Inngår nytt trepartssamarbeid for anstendig arbeid internasjonalt

LO og NHO har sammen men staten inngått i et nytt trepartssamarbeid om å tilslutte seg det internasjonale prosjektet Social Partners for Decent Work. − Arbeidstakeres rettigheter er viktig i arbeidet vi gjør for å fremme menneskerettighetene. Her er trepartssamarbeidet helt sentralt, sier utenriksminister Espen Barth Eide.

NHO-leder Ole Erik Almlid og LO-leder Peggy Hessen Følsvik signerte mandag en ny samarbeidsavtale med staten for å styrke arbeidet for internasjonal arbeidsrett.
NHO-leder Ole Erik Almlid og LO-leder Peggy Hessen Følsvik signerte mandag en ny samarbeidsavtale med staten for å styrke arbeidet for internasjonal arbeidsrett.Foto: Carina Johansen / NTB
Nora Didriksen

Mandag signerte NHO og LO en ny felles avtale. Partene, sammen med staten, inngår i et nytt samarbeidsprosjekt om internasjonal arbeidsrett. Prosjektet sikter på å bidra til å styrke innsatsen på sosial dialog og arbeidstakerrettigheter i tråd med Hurdalsplattformen, skriver Utenriksdepartementet i en pressemelding.

– Respekt for alle menneskers grunnleggende friheter og rettigheter ligger til grunn for vårt internasjonale engasjement. De siste årene har demokratier i verden vært i tilbakegang. Også i Europa utfordres demokrati og rettsstatsverdier. Den norske modellen der staten, LO og NHO jobber sammen for anstendig arbeid er viktigere enn noen gang, sier utenriksminister Espen Barth Eide (Ap).

Gjennom prosjektet Social Partners for Decent Work går representanter for arbeidstakere og arbeidsgivere sammen, og tar sikte på å styrke arbeidslivets parter i utvalgte land som Colombia, Ghana, Tunisia og Vietnam.

Målet er å bidra til velfungerende arbeidsmarkeder hvor arbeidstakeres rettigheter blir respektert, med anstendige lønninger, og trygge og gode arbeidsforhold.

– Vi gleder oss til å komme i gang, og vi håper at partene i de fire landene blir inspirert av både den norske arbeidslivsmodellen og av hverandre. Norge har erfart hvor viktig et godt, bredt og tillitsbasert samarbeid mellom arbeidslivets parter er. Vår erfaring er at godt trepartssamarbeid både kan løse kriser og sikre stabilitet og arbeidsplasser, sier administrerende direktør Ole Erik Almlid i NHO.

LO og NHO vil samarbeide med sine søsterorganisasjoner for å bidra til sosial dialog og konstruktive forhandlingsprosesser. Målet for det norske trepartssamarbeidet er å skape flere anstendige jobber, og bærekraftig vekst. I tillegg fokuserer partene gjennom prosessen, på å skape tillitt i samfunnene hvor prosjektet operer, som er en sentral byggestein i demokratisk utvikling. 

– Vi er veldig glade for denne muligheten til å dele våre norske erfaringer med sosial dialog – er det noe verden trenger mer av, så er det dialog og forhandlingsløsninger. For LO er arbeidet med å styrke grunnleggende faglige rettigheter en hovedprioritering i alt internasjonalt arbeid. Det er først og fremst gjennom et godt organisert arbeidsliv basert på kollektive forhandlinger, dialog og samarbeid at en kan oppnå økonomisk vekst og sikre rettferdig fordeling, sier LO-leder Peggy Hessen Følsvik.

Omtalte personer

Ole Erik Almlid

Administrerende direktør, NHO

Peggy Hessen Følsvik

Leder, LO

Espen Barth Eide

Utenriksminister (Ap)
Cand.polit i statsvitenskap (Universitetet i Oslo 1993)

E-postPolitikk har aldri vært viktigere

Få GRATIS nyheter fra Norges første rendyrkede politiske redaksjon

0:000:00