NIM advarer mot at klimaloven er for svak – anbefaler uavhengig klimakommisjon

En uavhengig kommisjon kan blant annet overvåke om Norge når sine menneskerettslige klimaforpliktelser og klimamål. Forslaget blir skutt ned av klimaministeren, som mener Norge har de verktøyene som trengs. MDG er uenige, og kritiserer statsrådens demokratiforståelse.

Adele Matheson Mestad er direktør for Norges institusjon for menneskerettigheter (NIM), som har sendt et høringssvar med flere anbefalinger til styrking av klimaloven.
Adele Matheson Mestad er direktør for Norges institusjon for menneskerettigheter (NIM), som har sendt et høringssvar med flere anbefalinger til styrking av klimaloven.Foto: Norges institusjon for menneskerettigheter
Elisabeth Bergskaug

Siden 2018 har Norge hatt en egen klimalov. Den forplikter blant annet regjeringen til å oppdatere og forsterke det norske klimamålet hvert femte år, og gi en årlig redegjørelse for Stortinget om hvordan det går. I tillegg er gjeldende klimamål lovfestet. 

Norges institusjon for menneskerettigheter (NIM), et uavhengig, offentlig organ underlagt Stortinget, mener det er en risiko for at Norge bryter med sine menneskerettslige klimaforpliktelser. 

«Den norske klimaloven gjør ikke klimamålene rettslig bindende, forplikter ikke til territorielle kutt eller kutt i eksport av forbrenningsutslipp, og mangler håndhevings- og sanksjonsmekanismer. Den har derfor i juridisk teori blitt kalt «tannløs og uten juridisk kraft», skriver NIM i et høringssvar sendt til regjeringen i forbindelse med et forslag om endringer av klimaloven. 

Altinget logoKlima og Energi
Ønsker du å lese artikkelen?
Du får politiske nyheter og analyser om klima og energi samt tilgang til løpende debatt på feltet.
Les mer om priser og kjøpsbetingelser her.
0:000:00