Analyse av 
Magnus Takvam

Takvam: En minirevolusjon på sju år

En minirevolusjon innen energi og klimafeltet skal skje innen sju år. Da er min private tolkning at Hurdalsmålet er urealistisk, skriver Altingets kommentator på en fredag der Miljødirektoratet har lagt fram sin 85-punkters klimaplan – og et Stortingsflertall er blitt enige om havvind-utbygging.

Det hadde kanskje vært en god strategi å konsentrere seg om Paris-målet i arbeidet med å kutte utslipp, men samtidig definere dette som et minimum, skriver Magnus Takvam etter at Espen Barth Eide fredag fikk presentert 85 grep som kan gjøre Norge – nesten – i stand til å nå klimamålene. 
Det hadde kanskje vært en god strategi å konsentrere seg om Paris-målet i arbeidet med å kutte utslipp, men samtidig definere dette som et minimum, skriver Magnus Takvam etter at Espen Barth Eide fredag fikk presentert 85 grep som kan gjøre Norge – nesten – i stand til å nå klimamålene. Foto: Gorm Kallestad / NTB
Magnus Takvam

Fredag morgen oppstod en kollisjon mellom to pressekonferanser om beslektede tema: Den ene gjaldt enighet i Stortinget om havvind fra Sørlige Nordjø, den andre handlet om Miljødirektoratets oppdaterte liste over klimatiltak innen 2030.

Tidskollisjonen synliggjør den største barrieren for å nå alle de ambisiøse mål som er vedtatt: mangelen på samordning og bred mobilisering av alle samfunnssektorer kombinert med et uavklart politisk flertall.

Miljødirektoratet presenterte på den ene siden en liste av mulige klimatiltak som viser at regjeringens Hurdalsmål om 55 prosent klimakutt innen 2030 «nesten» kan nås.

Når denne minirevolusjonen innen energi og klimafeltet skal skje innen seks og et halvt år, er min private tolkning av Miljødirektoratets forslag at Hurdalsmålet er urealistisk. 

Magnus Takvam, politisk kommentator, Altinget

Altinget logoKlima og Energi
Ønsker du å lese artikkelen?
Du får politiske nyheter og analyser om klima og energi samt tilgang til løpende debatt på feltet.
Les mer om priser og kjøpsbetingelser her.
0:000:00