Mørke tall for Vedum: Senterpartiet helt ute av Stortinget i ny måling

I Altingets første meningsmåling får Senterpartiet 3,5 prosent. Dette er den svakeste målingen for Vedum fra noe byrå i løpet av hans lederperiode, og hadde dette vært valgresultatet, viser mandatberegningen at Sp ville mistet samtlige mandat på Stortinget.

Det er bekmørke tal for Senterpartiet i den første partimålingen fra Altinget.
Det er bekmørke tal for Senterpartiet i den første partimålingen fra Altinget. Foto: Hanna Johre / NTB
Hans Andreas Starheim

Opinions måling, som er tatt opp 22.–24. november for Altinget og ABC Nyheter, viser en av de mest dramatiske tilbakegangene for noe parti i norsk politisk historie. Partiet som for under to år siden ble målt til 22,6 prosent, når etter flere dårlige målinger et dramatisk bunnpunkt på 3,5 prosent. Dette er en tilbakegang på 1,8 prosentpoeng fra forrige måling gjort av Opinion.

Dette er den laveste oppslutningen Opinion har målt Senterpartiet til siden 2011, og en gjennomgang av alle målingene som er registrert hos pollofpolls.no viser at partiet ikke er målt så lavt noen gang, av noe byrå, siden Trygve Slagsvold Vedum tok over som partileder i april 2014.

– Når man får så dramatiske tall som dette, får man et behov for å gå et par ekstra runder med kvalitetssikring av tallene, sier rådgiver i Opinion Martin Stubban til Altinget.

Når Senterpartiet havner under sperregrensen på 4 prosent, mister de muligheten til å få utdelt utjevningsmandat. Men enda mer dramatisk er det at mandatberegningen viser at Senterpartiet også mister samtlige distriktsmandat. Dette er mandatene som velges direkte fra hvert enkelt av de 19 valgdistriktene i Norge. Dette ville i så fall være første gang partiet står helt uten stortingsrepresentanter i hele partiets 101-årige valghistorie. Senterpartiet kom første gang inn på Stortinget i 1921.

Blant stortingsplassene som da går tapt, er Vedums eget sete på Hedmarksbenken, som han i denne målingen mister til SV. Stubban understreker at det hefter en del usikkerhet ved denne typen mandatberegninger, fordi de forutsetter at partiet går proporsjonalt like mye tilbake i alle valgdistrikt.