Debatt

Miljømerkingsdirektører: EU-kommisjonens forslag kan gjøre det vanskeligere å bygge grønt

EU-kommisjonens forslag til ny byggevareforordning risikerer å forby miljømerker som Svanemerket, som ellers kan sikre grønnere byggematerialer. Det bør derfor prioriteres høyt politisk å sikre at forbrukerne også i fremtiden kan dra nytte av miljømerker når de skal kjøpe byggevarer, skriver fire miljømerkingsdirektører i Norden.

EU-kommisjonens forslag til ny byggevareforordning risikerer å forby miljømerker som Svanemerket. Fire nordiske miljømerkingsdirektører advarer mot konsekvensene.
EU-kommisjonens forslag til ny byggevareforordning risikerer å forby miljømerker som Svanemerket. Fire nordiske miljømerkingsdirektører advarer mot konsekvensene.Foto: Gorm Kallestad / NTB
Martin Fabiansen
Riikka Holopainen
Cathrine Pia Lund
Dette er et debattinnlegg, og innholdet står for skribentens regning. Alle innlegg hos Altinget skal overholde presseetiske regler.

Byggenæringen er svært viktig for å få fart på den grønne omstillingen. Valg av byggematerialer spiller en avgjørende rolle, og har en betydelig påvirkning på miljø og klima.

Det er svært positivt at EU-kommisjonen foreslår å stille miljøkrav til byggematerialer som en del av byggevareforordningen. Dette kan bidra til å heve minstestandarden betraktelig.

Dessverre foreslår kommisjonen også at miljømerker, som Svanemerket og EU Ecolabel, ikke lenger skal kunne brukes på byggevarer. Begrunnelsen er at dagens CE-merking, som er en EU-standard for å vise at et produkt oppfyller fastsatte krav, skal være nok. Imidlertid er det slik at CE-merket alene ikke sier noe om produktets generelle kvalitet.

Det vil være et alvorlig tilbakeslag for både produsenter og forbrukere dersom forslaget går igjennom. Vi står nå overfor flere miljøkriser, og må redusere miljøbelastningen fra produksjon og forbruk på mange områder samtidig. Vi kan ikke kun lene oss på minstekrav når vi vet både er mulig og ønskelig at produsentene går enda lenger i å begrense miljøpåvirkningen sin og bane vei i det grønne skiftet.

Miljømerking bidrar til grønn innovasjon

Dersom forslaget blir vedtatt slik det står nå, vil produsentene av byggematerialer miste den konkurransefordelen de kan få ved å bli sertifisert med for eksempel Svanemerket. Dermed vil et vesentlig insentiv til å være i forkant av markedet og utvikle sine byggematerialer i en enda grønnere retning også forsvinne.

Svanemerket stiller krav i et livsløpsperspektiv, med ambisiøse miljø- og helsekrav til både råvarer, klima og kjemikalier. For eksempel må produsenter av svanemerkede byggevarer oppfylle krav til bruk av sertifisert trevirke, de må dokumentere energiforbruk, og ikke minste leve opp til streng regulering av hvilke kjemiske stoffer byggevarene kan inneholde.

Svanemerket har motivert industrien til å oppfylle stadig strengere krav, og på den måten bidratt til grønn innovasjon. Det er i dag over 6.000 byggevarer på det nordiske markedet som enten er merket med Svanemerket eller EU Ecolabel.

Høy kjennskap og høy tillit

Når Svanemerket utvikler miljøkrav for byggevarer blir hele livssyklusen til produktet vurdert sammen med alle relevante miljøproblemer som kan oppstå underveis. Det betyr at forbrukere, entreprenører og innkjøpere kan gjøre de beste klima- og miljøvalgene uten at de trenger å være eksperter på området selv.

Svanemerket er det offisielle miljømerket i alle de nordiske landene, og har i over 30 år bygget opp en kjennskap på hele 95 prosent i Norden. Merket har også høy troverdighet. Dette kommer blant annet av at vi har et grundig kontrollsystem – og ikke minst at Svanemerket er en uavhengig tredjepartssertifisering. Og i dag er Svanemerket en effektiv veileder for å finne frem til de mest miljøvennlige produktene på markedet.

Felles kamp med plass til flere

I stedet for et forbud mot miljømerker, bør lovverket ta sikte på å sette minimumskrav som alle skal oppfylle. Fordi det er ingen motsetning mellom strengere minimumskrav for alle og bruk av miljømerker for dem som ønsker å stille mer ambisiøse klima- og miljøkrav. Tvert imot er det et nødvendig supplement.

Det er en pågående prosess knyttet til forslaget fra EU om byggevareforordningen. Vi håper nå at forslaget blir justert slik at forbrukere, produsenter og innkjøpere kan benytte seg av ambisiøs miljømerking, også i fremtiden.

Både Ministerrådet og Europaparlamentet har gode muligheter til å rette opp. Vi vet at mange EU-parlamentarikere, samt nasjonale politikere, i for eksempel Tyskland og Nederland, jobber aktivt for å få endret forslaget fra Kommisjonen.

Det er med andre ord ikke en ensom kamp å kjempe for miljømerkene, men heller en felles kamp for alle som ønsker den grønne omstillingen.


E-postPolitikk har aldri vært viktigere

Få GRATIS nyheter fra Norges første rendyrkede politiske redaksjon

0:000:00