NHO i Brussel: – Ikke rokk ved EØS-avtalen

– Vi så avhengigheten av EU under korona-pandemien. Men EUs betydning har blitt enda tydeligere i det offentlige ordskiftet nå, etter utbruddet av krigen i Ukraina, mener Anne Margrethe Lund, direktør for NHOs Brusselkontor.

I Brussel har NHO et eget kontor som følger utviklingen i EU tett.
I Brussel har NHO et eget kontor som følger utviklingen i EU tett. Foto: REUTERS/Yves Herman/File Photo/NTB
Christina Kullmann Five

NHOs lobbyist i Brussel er opptatt av handlingsrommet som EØS-avtalen gir norske bedrifter. Særlig er like konkurransevilkår viktig. Flere av NHOs medlemmer er bedrifter som konkurrerer mot bedrifter i Europa. Når nytt regelverk tas inn i EU, tar det litt tid før det kommer gjennom EØS-pilaren, slik at det en periode kan være ulike regler for bedrifter i EU og Norge.

– Vår konkurransekraft kan bli svekket av at Norge ikke klarer å implementere nytt regelverk raskt nok. Derfor er det viktig for oss å sørge for rask implementering, mener Lund.

En utfordring for oss som følger dette i Norge er at det blir mer uklart hvilke myndigheter som "eier" problemstillingen i Norge

– Hva er utviklingstrekkene du ser fra Brussel?

Norsk næringsliv påvirkes av en vinter hvor enkelte deler av europeisk næringsliv kan bli skrudd av som følge av energikrisen. Norge har også en rolle i den geopolitiske situasjonen. Vi må være oppmerksomme på at Norge tjener mye, at vi til dels blir beskyldt med å være krigsprofitører, men at vi også er en del av løsningen. Russland har på kort tid gått fra å levere 41 prosent av europeisk energi til 9 prosent, og det er avgjørende at Norge kan øke produksjonen for å bidra, sier Lund engasjert.