Spaltist:  
Hans Christian Holte

Hvor var det egentlig det butta? Hvor er det blitt av alle gutta?

Sosialt utenforskap. Dårligere skoleprestasjoner enn jenter. Følelsen av å ikke være til nytte. Vi må vise menn som sliter at vi trenger dem i arbeidslivet.

Hans Christian Holte

I april kom Mannsutvalget med sin 300 siders rapport «Likestillingens neste steg».

Rapporten favner bredt. Den handler om utdanning, yrkesvalg og arbeidsliv, men også om den private sfæren.

Mens kvinner har et betydelig høyere sykefravær og flere på langvarige helseytelser enn menn, er det andre ting som peker seg ut med menn.

Enkelte typer utenforskap rammer særlig noen grupper gutter og menn, blant annet sosial isolasjon, lav livskvalitet, rus og kriminalitet. Flere menn bor alene, og de har dårligere helse enn gifte og samboende.

Les også

Det betyr selvsagt ikke at alle menn sliter med å finne seg til rette i samfunnet. Mange gjør det veldig bra, de har høy utdanning, god jobb og et velfungerende sosialt liv. Men nettopp derfor blir det ekstra vanskelig for de som ikke lykkes på disse frontene.

Gutter presterer i snitt svakere på skolen enn jenter, og det er flere gutter enn jenter som ikke fullfører videregående opplæring. Og 60 prosent av studentene ved høyskoler og universiteter, er jenter.

Gutter og jenters utdanningsvalg er til dels svært kjønnsdelte

Hans Christian Holte
NAV-direktør
Gutter og jenters utdanningsvalg er til dels svært kjønnsdelte. Andelen gutter på elektro og datateknologi og bygg- og anleggsteknikk er omkring 90 prosent, mens det i helse- og oppvekstfag er godt under 20 prosent. Mens jenter har tatt spranget og velger jobber som tidligere var forbeholdt menn, er ikke utviklingen den samme den andre veien.

I podkasten Holtes halve hadde jeg nylig besøk av Mannsutvalgets formann, Claus Jervell. Som NAV-direktør er jeg naturlig nok spesielt opptatt av hva som skal til for å få flere i jobb.

På spørsmål om hvilket råd han vil gi meg for å få flere menn til å jobbe i NAV, svarte han at jeg kan ta initiativ til at vi aktivt forteller hva vi driver med, og hvorfor det er interessant å jobbe her. Det er et godt råd. Det er bare 30 prosent menn i NAV. Vi trenger definitivt flere.

I samme podkast-episode hadde jeg besøk av Erik Lånke Solbu, veileder ved NAV Falkenborg i Trondheim. Der har de tilbudet «Mann om bord», som er et samarbeid med Trondheim kommune og Kirkens bymisjon. Dette er et lavterskel-tilbud for menn i alderen 18-30 år, de trenger bare legge igjen navn og kontaktinformasjon på nettsiden mannombord.no.

Målet er å nå de mennene de ellers ikke når. I overkant av 70 menn har tatt kontakt siden oppstarten i 2022. Felles for dem er at de strever med noe. Alt fra å mangle et sosialt nettverk, til hjelp med skattemeldingen eller å få seg jobb. Noen trenger bare å bli lyttet til. Erfaringene viser at dette er et tilbud som treffer. Flere som har levd i utenforskap i årevis, har kommet seg i jobb.

For å nå fram til menn som lever i en form for utenforskap, må vi rett og slett gi en litt annen drahjelp enn det offentlige vanligvis tilbyr. Og vi må vise dem at kompetansen de har, er nyttig.

For å nå fram til menn som lever i en form for utenforskap, må vi gi en litt annen drahjelp enn det offentlige vanligvis tilbyr

Hans Christian Holte
NAV-direktør
Et annet eksempel ble vist på Dagsrevyen for et par uker siden. Ved NAV Hamar har de sammen med en tiltaksbedrift og lokale arbeidsgivere laget et tilbud til gamere. Prosjektet startet i 2023, og også her har flere kommet seg i jobb på denne korte tiden.

Mange gamere sitter mye hjemme og sliter med å komme seg ut. Også de som har tatt noe utdanning, kan slite med å få seg jobb. I dette pilotprosjektet møtes de med likesinnede tre ganger i uka til arbeidsforberedende trening. Her lærer de om betydningen av en god døgnrytme, riktig kosthold, og privatøkonomi. Og ikke minst: De får øve seg på å være på jobbintervju.

Det finnes flere eksempler i NAV på tiltak og tilbud som fanger opp både gamere og andre som lever i en form for utenforskap. For å lykkes kreves det både kreativitet, engasjement og ofte også samarbeid med andre instanser.

I tittelen på denne spalten har jeg lånt et par linjer fra Lars Saabye Christensens «Gutta». Diktet er egentlig en refleksjon over hvor det ble av alle kompisene fra ungdommen, men det passer bra også når man skal reflektere over hvorfor gutter sakker akterut i utdanning og yrkesvalg.

For hvor var det egentlig det butta? Det finnes selvsagt ikke én forklaring på et så komplekst tema, men det er betimelig å spørre:

Begynner det allerede ved skolestart? For noen gjør det kanskje det.

Begynner det allerede ved skolestart? For noen gjør det kanskje det

Hans Christian Holte
NAV-direktør
Tidligere studier viser at de yngste barna i en skoleklasse har større risiko for å få en ADHD-diagnose enn de eldste barna. Særlig når en sammenligner gutter født i fjerde kvartal med gutter født i første kvartal. Dette blir ofte antatt å ha sammenheng med at de yngste barna i gjennomsnitt er mindre modne i forhold til eldre barn i samme skoleklasse. Forskning viser også at jenter har en tidligere utvikling av kognitive ferdigheter enn gutter, samt mer utviklede sosiale og emosjonelle ferdigheter.

For et par år siden gjorde vi en analyse for å se om det var sammenheng også når det gjaldt å motta en ytelse fra NAV. Vi så blant annet en klar tendens til at barn i alderen 6-17 år som var født sent på året, har en betydelig høyere risiko for å motta hjelpestønad innen diagnosegruppen «atferdsforstyrrelser». Dette var langt tydeligere for gutter enn jenter.

Hvis man strever med å tilpasse seg skolen allerede som 5-6-åring, blir det vanskelig å henge med de neste årene.

Mannsutvalget foreslår en rekke tiltak, blant annet en mer praktisk og aktivitetsorientert skole og en satsing på å få flere gutter inn i typiske kvinneyrker. Det heier jeg på.

Les også

Vi må ha offentlige tjenester som legger til rette for mangfold og ulikheter. Som gir folk troa på at det er bruk for dem, både i samfunnet og i arbeidslivet. Det skal være plass til alle.


E-postPolitikk har aldri vært viktigere

Få GRATIS nyheter fra Norges første rendyrkede politiske redaksjon

0:000:00