministerboligen og gi SMK tilgang på Sindre Finnes sin akskjehandel-konto. 

I dag levnes ikke dette fremtidsscenarioet noe oppmerksomhet, og ingen kan se for seg en ektefelle med hang til aksjehandling fra hjemmekontoret mens fruen er på oppdrag for nasjonen. 

Sindre Finnes sin arbeidsgiver har uttrykt sympati og poengterer at de har omsorg for sin ansatte. Redegjørelsen fra Høyre forteller også at han har en advokat som har bidratt, hans gode venn John Christian Elden. Rollen Elden kan måtte ta fremover, er å være Sindre Finnes bistandsadvokat i møte med et svært bastant Høyre-parti som har mye å forsvare. 

Et parti i plutselig krise har til nå slått ring om sin kjære partileder. Men støtten er i ferd med å slå betydelige sprekker. Historiene vil fortsette å komme, om habilitetsutfordringer i saker Solberg har behandlet som statsminister, handler i Sveits – og muligens nye avsløringer.

Tidslinjen er fortsatt hullete, og den burde i bunn og grunn startet i 2013. Dessuten kan sympatien fort snu i retning av en ektemann som åpenbart har gjort mye galt, men som nå står nokså alene i sitt livs krise. 

Slik er Høyres tidslinje

Tirsdag 19. september la Høyre ut denne tidslinjen på sine hjemmesider.

I forbindelse med publiseringen har Høyres leder Erna Solberg følgende kommentarer:

– Formålet med denne tidslinjen er å gi en ærlig og usminket versjon av hva partiet og jeg foretok oss, fra den første henvendelsen fra E24 om denne saken kom 30. august og frem til pressekonferansen fredag 15. september da oversikten over Sindres aksjehandel ble lagt frem. Når vi nå vet det vi vet, om omfanget av aksjehandelen og at Sindre ikke har vært ærlig, ser jeg at jeg burde konfrontert ham tidligere. Alle kan vi selvfølgelig bli blendet av den tilliten vi naturlig har til mennesker vi er glade i, men min klare oppfatning var hele tiden at Sindre forstod utmerket godt at han ikke kunne handle aksjer som før, og hvorfor han ikke kunne gjøre det. Han har også selv gjentatt akkurat det mange ganger. Dessverre var det ikke sant.

– Fredag 8. september, tre dager før valget, bad jeg Sindre lage en oversikt over alle sine aksjehandler i perioden jeg var statsminister. Samme dag sa jeg i Dagsrevyen at omfanget av Sindres aksjehandel var større enn jeg tidligere var kjent med. Det var derfor viktig for meg å få en komplett oversikt før jeg igjen uttalte meg om saken og spørsmål om min habilitet. For meg var det på dette tidspunktet helt utenkelig at omfanget skulle være så stort eller at det kunne påvirke min habilitet som statsminister. Jeg fikk ikke mer informasjon om aksjehandelen før jeg fikk se deler av dokumentasjonen om kvelden 12. september og den fullstendige oversikten om kvelden 13. september.

Tidslinjen er ikke en fullstendig oversikt over alle mediehenvendelser (heller ikke om denne saken) og avtaler i perioden. Det var valgkampinnspurt, og Solberg hadde tett program og fikk svært mange forespørsler.

Tidslinje:

Onsdag 30.august:

 • Høyre mottar kl. 19.54 en henvendelse fra E24 med flere spørsmål om Sindre Finnes’ kjøp og salg av aksjer mens Erna Solberg var statsminister. Spørsmålene blir besvart dagen etter, torsdag 31. august. Svaret baserte seg på det Sindre Finnes tidligere har fortalt til Erna Solberg og Statsministerens kontor om at Finnes begrenset sin aktivitet i aksjemarkedet og fulgte kravene til aktsomhet i årene hun var statsminister slik at Solberg hadde tilstrekkelig informasjon om hans aksjer til å vurdere egen habilitet.

Torsdag 31.august:

Fredag 1.september:

 • Høyre mottar kl. 10.31 en henvendelse fra E24 med oppfølgingsspørsmål om Sindre Finnes’ kjøp og salg av aksjer mens Erna Solberg var statsminister. Spørsmålene dreier seg om hvorvidt Solberg var klar over hver gang Finnes kjøpte/solgte aksjer i de ulike selskapene mens hun var statsminister, om hun meldte Finnes’ handler videre til Statsministerens kontor, og om E24 kunne få innsyn i habilitetsvurderinger som omhandler Finnes’ aksjeeierskap.
 • Spørsmålene blir besvart samme dag, men det er ingenting i spørsmålene som gir Solberg noen grunn til å mistenke at Finnes ikke har snakket sant.

