Spaltist:  
Harald Høiback

Medaljens bakside – Kristoffersen har stått veldig alene i Krigskors-stormen

Om ingen har ansvar eller skyld, kan det virke som om det Krigskorset vi finner på Kristoffersens uniformbryst, kom dalende ned fra himmelen. Det lå imidlertid både vurderinger og viljeshandlinger bak da Kongen i statsråd besluttet å tildele ham det, skriver Harald Høiback, spaltist i Altinget Forsvar.

Man skulle tro at det var de som fremmet innstillingen som burde forklart og forsvart den, ikke han som fikk dekorasjonen, skriver Harald Høiback, spaltist i Altinget. 
Man skulle tro at det var de som fremmet innstillingen som burde forklart og forsvart den, ikke han som fikk dekorasjonen, skriver Harald Høiback, spaltist i Altinget. Foto: Montasje: NTB/Lise Åserud / Kagge Forlag
Harald Høiback

 I Stefan Zweigs roman De utålmodige av hjertet lar han en høyt dekorert offiser komme med følgende hjertesukk:

«Men jeg kan ikke skjønne annet enn at denne utmerkelsen bare hadde mening og betydning i vår militære verden. Og da krigen var over, virket det nærmest latterlig på meg at jeg skulle trave rundt med heltestempel hele livet fordi jeg engang hadde handlet modig i tyve minutter – og sannsynligvis ikke modigere enn ti tusen andre, bare at de ikke hadde vært så heldige å bli lagt merke til eller slippe levende i fra det».

Jeg tviler på at Eirik Kristoffersen tenker på samme måte om sitt Krigskors med sverd, men at dekorasjonen har voldt ham litt bry er hevet over tvil.

Jeg skal ikke her gjenta diskusjonen om alle forhold rundt Kristoffersens Krigskors, som spesielt VG har brukt mye ressurser på, kun gjengi orlogskaptein Jostein Mattingsdals oppsummering av saken: «Man hører hele spekteret av meninger. Det er de som sier at han er blitt tatt i juks og må gå. Så er det de som sier at det er en heksejakt. Og så er det de som bare er lei hele saken og som synes dette støyer, og ønsker at forsvarssjefen skal fokusere på aktuelle ting.»

Hvem blir egentlig dekorert?

Spørsmålet om berettigelsen til Kristoffersens Krigskors har ikke bare tatt mye oppmerksomhet vekk fra det en etatsleder bør drive med, men også fra et vel så interessant spørsmål, nemlig om hvordan Forsvarets dekorasjonspraksis i bredt fungerer. Hvem blir dekorert, og hvem blir det ikke? 

Kanskje medaljenes bakside er større enn framsiden?

Harald Høiback
Oberstløytnant og spaltist i Altinget Forsvar

Militære dekorasjoner har lange historiske røtter. Krigskorset, som det her er snakk om, ble etablert av Londonregjeringen i mai 1941, men alt under, og ikke minst etter krigen, ble det stilt spørsmål ved praksisen. Det er ikke tvil om at eksklusive og høythengende dekorasjoner kan spore til ekstra innsats og være en viktig del av veteranpleien, men det er like åpenbart at alle medaljer har noen skyggesider.

Forsvarsminister fra 1945 til 1952 Jens Christian Hauge, var sterk motstander av å dekorere medlemmene av Hjemmestyrkene, som han selv hadde vært leder for. Som Olav Njølstad skriver i biografien om Hauge: «Alle som hadde stilt seg til disposisjon for fedrelandets sak, burde behandles likt. Det var uansett en umulig oppgave å avgjøre hvem som hadde gjort seg fortjent til mer heder enn andre.» (Olav Njølstad, Fullt og helt – en biografi om Jens Chr. Hauge (Oslo: Aschehoug, 2008), s. 259.) 

Les også

Det raslet når de passerte

Det var ikke bare det umulige i å veie ulike bragder opp mot hverandre som talte imot dekorasjoner i Hauges øyne, men hele konseptet.

Som vi finner i nevnte biografi: «Sønnen mintes hvordan faren om lag tretti år tidligere hadde ledd foraktelig av de mange medaljepyntede gjestene i Ole Borges 50-årsdag på Grand. Mange hadde vært så overlesset med dingeldangel at man hørte der rasle når de passerte. «Jeg gikk i grunnen rundt og var litt kry over mitt nakne, sorte jakkebryst,» sa faren etterpå.»

