Nav har ennå ingen oversikt over antall rammede etter fedrekvote-tap i Høyesterett

Flere tusen fedre venter på nytt fra Nav etter etatens praksis i fedrekvotesaker ble kjent lovstridig i Høyesterett. Fire uker etter at dommen falt, kan ikke Nav si noe konkret om hvordan dommen skal følges opp. Men om lag 100 fedre har på eget initiativ kontaktet etaten.

Nav har liten informasjon å komme med til fedre etter at etatens praksis i fedrekvotesaker ble kjent lovstridig.
Nav har liten informasjon å komme med til fedre etter at etatens praksis i fedrekvotesaker ble kjent lovstridig.Foto: Terje Pedersen / NTB
0:000:00