Mandag 4.september:

 • Høyre mottar kl. 10.07 en henvendelse fra E24 med oppfølgingsspørsmål om Sindre Finnes’ kjøp og salg av aksjer mens Erna Solberg var statsminister. Spørsmålet dreier seg om hvorvidt Solberg var klar over hver gang Finnes kjøpte/solgte aksjer i de ulike selskapene mens hun var statsminister.
 • Ettersom Solberg var på reise, blir spørsmålet besvart onsdag 6. september. Solberg svarer at hun til enhver tid hadde tilstrekkelig informasjon om hvilke selskaper og bransjer Sindre Finnes hadde aksjer i til å kunne vurdere egen habilitet eller be om ytterligere informasjon dersom det skulle være nødvendig for å vurdere habiliteten. Det er ingenting i spørsmålene som gir Solberg grunn til å mistenke at Finnes ikke har snakket sant.  

Onsdag 6.september:

 • Høyre mottar kl. 10.40 ytterligere en henvendelse fra E24 med spørsmål om Sindre Finnes’ kjøp og salg av aksjer mens Erna Solberg var statsminister. I henvendelsen presenterer E24 en liste med 22 kortsiktige handler som er gjort i løpet av de fire siste månedene Erna Solberg var statsminister.
 • Erna Solberg blir forelagt henvendelsen på ettermiddagen. Fordi hun er opptatt, blir det avtalt at Høyres pressesjef kontakter Sindre Finnes på hennes vegne. Finnes oppgir at det kun var i disse fire månedene i 2021 at han hadde gjenopptatt kortsiktig handel, og at det ikke har skjedd lignende kortsiktig aksjehandel tidligere i hennes periode som statsminister. Han forteller også at årsaken til investeringene i denne perioden var en avvikling av et fond han hadde plassert penger i. Solberg aksepterer forklaringen og vurderer at selskapene på listen fra E24 ikke har medført at hun har vært inhabil. Henvendelsen besvares derfor i tråd med dette.
 • E24 publiserte samme kveld, rett i forkant av partilederdebatten på TV 2, en sak om at Sindre Finnes hadde foretatt 22 konkrete handler de siste fire månedene Erna Solberg var statsminister.

Torsdag 7.september:

 • Torsdag morgen gjentar Finnes overfor Solberg at det kun var i de fire månedene i 2021 at han hadde drevet med kortsiktig handel, og at det ikke har skjedd lignende kortsiktig aksjehandel tidligere i hennes periode som statsminister. Han forteller også at årsaken til investeringene i denne perioden var en avvikling av et fond han hadde plassert penger i.
 • Ettersom de 22 handlene som E24 omtalte, var nye opplysninger for Erna Solberg, får hun gradvis en dårlig følelse gjennom torsdagen. Hun foretar seg imidlertid ikke noe torsdag 7. september, ettersom hun velger å tro at forsikringen hun har fått fra Finnes dagen før stemmer – og som han gjentok for henne torsdag morgen.
 • Om kvelden får Solberg et spørsmål fra E24 om når Sindre Finnes gjenopptok den kortsiktige aksjehandelen. De ber også for første gang om en komplett liste over Sindre Finnes’ aksjehandler i perioden Erna Solberg var statsminister.

Fredag 8.september:

 • Fredag formiddag tiltar Erna Solbergs dårlige følelse knyttet til Finnes’ forklaringer.
 • Fra Stavanger ringer hun til Sindre Finnes ca. kl. 12.15. I samtalen med Finnes viser Solberg til at de 22 handlene som E24 omtalte var helt ny informasjon for henne, og at hun er usikker på om hun kan stole på forklaringene Finnes har kommet med så langt. Finnes bekrefter at han har handlet mer enn de 22 handlene som så langt har blitt kjent, men Solberg får ikke inntrykk av at det er snakk om mange flere handler og at disse vil gjøre hennes habilitetsvurderinger som statsminister uriktige.
 • I telefonsamtalen ber hun Finnes om å lage en oversikt over alle transaksjoner han har foretatt på aksjemarkedet gjennom hennes tid som statsminister. Dette kommuniseres også til E24.
 • Finnes bekrefter at han skal lage en slik oversikt og at han vil gå i gang med å innhente informasjon umiddelbart. Han gjør oppmerksom på at det kan ta noe tid, ettersom det er informasjon som skal hentes inn om forhold som ligger opp til ti år tilbake i tid.
 • Erna Solberg intervjues av NRK ca. kl. 15.30. Hun blir spurt om omfanget av Sindre Finnes aksjehandler. Hun svarer at omfanget er større enn det hun har vært kjent med, og at hun derfor har bedt om en full oversikt.
 • Erna Solberg ringer Finnes kl. 18.03 for å forsikre seg om at han er i gang med arbeidet. Hun understreker overfor ham at oversikten må være komplett og korrekt.
 • Finnes spør i telefonsamtalen om det kan holde å lage en oversikt over handler over en viss verdi. Dette avslår Solberg, og mener at det må lages en helhetlig, komplett og korrekt liste.
 • Om kvelden 8. september er Sindre Finnes’ aksjehandler hovedsaken på NRK Dagsrevyen. Erna Solberg sier i sendingen at de nye opplysningene viser at omfanget av Finnes aksjehandler mens hun var statsminister er større enn det hun har vært kjent med. Hun legger imidlertid til at ingen av de nye handlene som har blitt kjent på dette tidspunktet har medført inhabilitet.

