Mørke tall for Vedum: Senterpartiet helt ute av Stortinget i ny måling

I Altingets første meningsmåling får Senterpartiet 3,5 prosent. Dette er den svakeste målingen for Vedum fra noe byrå i løpet av hans lederperiode, og hadde dette vært valgresultatet, viser mandatberegningen at Sp ville mistet samtlige mandat på Stortinget.

0:000:00