Debatt

Norges Badstulaug: Badstue på grønn resept kan spare samfunnet for milliarder

Forskningen viser god effekt av badstubad på våre fremste folkehelseutfordringer. Da må badstue bli reelt tilgjengelig for alle, skriver tre styremedlemmer i Norges Badstulaug.

De flytende badstuene i Oslo har raskt blitt svært populære. Badstuen har for mange blitt en foretrukken sosial møteplass – men det har også vist seg å ha flere gode helseeffekter.
De flytende badstuene i Oslo har raskt blitt svært populære. Badstuen har for mange blitt en foretrukken sosial møteplass – men det har også vist seg å ha flere gode helseeffekter.Foto: Håkon Mosvold Larsen/NTB
Lasse Eriksen
Ragna Marie Fjeld
Erik Stange Ankre
Dette er et debattinnlegg, og innholdet står for skribentens regning. Alle innlegg hos Altinget skal overholde presseetiske regler.

Det skyller en badstubølge over Norge. Nye badstuer popper opp til vanns og på land til glede for både lokalsamfunn og turister. Oslo har blitt kjent som «badstubyen» fremfor noen, også internasjonalt.

Badstua har for mange blitt en foretrukken sosial møteplass, det siste avdigitaliserte rommet i hverdagen. Mobilen blir liggende på utsiden. Badstua er stedet for den gode samtalen – eller stillheten – vi sjelden finner andre steder.

Samtidig gir forskningen stadig tydeligere indikasjoner på badstuas positive helseeffekter. Folk som tar badstue regelmessig og ofte, viser lavere risiko for hjerte- og karsykdommer, inklusive høyt blodtrykk, blodpropp og plutselig hjertestans. Det er gode indikasjoner på positiv effekt på demens, muskel- og leddsykdommer, og ikke minst på flere typer psykiske lidelser, som depresjon.

Dette er utrolig gode nyheter i kampen mot noen av de viktigste tidlige dødsårsakene og folkehelseutfordringene samfunnet står overfor. 

Badstua er stedet for den gode samtalen – eller stillheten – vi sjelden finner andre steder.

Norges Badstulag

Godt for helsa, mulig for alle

Ved siden av kreft er hjerte- og karsykdommer den viktigste dødsårsaken i Norge. Det er på dette området de mest overbevisende forskningsresultatene allerede foreligger.

Psykiske lidelser er på sin side den vanligste årsaken til uførhet, særlig blant unge. Rundt 25 prosent av sykefraværet i Norge er relatert til psykiske lidelser. Dette medfører enorme kostnader for samfunnet og mye tapt livskvalitet for enkeltmennesker. De positive indikasjonene på effekten av badstubading, er blant annet koblet til økt produksjon av «lykkehormonet» serotonin.

«Regelmessig fysisk aktivitet forebygger plager og er en viktig kilde for god helse, livskvalitet og overskudd i hverdagen», lyder det fra myndighetene. Men rådet om minst 2,5–5 timer med moderat fysisk aktivitet i uka er krevende å oppnå for mange, blant annet for de mer enn 600.000 nordmenn som har en funksjonsnedsettelse, hvorav 50.000 bruker rullestol. For disse kan badstue være et viktig verktøy for bedre helse. Forskning viser nemlig at en halvtime i badstua kan være like bra for hjertet som en treningsøkt. 

Les også

Badstufrekvensen må opp

Mye av forskningen på badstubad stammer ikke overraskende fra Finland, som har verdens sterkeste badstukultur. Forskningen sammenligner ofte de som «bare» tar badstue én gang i uka, med de som regelmessig tar badstue fire til syv ganger i uka. Og mellom disse to gruppene ser man store forskjeller i helseeffekt.

For all del, badstue er godt for deg uansett hvor sjelden du tar det, rett og slett fordi det føles bra. Men fra et folkehelseperspektiv må badstufrekvensen kraftig opp dersom vi virkelig skal se en effekt. 

Fra et folkehelseperspektiv må badstufrekvensen kraftig opp dersom vi virkelig skal se en effekt. 

Norges Badstulag

Hvis en stor andel nordmenn begynner å ta badstue like ofte og regelmessig som finnene, vil vi ikke bare få en lykkeligere og sunnere befolkning. Vi vil også spare fremtidens helsebudsjetter for milliarder av kroner.

Færre vil trenge å gå på medisiner, flere vil komme seg på jobb og betale skatt i stedet for å motta uføretrygd, revmatikere vil kunne oppleve bedret helse og livskvalitet uten at staten må fly dem til Syden.

Rimelige badstuer der folk bor

Skal vi få til dette, må badstue bli reelt tilgjengelig – både praktisk og økonomisk – for en mye større andel av befolkningen.

Badstubølgen drives av små bedrifter og frivillige foreninger, både i storbyene og på bygda. De er fantastiske tilskudd til lokalsamfunnene, men finansieres i stor grad privat – med alt fra tilskudd fra sparebankstiftelser og veldedige fond til banklån og egenkapital. 

Skal vi få til dette, må badstue bli reelt tilgjengelig – både praktisk og økonomisk – for en mye større andel av befolkningen.

Norges Badstulag

Mange badstutilbydere er gode til å holde prisene nede og til å tilby folk unike opplevelser med flotte badstuer på vakre steder. Men høy etterspørsel, begrenset kapasitet og høye driftskostnader for naturnære badstuer, særlig tilknyttet saltvann, gir likevel en pris og tilgjengelighet som gjør det vanskelig for folk flest å ta regelmessige badstuøkter mange ganger i uka.

Skal vi oppnå en stor, positiv helseeffekt, må det dermed bli flere og rimeligere badstuer der folk bor.

Tre tiltak for badstuer til folket

Her har det offentlige stor interesse av å komme på banen. Å investere i økt badstubading vil gi store gevinster, både i penger og livskvalitet.

Dette kan gjøres ved å kombinere tre tiltak:

  1. For det første bør leger kunne skrive ut badstue på grønn resept. Dersom du lider av en sykdom som badstue har dokumentert effekt på, kan du få badstue gratis eller kraftig subsidiert.
  2. For det andre bør det offentlige gi tilskudd til bygging og drift av folkebadstuer til ideelle aktører, som idrettslag, turlag, bygdelag, velforeninger, badeklubber og badstulag.
  3. For det tredje bør det offentlige i større grad selv bygge badstuer som et folkehelsetiltak, på eldresentre, sykehjem og helsehus, på skoler, ved idrettsanlegg og andre steder som er lett for folk å komme til og hvor frivillige aktører ikke står klare til å gjøre jobben. Disse trenger ikke konkurrere med dagens badstuoperatører om å ligge på de mest spektakulære og naturskjønne plassene. Det viktigste er at det danner et lavterskeltilbud nær folk.

Gjøres dette på riktig måte, kan effekten bli stor. Derfor bør det etableres en nasjonal strategi for badstuer som folkehelsetiltak, med blant annet målrettet kompetanseheving i det offentlige. 

Slik kan alle gode krefter bidra til et lykkeligere, sunnere – og ikke minst svettere – samfunn. 

Les også


E-postPolitikk har aldri vært viktigere

Få GRATIS nyheter fra Norges første rendyrkede politiske redaksjon

0:000:00