Analyse av 
Solveig Ruud

Hva skal til for at man kan «bo trygt» i eget hjem når man blir gammel?

Begrepet «full sykehjemsdekning» brukes ikke lenger. Nå rettes oppmerksomheten mot en alderdom i egen bolig og hva som må gjøres for at vi skal kunne bo hjemme lengst mulig. Hvor trygt blir det? 

0:000:00