Spaltist:  
Hans Christian Holte

Nav – i utvikling, men langt fra i mål

Sommerferien er definitivt forbi – i høst går jeg løs på mitt fjerde år i Nav. Det betyr at jeg er halvveis i åremålet som Nav-direktør. Hva har skjedd i og med Nav på disse tre årene? Mye, vil jeg si. Og mye bør skje videre, skriver Altinget-spaltist Hans Christian Holte.

NAV-direktør Hans Christian Holte er spaltist for Altnget.
NAV-direktør Hans Christian Holte er spaltist for Altnget.Foto: Håkon Mosvold Larsen / NTB
Hans Christian Holte

Da jeg kom til Nav høsten 2020, møtte jeg medarbeidere, samarbeidspartnere, politikere, embetsverk, partene i arbeidslivet og framfor alt: folk som oppsøkte Nav for å få hjelp. Det var sterke møter, som preget synet mitt på Nav. Jeg så unge og eldre mennesker som fikk selvtillit og håp av å komme i aktivitet og prøve seg i arbeid. Gutteroms-gamere i Molde i ferd med å bli kreative IT-utviklere. Innvandrermødre på Grünerløkka som fikk sin første egne inntekt ved å drive urbant jordbruk noen timer i uka. Og jeg så hvordan sånne historier ga medarbeidere i Nav en drivkraft jeg var litt overrasket over å finne, gitt alt de og organisasjonen sto i.

I etterkant lanserte jeg seks ambisjoner om endring for organisasjonen. De dreide seg kort fortalt om strategisk retning, videre digital utvikling, det å ta en tydelig og åpen rolle i samfunnsdebatten, å videreutvikle samarbeidet med departementene, å vurdere endringer i organisering, og ikke minst: å skape bedre brukeropplevelser.

Ambisjoner om endring er vel og bra, men Nav har et samfunnsoppdrag det må leveres på hver eneste dag

Hans Christian Holte
Arbeids- og velferdsdirektør

Ambisjoner om endring er vel og bra, men Nav har et samfunnsoppdrag det må leveres på hver eneste dag. Og jeg fikk raskt merke at ting skjer som må håndteres fortløpende. Jeg hadde første dag som Nav-direktør 3. august 2020. Allerede dagen etter fikk daværende arbeids- og sosialminister Torbjørn Røe Isaksen overlevert «Blindsonen», rapporten om feiltolkning av folketrygdloven. Mange som hadde oppholdt seg i EØS-land med Nav-ytelser hadde blitt rammet. Nav har jobbet hardt for å forhindre at noe slikt skal kunne skje igjen. Vi har styrket juridiske funksjoner, faglig kvalitetssikring og jobbet med å bygge en kultur som tåler faglige diskusjoner og rapportering av avvik.

I 2020 og 2021 var vi også midt i pandemistormen. Hundretusenvis ble brått permitterte og arbeidsledige, og Nav måtte prioritere hardt. Stuntutvikle nye støtteordninger, med IT-løsninger, regelverk og praksis. Gjøre det vi kunne for å få ut penger til alle som skulle ha, så raskt som mulig. Det gikk utover andre oppgaver, og ringvirkningene merker vi fortsatt.

Les også

I fjor var det mange i Norge som for alvor fikk kjenne tøffe tider og dyrtid på kroppen. Vi i Nav strakk oss, men kjente også på at vi ikke alltid strakk til. Nav og frivilligheten ble i en del sammenhenger trukket fram som motsetninger – «frivilligheten må trå til fordi velferdsstaten svikter». Men jeg mener frivilligheten og Nav åpenbart er på samme lag for å hjelpe mennesker – både med arbeid og på andre måter. Frivilligheten er, og skal være, et supplement – ikke en erstatning for velferdsstaten. Nå er vi godt i gang med 2023. Det har kommet en ny NOU som gir viktig læring til Nav – «Raskt og riktig», som går gjennom klage- og ankesystemet på Navs område, og som vi gir høringssvar på i disse dager.

