Om  
Karen Landmark

Hun blir ny direktør for GRID-Arendal

Karen Landmark etterfølger Petter Harris ved årsskiftet, som administrerende direktør for GRID-Arendal. Hun har vært en del av konsernledelsen i Greenstat. 

Karen Landmark blir ny administrerende direktør i GRID-Arendal fra årsskiftet. 
Karen Landmark blir ny administrerende direktør i GRID-Arendal fra årsskiftet. Foto: GRID-Arendal
Veslemøy Hedvig Østrem

Den nye administrerende direktøren i GRID-Arendal har mer enn 20 års erfaring fra næringsliv, forskning og utvikling. Hun har ledet internasjonale prosjekter og bygd opp virksomhet i India og Sri Lanka innen fornybar energi. Som nåværende medlem av konsernledelsen i det norske energiselskapet Greenstat har hun vært med på å utvikle organisasjonen fra oppstart, gjennom oppskalering og vekst.

Nå hentes hun som toppleder for GRID-Arendal, som siden opprettelsen i 1989 har samlet inn data om miljøtilstanden og bidratt til å kommunisere denne til beslutningstakere og til FNs Miljøprogram, UNEP.

Senteret retter sin innsats hovedsakelig mot de polare områdene, de nordiske landene med havområdene omkring samt Sentral- og Øst-Europa og inngår i et nettverk av tilsvarende informasjonssentre.

Som administrerende direktør i GRID-Arendal, ønsker Karen Landmark, i følge en pressemelding, «å utvikle og implementere innovative og bærekraftige strategier med fokus på å fremme samarbeid, sikre finansiering, skalere opp effektfulle prosjekter og programmer, og bygge opp en tillitsbasert kultur».

– Styret i GRID-Arendal er svært tilfreds med at Karen Landmark har takket ja til stillingen, sier styreleder Jan-Gunnar Winther.

– Vi tror hun vil videreutvikle organisasjonen på en utmerket i måte i en tid hvor globale miljøutfordringer er viktigere enn noensinne.

Omtalte personer

Karen Landmark

Administrerende direktør, Grid Arendal
Doktorgrad i Business and Sustainability, Universitetet i Agder og NTNU, mastergrad i politisk kommunikasjon, Universiteit van Amsterdam

E-postPolitikk har aldri vært viktigere

Få GRATIS nyheter fra Norges første rendyrkede politiske redaksjon

0:000:00