Debatt

Jette F. Christensen: I dag ble Norge mer demokratisk

Om en sittende makthaver som taper valget sår tvil om valgets gyldighet, skal vi ha et sted å gå som alle har tillit til. Det stedet er Riksvalgstyret, skriver leder for Riksvalgstyret Jette Christensen.

Foto: Håkon Mosvold Larsen / NTB
Jette F. Christensen
Dette er et debattinnlegg, og innholdet står for skribentens regning. Alle innlegg hos Altinget skal overholde presseetiske regler.

Hvordan valget blir kontrollert er viktig. Ikke bare fordi det er en fordel at valget går riktig for seg, men for at folk stabilt skal ha tillit til at det gjør det. Det er vårt felles vern mot det som før Trump ville vært et søkt scenario, at en sittende makthaver som taper valget sår tvil om valgets gyldighet. Om det skjer, skal vi ha et sted å gå som alle har tillit til.

Det stedet er Riksvalgstyret. I dag utnevnt av Regjeringen og Kongen i statsråd som består av representanter partigruppene har innstilt. Sekretariatet er Kommunal- og moderniseringsdepartementet. Som øverste valgorgan ved Stortingsvalg fordeler vi utjevningsmandater, foretar valgoppgjør og behandler klager. Noen klager er betimelige og fører til reell endring i gjennomføringen av valget. I arbeidet etter valget har vi lagt vekt på å svare også de klagene som ikke er like rimelige, opplysende og ryddig.

Jeg kunne like gjerne sagt «det er riktignok ikke særlig demokratisk, men it´s ok, it´s Norway.».

Jette Christensen
Leder, Riksvalgstyret

Måtte endre systemet

Da jeg som leder skulle forklare dagens system for internasjonale valgobservatører før forrige stortingsvalg ble jeg veldig klar over at sammensetningen og utnevningen av Riksvalgstyret må endres. Å høre seg selv si på engelsk at «ja, det er riktig, vi er utnevnt av Kongen og Regjeringen vi, ser du. Neida, det sitter ingen dommere her og nei, det er egentlig ikke noen domstol å klage til før Stortinget godkjenner valget dersom man er uenig konklusjonen på en klage vi har behandlet» føltes langt fra noe et land som er øverst på flere demokratiske indekser burde ha som praksis.

Jeg kunne like gjerne sagt «det er riktignok ikke særlig demokratisk, men it´s ok, it´s Norway.».

Norge har bedt Veneziakommisjonen og OSSE gjøre en vurdering av den norske klageordningen for valgtvister. De konkluderte med at måten vi innretter kontroll av valg er i strid med våre internasjonale forpliktelser for frie og uavhengige valg.

Etter Stortingsvalget i 2009 ble den norske valgordningen kritisert av de internasjonale valgobservatørene fra Organisasjonen for sikkerhet og samarbeid i Europa (OSSE). OSSE var særlig bekymret for fravær av domstolskontroll.

Heldigvis skal dette endre seg. 

Valglovutvalget har foreslått en endring av sammensetningen av Riksvalgstyret som Stortinget har tatt til følge. Det er bra.  

I dag valgte folkets representanter i Stortinget hvem som skal kontrollere valget, i stedet for at det er regjeringen som utpeker. I et tenkt scenario der den samme regjeringen ønsket å så tvil om et valg, ville det vært uheldig, for å si det forsiktig.  

Jette Christensen
Leder, Riksvalgstyret

På bakgrunn av Valglovutvalgets innstilling har grunnloven blitt endret slik at Riksvalgstyret til neste stortingsvalg skal bestå av et flertall dommere, ledes av en dommer og velges av Stortinget. Slik blir riksvalgstyret et uavhengig klageorgan som vil sikre en uavhengig juridisk prøving av klager på valg.

I dag valgte folkets representanter i Stortinget hvem som skal kontrollere valget, i stedet for at det er regjeringen som utpeker. I et tenkt scenario der den samme regjeringen ønsket å så tvil om et valg, ville det vært uheldig, for å si det forsiktig. 

Øker legitimiteten

Denne endringen øker også Norges legitimitet når vi kontrollerer valg ute. Jo mer demokratisk vi styrer vårt eget land og valg, jo større mulighet har vi til å stå opp mot urett ute. Vår valuta som forkjemper for demokrati i internasjonale fora er vår egen forvaltning av styresettet.

Et tegn på at demokratiet virker er at folk gir fra seg makt når det er til det beste for nettopp demokratiet. At jeg får lov til å gjøre det, gå av som leder av Riksvalgstyret til fordel for en dommer, gjør  at jeg følger meg heldig. Og så er jeg takknemlig for å få lov til å sitte som medlem i Riksvalgstyret i sin nye form for valget i 2025.  

Jo mer demokratisk vi styrer vårt eget land og valg, jo større mulighet har vi til å stå opp mot urett ute.

Jette Christensen
Leder, Riksvalgstyret

Frem til det skal vi som utgjør dagens Riksvalgstyre fortsette å forvalte mandatet vårt og behandle sakene på best mulig måte.

Så vil jeg legge til at det har gått greit. It´s Norway. Men det kan vi ikke ta for gitt.

Omtalte personer

Jette F. Christensen

Statsviter og spaltist
Master, sammenliknende politikk (UiB)

E-postPolitikk har aldri vært viktigere

Få GRATIS nyheter fra Norges første rendyrkede politiske redaksjon

0:000:00