Nå, tre år etter at de seks ambisjonene om endring for Nav ble satt, hva er status? Viser det seg at det først og fremst var fagre ord som mistet sin betydning når hverdagen og virkeligheten innhentet oss? Eller har vi noe på gang, får vi til endring i den retningen vi ønsket?

Frivilligheten er, og skal være, et supplement – ikke en erstatning for velferdsstaten

Hans Christian Holte
Arbeids- og velferdsdirektør

Vi har fått en tydelig strategisk retning for Nav – ambisjon nummer en. I 2022 lanserte vi en ny strategi, hvor vi tydeliggjør vi hva vi må bli bedre til de neste årene. Vi skal fungere bedre for de med sammensatte og langvarige behov for bistand, de som trenger oss aller mest. Vi skal gi folk pengene de har krav på, så enkelt og forutsigbart som mulig. Og vi skal bidra til at folk kommer i arbeid og fortsetter å være der, gjennom tett samarbeid med arbeidsgivere, utdanningsmyndigheter og andre. Min vurdering er at strategien oppleves som tydelig og relevant, både i og utenfor Nav.

For andre ambisjoner er min vurdering at vi går i riktig retning, men mye gjenstår. Digitaliseringen fortsetter, men vi trenger bedre digitale løsninger på svært mange områder. Vi deltar aktivt i samfunnsdebatten, ikke bare når vi skal forsvare egne feil. For øyeblikket vurderer vi organisasjonsendringer som kan være nødvendige for at vi skal kunne få mer ut av kompetansen til alle som jobber i Nav. Vi utvikler samarbeidet med departementet.

Den viktigste ambisjonen er den om bedre brukeroppfølging, hvordan vi møter mennesker som kommer til oss. Det er også dette ambisjonene i strategien vår dreier seg om. Her må vi komme vesentlig lengre før vi kan si oss fornøyde. Det må rett og slett være udiskutabelt at utviklingen går i riktig retning. I dag er bildet for sammensatt. Enkelte områder blir vi bedre på, andre er mer usikre, andre igjen kan se ut til å gå i feil retning.

Den viktigste ambisjonen er den om bedre brukeroppfølging. Her må vi komme vesentlig lengre før vi kan si oss fornøyde

Hans Christian Holte
Arbeids- og velferdsdirektør

Jeg både vil og har tro på at Nav skal klare å bedre brukeroppfølgingen vår framover. For det første er det nå gode forutsetninger for at vi lykkes med det som betyr aller mest for samfunnet og den enkelte: at flere deltar i arbeidslivet. I år er det 50 000 færre i arbeidsdyktig alder som ikke jobber enn det var for to år siden. Når norske arbeidsgivere skriker etter folk nesten uavhengig av bransje, strekker de seg også lengre for å få med de som trenger litt mer tilrettelegging og kvalifisering for å fungere godt. Det passer som hånd i hanske med at Nav nå dreier innsatsen mot økt samarbeid med arbeidsgivere. I tillegg skal Nav gjøre flere egne tiltak for å styrke brukeroppfølgingen – både av de som vil ut i arbeid, og de som har behov for ulike ytelser. Vi skal blant annet jobbe systematisk med klart språk, vurdere bedre organisering på områder hvor det i dag er flaskehalser, fortsette god digital utvikling, og styrke utvikling av kompetanse i hele Nav.

Men jeg tror ikke vi kommer langt nok med de rammene vi har i dag, og jeg tenker ikke nødvendigvis at økte budsjetter er eneste løsning. I denne spalten skal jeg komme tilbake til hvilke områder jeg mener det er behov for både samfunnsdebatt og tydelig politisk eierskap for å få til endring.

Les også

Omtalte personer

Hans Christian Holte

Arbeids- og velferdsdirektør, NAV
Cand.polit. (Universitetet i Oslo, 1992)

E-postPolitikk har aldri vært viktigere

Få GRATIS nyheter fra Norges første rendyrkede politiske redaksjon

0:000:00