Meldte seg inn i Giskes lokallag, men forsto ikke at de også ble medlemmer i Ap

I fremtiden må lokallag i Arbeiderpartiet ha et navn som gjør det tydelig at laget er en del av Ap. Forslagene til vedtekstendringer som er under behandling nå, handler både om hva lokallag kan kalle seg og hvilken makt de skal ha. Og midt i striden befinner Nidaros Sosialdemokratiske Forum seg. 

Trond Giske har på rekordtid bygget opp Nidaros Sosialdemokratiske Forum, et lokallag med medlemmer fra hele landet. Nå er lokallaget midt i diskusjonen om vedtektsendringer i Arbeiderpartiet. 
Trond Giske har på rekordtid bygget opp Nidaros Sosialdemokratiske Forum, et lokallag med medlemmer fra hele landet. Nå er lokallaget midt i diskusjonen om vedtektsendringer i Arbeiderpartiet.  Foto: Beate Oma Dahle / NTB
Lara Rashid Veslemøy Hedvig Østrem

En av de heteste sakene i Arbeiderpartiet for tiden, er hvordan makt skal fordeles og hva som skjer når lokallag blir store og dominerende. Og selv om lokallaget som ledes av Trond Giske, Nidaros Sosialdemokratiske Forum, står i sentrum av diskusjonen, er det ikke dette lokallaget som er bakgrunnen for at Arbeiderpartiet nå gjennomgår sine vedtekter. 

Men Nidaros-forumets enorme medlemsvekst har aktualisert arbeidet med vedtektsendringene. Det ble igangsatt våren 2021. Og her er både lokallags makt og navnevalg aktuelle temaer.

Flere som har meldt seg inn i laget ledet av Trond Giske, har ikke oppfattet at de meldte seg inn nettopp i Arbeiderpartiet. Altinget er kjent med at flere har reagert negativt på å få krav om kontingent fra Ap – og at de ikke har forstått at medlemskapet i lokallaget også har betydd medlemskap i Arbeiderpartiet. De vil ikke betale kontingent «til Støres parti». Altinget har ikke fått bekreftet hvor mange slike tilbakemeldinger partiet har fått, men har fått bekreftet fra sentrale kilder at det er snakk om «en god del». 

Også Vårt Land har beskrevet denne forvirringen. Avisen har fulgt responsen i sosiale medier.  

– Det er nesten litt godt gjort, for innmeldingen skjer via Aps nettsider. Vi er 3000 medlemmer i Nidaros Sosialdemokratiske Forum, og alle de har meldt seg inn via nettsidene til partiet. De har fått velkomstpakke og får jevnlige e-poster. Jeg tror dette er et overdrevent problem, for om du ikke skjønner at du har meldt deg inn i Ap, da har du ikke fulgt med, sier en leende Trond Giske til Altinget. 

Ifølge Altingets kilder, kan det fremover komme nye navneregler for Arbeiderpartiets lokallag.

Det vil bli foreslått en regel om at alle lokallag må ha en tydelig forankring til Arbeiderpartiet, altså at navnet må inneholde ord som «Arbeiderparti» eller «arbeidersamfunn».  

Det er flere lokallag som ikke tilfredsstiller dette i dag. I tillegg til Nidaros Sosialdemokratiske forum har man lag som Homonettverket og Oslo Internasjonale Utvalg. Men Altinget erfarer at sentralstyret vil fremme at en ny navneregel ikke vil få tilbakevirkende kraft. Altså må ikke Nidaros Sosialdemokratiske Forum eller de andre lagene skifte navn.

Trond Giske sier til Altinget at de egentlig ønsket å ha «Arbeiderpartiet» i navnet, men at det ble foreslått på kommuenivå at de heller burde være et «forumslag».