Debatt

Næringer enige: Havet fortjener en plan – tar Stortinget ansvar?

Vi skal leve av havet, og da kan vi ikke fortsette som før. Vi håper politikerne tar ansvar og gir havet en plan, skriver WWF, REV Ocean, Pelagisk Forening og Skift.

Stortinget behandler nå regjeringens forvaltningsplaner, og har en enestående mulighet til å sikre at Norge ikke bare snakker om bærekraftig havforvaltning, men faktisk implementerer det gjennom en robust, helhetlig marin arealplan, skriver innleggsforfatterne.
Stortinget behandler nå regjeringens forvaltningsplaner, og har en enestående mulighet til å sikre at Norge ikke bare snakker om bærekraftig havforvaltning, men faktisk implementerer det gjennom en robust, helhetlig marin arealplan, skriver innleggsforfatterne.Foto: Berit Roald/NTB
Karoline Andaur
Nina Jensen
Mariann Frantsen
Bjørn Kjærand Haugland
Dette er et debattinnlegg, og innholdet står for skribentens regning. Alle innlegg hos Altinget skal overholde presseetiske regler.

Nylig presenterte regjeringen de oppdaterte forvaltningsplanene for norske havområder. Dette kunne vært en mulighet til å sikre forutsigbarhet for både naturen og næringslivet, men regjeringen forspilte sjansen.

Formålet med forvaltningsplanene er å legge til rette for økonomisk verdiskaping gjennom bærekraftig bruk av havets ressurser, samtidig som man opprettholder havets helse og tar vare på naturmangfoldet.

Det er et fint formål, men det er verdiløst hvis verktøyene for å nå formålet, ikke er på plass. Det er nemlig ikke mulig å ta godt vare på havet uten å ha en plan for hva som skal skje hvor. I tillegg til at vi skal bevare naturen, skal vi i årene som kommer realisere 30 GW havvind, legge flere kabler og rør på kryss og tvers på havbunnen, og fortsette å utvikle havbruk, fiskeri og skipsfart. 

Les også

Et avgjørende verktøy

De norske forvaltningsplanene var grensesprengende da de kom på plass for om lag 20 år siden. Dessverre har vi ikke klart å henge med og utvikle planene i tråd med havøkonomien og den dramatiske økningen av aktiviteter som skjer på havet. Nå ser vi at blant annet EU og Australia har gått mye lenger i sin havforvaltning og fått på plass det som kalles marine arealplaner. 

Det er ikke mulig å ta godt vare på havet uten å ha en plan for hva som skal skje hvor.

Forvaltningsplanene her hjemme kan sammenlignes med en kommuneplans samfunnsdel, som gir en overordnet retning for bruk og vern. Uten en arealdel, som i en kommuneplan angir nøyaktig hva som kan gjøres hvor, er forvaltningsplanene altfor lite konkrete. Det gir lite forutsigbarhet og hindrer god sameksistens mellom næringene, og mellom næringslivet og naturen.

Marin arealplanlegging er et avgjørende verktøy, fordi det muliggjør en balansert og bærekraftig forvaltning av våre havområder. Den hjelper til med å identifisere og beskytte sårbare marine økosystemer, samtidig som den sikrer at økonomisk virksomhet skjer på en måte som ikke skader naturen. I tillegg løser den konflikter mellom ulike brukere av havet. Ved å definere klare områder for bevaring, fiske, havvind, skipsfart og andre aktiviteter som skjer på havet, kan vi sikre at vi ikke bare møter dagens behov, men også sørger for friske og produktive hav for fremtidens generasjoner.

Vi kan ikke fortsette som før

Samtidig som vi trenger en forutsigbarhet for næringslivet, trenger vi også en helhet i vurderingen av påvirkning på miljø fra de ulike næringene. Uten en overordnet arealplan, risikerer vi at den samlede påvirkningen av alle enkeltbeslutninger, selv om de virker ubetydelige hver for seg, samlet kan føre til alvorlige skader på natur. 

Vi skal leve av havet, og da kan vi ikke fortsette som før.

Ønsket om en helhetlig marin arealplan kommer både fra næringslivet og fra miljøbevegelsen. Enigheten blant så varierte interessegrupper viser behovet for en slik planlegging for å sikre en bærekraftig fremtid for norske havområder.

Stortinget behandler nå regjeringens forvaltningsplaner, og har en enestående mulighet til å sikre at Norge ikke bare snakker om bærekraftig havforvaltning, men faktisk implementerer det gjennom en robust, helhetlig marin arealplan.

Vi skal leve av havet, og da kan vi ikke fortsette som før. Vi håper politikerne tar ansvar og gir havet en plan.


E-postPolitikk har aldri vært viktigere

Få GRATIS nyheter fra Norges første rendyrkede politiske redaksjon

0:000:00