LO og NHO uenig om rentepolitikk: – Bjørnstad tar feil, sier Dørum

Sjeføkonom i LO Roger Bjørnstad mener den norske sentralbanken ikke har en riktig forståelse for den norske lønnsdannelsen. – Dette handler ikke om at Norges Bank nå kjører ledigheten opp for å stoppe inflasjonen, svarer sjeføkonom i NHO Øystein Dørum.

Sjefsøkonomene i LO og NHO, Roger Bjørnstad og Øystein Dørum, er uenige om bruken av rentepolitikken som virkemiddel mot den høye prisveksten i Norge.
Sjefsøkonomene i LO og NHO, Roger Bjørnstad og Øystein Dørum, er uenige om bruken av rentepolitikken som virkemiddel mot den høye prisveksten i Norge. Foto: Henry Mai / LO Moment Studio / NHO
Hans Andreas Starheim

Det ble som ventet ingen renteheving på torsdagens rentemøte, men sentralbanksjef Ida Wolden Bache varslet samtidig at det bare er snakk om et kort hvileskjær fra den raskt stigende rentekurven Norges Bank har lagt seg på det siste året.

– Mest sannsynlig hever vi renten i mars, sa Wolden Bache på pressekonferansen etter rentemøtet, og signaliserte samtidig at det heller ikke er sikkert det er siste gang renten settes opp i år.

Flere har vært kritiske til den raske hevingen av rentenivået som sentralbanken har gjennomført for å bremse den rekordhøye prisveksten, som i Norge er den høyeste siden 80-tallet.

Altinget skrev forrige uke at den internasjonale arbeiderorganisasjonen ILO er kritisk til at mange land velger å rette de fleste av inflasjonstiltakene sine mot etterspørselssiden av økonomien, til tross for at det først og fremt er forstyrrelser på tilbudssiden som er årsaken til de økte prisene.

I Norge har sjeføkonom i LO Roger Bjørnstad kommet med lignende kritikk mot Norges Bank etter de siste rentehevingene, og peker på at det allerede er de med lavest inntekt som bærer den største byrden av prisveksten.

– Jeg ser noen av poengene, sier sjeføkonom i NHO Øystein Dørum til Altinget.