Søndag 10.september:

 • Søndag kveld er første gang Finnes og Solberg er fysisk samme sted etter konfrontasjonen fredag. Solberg spør Finnes hvordan det går med oversikten, og om han har noe nytt å dele. Finnes svarer at arbeidet er godt i gang, men han sier at han ikke har mer å dele, og at han nå får hjelp av sin venn John Christian Elden til å sørge for at oversikten blir korrekt.

Mandag 11.september (valgdagen):

 • Høyre mottar kl. 15.24 på valgdagen en henvendelse fra E24 om at Sindre Finnes gjorde 72 transaksjoner i selskapet Nekkar fra midten av mai 2020 til slutten av september 2021. De spør om det har blitt gjort en habilitetsvurdering av Solberg i forhold til Nekkar. 
 • Høyres pressesjef svarte E24 at Nekkar var blant selskapene Erna i utgangspunktet var oppmerksom på, som følge av at hennes søster var styremedlem der. Dermed måtte hun vurdert sin habilitet dersom det kom en sak knyttet direkte til dette selskapet. Saken ble publisert neste dag.

Tirsdag 12.september:

 • Erna Solberg blir intervjuet av TV 2, E24 og flere andre medier på ettermiddagen, hvor hun viser til at arbeidet med oversikten pågår, men at hun vil vente til hun har sett den helhetlige oversikten fra Finnes før hun kommenterer saken ytterligere.
 • Sindre Finnes forteller Solberg tirsdag kveld at han har samlet sammen det meste av relevant informasjon, men at han ikke har klart å lage en samlet oversikt. Hun får se deler av denne dokumentasjonen tirsdag kveld, og tar initiativ til et møte onsdag 13. september om morgenen der Finnes må legge frem alle dokumentene for Solberg og hennes medarbeidere slik at det kan lages en helhetlig oversikt. Deler av dokumentasjonen sendes på epost til Solbergs nærmeste medarbeidere sent denne kvelden.

Onsdag 13.september:

 • Onsdag 13. september om morgenen møter Sindre Finnes på Høyres Hus med en rekke dokumenter i ulike formater (digitalt og fysisk) og fra ulike kilder. I møtet deltar Erna Solberg, Sindre Finnes, Lars Øy, Cato Husabø Fossen og Jenny Clemet von Tetzschner.
 • Finnes forteller at transaksjonslisten på hans VPS-konto kun går tilbake til 2019, og at alle opplysninger fra før dette er hentet ut manuelt fra bank og ligningspapirer.
 • Erna Solberg ber sine medarbeidere hjelpe Sindre Finnes med å lage en samlet oversikt slik at det er mulig å danne seg et helhetlig bilde. Lars Øy går i gang med dette arbeidet.
 • På ettermiddagen onsdag blir Høyres generalsekretær Tom Erlend Skaug kontaktet av Jenny Clemet von Tetzschner og Cato Husabø Fossen. De varsler ham om saken som vil komme. Kontrollkomiteens leder, Peter Frølich, blir varslet av Solberg.
 • Arbeidet med oversikten tar hele dagen, og oversikten var klar sent om kvelden. For første gang blir det klart at Sindre Finnes’ aktivitet utgjør over 3600 handler.

Torsdag 14.september:

 • Torsdag 14. september orienterer Erna Solberg arbeidsutvalget i Høyre om saken, og hun varsler at hun vil innkalle til en pressekonferanse fredag 15. september om morgenen.
 • I løpet av 14. september gjør Erna Solberg en overordnet gjennomgang av transaksjonene, og slår fast at det er for stort omfang til å gjennomgå alle beslutninger som regjeringen har fattet med sikte på å avklare hennes habilitet.

Fredag 15.september:

 • Kl. 0830: Erna Solberg innkaller til pressekonferanse kl. 0930.
 • Kl. 0930: Pressekonferansen holdes, oversikten over Sindre Finnes’ aksjehandler sendes samtidig til pressen.
 • Filen som er delt med pressen er den eneste samlede oversikten Høyre har. De dokumenter som Sindre Finnes overleverte i forbindelse med utarbeidelse av oversikten 13. september er returnert da de inneholder betydelige mengder personopplysninger. Finnes må selv avgjøre hvorvidt disse enkeltdokumentene skal deles med pressen.
 • Kl. 1230: Erna Solberg orienterer Høyres sentralstyre om saken.

Omtalte personer

Sindre Finnes

Fagsjef, Norsk Industri

Erna Solberg

Partileder (H), stortingsrepresentant, parlamentarisk leder Hordaland
Cand.mag. sosiologi, sammenlignende politikk, statistikk, sosialøkonomi (Universitetet i Bergen 1986)

E-postPolitikk har aldri vært viktigere

Få GRATIS nyheter fra Norges første rendyrkede politiske redaksjon

0:000:00