Debatt

Miljøøkonom: Valget av en klimaforsker som president er en milepæl for Mexico og for global politikk

Sheinbaums presidentskap i Mexico gir derfor også en unik mulighet til å se hvordan en leder med en robust vitenskapelig bakgrunn kan påvirke nasjonal og global klimapolitikk, skriver Celise Skaar, miljøøkonom og samfunnsviter. 

Valget av en klimaforsker som Mexicos president er ikke bare en milepæl i landets historie, men også en milepæl for global politikk, skriver Celise Skaar, miljøøkonom.  
Valget av en klimaforsker som Mexicos president er ikke bare en milepæl i landets historie, men også en milepæl for global politikk, skriver Celise Skaar, miljøøkonom.  Foto: REUTERS/Raquel Cunha/NTB
Celise Skaar
Dette er et debattinnlegg, og innholdet står for skribentens regning. Alle innlegg hos Altinget skal overholde presseetiske regler.

Valget av Claudia Sheinbaum som Mexicos første kvinnelige president og klimaforsker er ikke bare en milepæl i landets historie, men også en milepæl for global politikk. Dette er et øyeblikk fylt med symbolsk kraft, ikke bare for Mexico, men for alle nasjoner som strever med å kombinere politiske mål med vitenskapelige nødvendigheter for å håndtere klima- og naturkrisen. Sheinbaums seier representerer mer enn en politisk endring; det er en døråpner for en ny epoke der vitenskap og politikk går hånd i hånd for en bærekraftig fremtid. 

Men hennes suksess vil i stor grad avhenge av hennes evne til å navigere i det politiske landskapet.

Celise Skaar
Miljøøkonom

I en tid hvor Mexico står overfor betydelige miljøutfordringer, inkludert en historisk hetebølge som har ført til vannmangel og strømbrudd, bringer Sheinbaums bakgrunn som energitekniker og medlem av FNs klimapanel (IPCC) et etterlengtet vitenskapelig perspektiv til lederskapet. Hennes løfte om å investere nesten 14 milliarder dollar i ren energi og forbedre offentlig transportinfrastruktur viser en forpliktelse til konkrete tiltak mot klimaendringer. Men hennes suksess vil i stor grad avhenge av hennes evne til å navigere i det politiske landskapet, sosioøkonomiske realiteter og gjennomføre disse ambisiøse planene uten å fremmedgjøre viktige interessenter.

EU-valg viste motstand mot grønn politikk

På den andre siden av Atlanterhavet står Europa overfor sine egne utfordringer med grønne omstillinger. EUs nylige valg avslørte en motstand mot grønne politikk, sannsynligvis drevet av høye energipriser og en levekostnadskrise som er forverret av geopolitiske spenninger, spesielt Russlands krig i Ukraina. Disse økonomiske pressene har fått mange europeere til å nøle med å forlate fossilt brensel, noe som understreker den skjøre balansen i politikkutformingen. EUs ambisiøse planer for ren energi og CO2-kutt, med mål om å nå klimamålene for 2030, står nå overfor potensielle endringer fra et mer klimaskeptisk parlament. 

Denne motstanden i Europa fremhever et kritisk punkt: det grønne skiftet kan ikke forfølges isolert fra sosioøkonomiske realiteter. Politikere må ta hensyn til de umiddelbare konsekvensene for befolkningen, som tilgang til energi og økonomisk stabilitet, når de utformer ambisiøse miljøreformer. Tilbakeslaget fra bønder over hele Europa, som har protestert mot miljøreguleringer, illustrerer gapet mellom politiske intensjoner og virkeligheten på bakken. Effektiv politikk må integrere vitenskapens hastverk med praktiske implementeringsstrategier som tar hensyn til samfunnets mangfoldige behov.  

Disse økonomiske pressene har fått mange europeere til å nøle med å forlate fossilt brensel, noe som understreker den skjøre balansen i politikkutformingen.

Celise Skaar
Miljøøkonom

Ambisjonene om en grønn omstilling er tilstede i EU med omfattende grønne pakker, men uten en helhetlig tilnærming som tar hensyn til økonomiske, sosiale og geopolitiske faktorer, risikerer disse innsatsene å mislykkes. Utfordringen globalt ligger i å utforme politikk som både er vitenskapelig forankret og politisk gjennomførbare, slik at jakten på det grønne skiftet ikke går på bekostning av samfunnets velvære. 

Vitenskapelig bakgrunn

Sheinbaums presidentskap i Mexico gir derfor også en unik mulighet til å se hvordan en leder med en robust vitenskapelig bakgrunn kan påvirke nasjonal og global klimapolitikk. Hennes suksess eller fiasko vil gi verdifulle innsikter i effektiviteten av å integrere vitenskapelig ekspertise på høyeste nivå av politiske beslutninger. Samtidig fungerer valget i EU som en advarsel om kompleksiteten og de potensielle fallgruvene på veien mot et bærekraftig samfunn. 

Reisen mot det grønne skiftet trenger en balansert tilnærming mellom vitenskapelige imperativer og sosioøkonomiske realiteter for å faktisk være bærekraftig. Politikere må navigere i dette intrikate terrenget og sikre at overgangen til grønn energi og bærekraftige praksiser er inkluderende, rettferdig og motstandsdyktig mot vår tids største utfordringer.

Det globale samfunnet vil følge nøye med for å se om ledere som Claudia Sheinbaum kan inspirere til en ny æra med vitenskapelig og samfunnsbevisst styring.

Det globale samfunnet vil følge nøye med for å se om ledere som Claudia Sheinbaum kan inspirere til en ny æra med vitenskapelig og samfunnsbevisst styring.

Celise Skaar
Miljøøkonom

Omtalte personer

Celise Skaar

Miljøøkonom og samfunnsviter

Claudia Sheinbaum

Påtroppende president i Mexico

E-postPolitikk har aldri vært viktigere

Få GRATIS nyheter fra Norges første rendyrkede politiske redaksjon

Altinget logo
Oslo | København | Stockholm | Brussel
Politikk har aldri vært viktigere
AdresseAkersgata 320180 OsloBesøksadresseGrensen 150180 OsloOrg.nr. 928934977[email protected]
Sjefredaktør og ansvarlig utgiver:Veslemøy ØstremCFOAnders JørningKommersiell direktør:Marius ZachariasenAdministrerende direktørChristoph NørgaardStyreleder og utgiverRasmus Nielsen
Copyright © Altinget, 2024