Krigstrussel griper inn i arbeidslivet: – På linje med murens fall

Krig i Europa, uro i NATO og spenning med Kina legger ytterligere press på fremtidens arbeidsmarkedsutfordringer. – Folk må regne med å endre og utvikle kompetansen sin flere ganger gjennom yrkeslivet, sier YS-leder.

Totalberedskap handler om mye mer enn Forsvaret. Her æver soldater fra Sanitetsbataljonen på å samarbeide med sivile beredskapsenheter under øvelsen Trident Juncture.
Totalberedskap handler om mye mer enn Forsvaret. Her æver soldater fra Sanitetsbataljonen på å samarbeide med sivile beredskapsenheter under øvelsen Trident Juncture.Foto: Ole-Sverre Haugli / Forsvaret
0:000:00