Naturrisikoutvalget: Ber om skarpere statlige naturkrav og bredt naturforlik

Norske bedrifter og myndigheter trues av nedbygging av natur. Nå må staten stille klarere krav til naturbevaring, også langs kysten, heter det i anbefalingene til regjeringens naturrisikoutvalg. Mandag leverte de sin rapport.

Fiskerinæringen vies god plass når Naturrisikoutvalget skal vurdere hvordan naturtap kan påvirke norske næringer og myndigheter.
Fiskerinæringen vies god plass når Naturrisikoutvalget skal vurdere hvordan naturtap kan påvirke norske næringer og myndigheter.Foto: Gorm Kallestad / NTB
Jakob Bjørnøy

Det får økonomiske konsekvenser for norske bedrifter og myndigheter å ødelegge natur, og likevel gjør vi det altfor mye.

Det er advarselen fra regjeringens naturrisikoutvalg, som mandag overleverte rapporten de

0:000:00