Grunnen til at Hauges sønn gjengir denne historien, er at faren i forbindelse med 50-årsmarkeringen av frigjøringen aksepterte å ta imot Borgerdådsmedaljen. Den henger så høyt at ingen tidligere mottakere var i live da han fikk den, og ingen har fått den siden. 

Om ingen har ansvar eller skyld, kan det virke som om det Krigskorset vi finner på Kristoffersens uniformbryst kom dalende ned fra himmelen.

Harald Høiback
Oberstløytnant og spaltist i Altinget Forsvar

«Nå visste sønnen ikke helt hva han skulle mene og tro. Han gratulerte faren pliktskyldigst med æresbevisningen, men la til: «Du vet, far, jeg var i grunnen veldig stolt av deg fordi du alltid takket nei til slikt.»

«Sier du det,» sa faren etter en liten pause. Og sønnen syntes han kunne se et sjeldent glimt av anerkjennelse i farens øyne da han gjentok: «Jaså, sier du det.»

Kanskje var Hauge en spesiell person, men kanskje hadde han rett? Kanskje medaljenes bakside er større enn framsiden? 

Det lå en vurdering bak medaljen til Kristoffersen

I mars svingte Aslak Bonde i Morgenbladet pisken over alle som har kritisert Eirik Kristoffersen. Bonde lufter mange teorier om hva den angivelig heksejakten skyldes, og konkluderer med en advarende pekefinger: «VGs etterprøving av grunnlaget for Kristoffersens hedersbevisning er standhaftig og utvilsomt journalistisk god. Samtidig kan den utnyttes av tredjeparter, helt uten at noen av de opprinnelige aktørene har ansvar for eller skyld i det.»

Om ingen har ansvar eller skyld, kan det virke som om det Krigskorset vi finner på Kristoffersens uniformbryst, kom dalende ned fra himmelen. Det lå imidlertid både vurderinger og viljeshandlinger bak da Kongen i statsråd 8. april 2011 besluttet å tildele ham det.

Kristoffersen var den andre som fikk dekorasjonen etter at den ble revitalisert i 2009. Kanskje regjeringen innledningsvis la lista litt for lavt? Av prestisjehensyn kan det også ha vært utenkelig for daværende forsvarsledelse å innstille en fra Marinejegerkommandoen – Trond Bolle – uten samtidig å finne verdige mottakere fra Forsvarets spesialkommando? 

Les også

Kristoffersen har stått alene i stormen

Alt dette er spekulasjoner, men om dekorasjonsrådet bommet en smule på hoppkanten er det høyst forståelig, og menneskelig. Som selveste Winston Churchill minner oss på: «The task of drawing up regulations for such awards is one which does not admit of a perfect solution. It is not possible to satisfy everybody without running the risk of satisfying nobody. All that is possible is to give the greatest satisfaction to the greatest number and to hurt the feelings of the fewest.»

Det som imidlertid slår meg, er at Eirik Kristoffersen har stått veldig alene i stormen. Han har selv bemannet barrikadene og forsvart dekorasjonen av seg selv. Man skulle tro at det var de som fremmet innstillingen som burde forklart og forsvart den, ikke han som fikk dekorasjonen. Så langt har altså brorparten av de som har stått bak tildelingene av militære dekorasjoner i Norge, utmerket seg ved mangelen på personlig tapperhet.

Konsekvensen av det hele kan være at gjeninnføringen av dekorasjoner som Krigskorset kan ha skapt mer misnøye enn stolthet, totalt sett. Skulle vi ha hørt på Hauge? 

Så langt har altså brorparten av de som har stått bak tildelingene av militære dekorasjoner i Norge, utmerket seg ved mangelen på personlig tapperhet.

Harald Høiback
Oberstløytnant og spaltist i Altinget Forsvar

Omtalte personer

Eirik Kristoffersen

Forsvarssjef, Forsvaret
Krigsskolen (Linderud, 1995)

E-postPolitikk har aldri vært viktigere

Få GRATIS nyheter fra Norges første rendyrkede politiske redaksjon

0:000:00