Klimautvalg på kollisjonskurs med dagens regjering og stortingsflertall – kan likevel få stor politisk betydning

Rapporten fra Klimautvalget 2050 gir faglig tyngde og legitimitet til en kraftig omlegging av norsk klimapolitikk, og sier at dette er mulig uten store økonomiske og sosiale omveltninger. Derfor kan klimautvalgets rapport få stor politisk betydning, selv om de vil bli møtt med motargumenter i første omgang, mener Altingets kommentator Magnus Takvam.

Mange av utvalgets anbefalinger, som brems i petroleumsvirksomheten, å si nei til billigere strømpriser som et viktig mål, er alle på kollisjonskurs med dagens regjering og flertallet i Stortinget, og ble også ganske raskt slått ned av klimaminister Andreas Bjelland Eriksen (Ap).  
Mange av utvalgets anbefalinger, som brems i petroleumsvirksomheten, å si nei til billigere strømpriser som et viktig mål, er alle på kollisjonskurs med dagens regjering og flertallet i Stortinget, og ble også ganske raskt slått ned av klimaminister Andreas Bjelland Eriksen (Ap).  Foto: Montasje: Altinget/Arthur J. Camelbeeck / Klima- og miljødepartementet
0:000:00