Om  
Masud Gharahkhani
Adele Matheson Mestad

Inviterer til å foreslå kandidater til styret i NIM

Stortingets presidentskap inviterer publikum til å foreslå kandidater til styret i Norges institusjon for menneskerettigheter (NIM), melder Stortinget i en pressemelding.

Stortingets presidentskap skal gi sin innstilling til valg av nytt styre i NIM innen juni 2023. De inviterer nå publikum til å foreslå kandidater.
Stortingets presidentskap skal gi sin innstilling til valg av nytt styre i NIM innen juni 2023. De inviterer nå publikum til å foreslå kandidater.Foto: Terje Pedersen / NTB
Oscar Solvang Bergersen

Norges institusjon for menneskerettigheter (NIM) ledes i dag av direktør Adele Matheson Mestad, og av et styre som velges av Stortinget etter innstilling fra presidentskapet. 

Om NIM

Norges institusjon for menneskerettigheter (NIM) er et av Stortingets eksterne organer, og har en uavhengig og selvstendig stilling i tråd med Paris-prinsippene for nasjonale institusjoner. Institusjonen har som formål å fremme og beskytte menneskerettighetene i tråd med Grunnloven, menneskerettsloven og den øvrige lovgivning, internasjonale traktater og folkeretten for øvrig. Institusjonen overvåker og rapporterer om menneskerettighetenes stilling i Norge, gir råd til offentlige myndigheter og private aktører og legger til rette for samarbeid mellom ulike aktører som arbeider med menneskerettigheter.


Kilde: Stortinget.no

Det nåværende styret ble oppnevnt med virkning fra 1. juli 2019 til 30. juni 2023, for en periode på fire år.

Stortingspresident, Masud Gharahkhani, og hans presidentskap inviterer nå offentligheten til å delta i prosessen og ber om forslag til nye styremedlemmer. Et styremedlem kan gjenoppnevnes for én periode, heter det i pressemeldingen fra Stortinget.

Av de fem sittende styremedlemmene, kan ikke Gro Dikkanen, Jan Helgesen og Anne Sofie Syvertsen gjenoppnevnes.

Styrets oppgaver

Styremedlemmene i NIM har som oppgave å påse at institusjonen holder høy faglig kvalitet og drives i samsvar med gjeldende regelverk. 

Sammensetning

Sammensetningen av styret må følge lovpålagte regler og skal bestå av fem medlemmer.

– Styremedlemmene skal representere ulike fagfelt, herunder juridisk kompetanse om menneskerettigheter, at styret skal inneha kompetanse om virksomhetsstyring, og at ett av medlemmene skal ha særskilt kjennskap til samiske spørsmål. Hvert kjønn skal være representert med minst to medlemmer i styret, heter det i uttalelsen fra Stortinget.

Sittende styre
  • Marit Berger Røsland – styreleder
  • Nils Asbjørn Engstad – nestleder
  • Gro Dikkanen – styremedlem
  • Jan Helgesen – styremedlem
  • Anne Sofie Syvertsen – styremedlem

Har du forslag til hvem som burde sitte i styret i NIM?

Forslag, fortrinnsvis med en kort begrunnelse, kan sendes på e-post innen 10. mars 2023 til: [email protected].

Omtalte personer

Masud Gharahkhani

Stortingspresident, leder, Stortingets valgkomité, leder, Arbeiderpartiets migrasjonsutvalg

Adele Matheson Mestad

Direktør, Norges institusjon for menneskerettigheter (NIM)
Master of Laws - LLM, International Legal Studies (New York University, 2012), Master, rettsvitenskap (Universitet i Oslo, 2006), Forsvarets Sjefskurs (Forsvarets Høyskole)

E-postPolitikk har aldri vært viktigere

Få GRATIS nyheter fra Norges første rendyrkede politiske redaksjon

0:000:00