Nav tapte i Høyesterett og må trolig etterbetale foreldrepenger til flere tusen fedre

Nav hadde ikke lovhjemmel til å frata fedre hele eller deler av fedrekvoten selv om de søkte etter Navs oppsatte frist. Faren som mistet 67 av 75 dager med betalt fedrekvote, og gikk til sak mot Nav, har vunnet frem i Høyesterett. Saken kan få store konsekvenser for mange fedre.

Nav tapte mot far Gunnar O. Hæreid i Høyesterett. Nav har holdt tilbake foreldrepenger til fedre som søkte om å ta ut fedrekvoten sin for sent - altså etter en frist Nav hadde satt.
Nav tapte mot far Gunnar O. Hæreid i Høyesterett. Nav har holdt tilbake foreldrepenger til fedre som søkte om å ta ut fedrekvoten sin for sent - altså etter en frist Nav hadde satt.Foto: Terje Pedersen/NTB
0:000:00