Debatt

Norsk Fysioterapeutforbund: Svaret fra Kjerkol er urovekkende

Marian Hussein (SV) stiller viktige spørsmål om ansvaret for å informere pasienter og pårørende om rehabiliteringstjenestene. Dessverre er svarene fra helse- og omsorgsminister Ingvild Kjerkol urovekkende, skriver forbundsleder i Norsk Fysioterapeutforbund, Gerty Lund.

«Hjemmesider i regi av regionale enheter, rehabiliteringstelefon og helsenorge.no – som Kjerkol peker på – er ikke nok. Det som finnes i dag, er dessverre ikke særlig brukervennlig. Det at hun i tillegg peker på kommunenes ansvar, gjør det ikke bedre», skriver Gerty Lund, forbundsleder i Norsk Fysioterapeutforbund.
«Hjemmesider i regi av regionale enheter, rehabiliteringstelefon og helsenorge.no – som Kjerkol peker på – er ikke nok. Det som finnes i dag, er dessverre ikke særlig brukervennlig. Det at hun i tillegg peker på kommunenes ansvar, gjør det ikke bedre», skriver Gerty Lund, forbundsleder i Norsk Fysioterapeutforbund.Foto: Stian Lysberg Solum / NTB
Gerty Lund
Dette er et debattinnlegg, og innholdet står for skribentens regning. Alle innlegg hos Altinget skal overholde presseetiske regler.

Riksrevisjonen har slått fast at mange pasienter ikke får de rehabiliteringstjenestene de trenger, blant annet fordi kommune- og spesialisthelsetjenesten mangler informasjon om tjenestene.  

I et skriftlig spørsmål til helse- og omsorgsministeren spør Hussein hvilket ansvar spesialisthelsetjenesten og kommunene har for å gjøre tjenestene synlige og oversiktlige.   

Vi er glade for spørsmålet. Dessverre blir vi bekymret når vi leser svaret fra helse- og omsorgsminister Ingvild Kjerkol.  

Dessverre blir vi bekymret når vi leser svaret fra helse- og omsorgsminister Ingvild Kjerkol. 

Gerty Lund
Forbundsleder, Norsk Fysioterapeutforbund

Dette er ikke nok

Hjemmesider i regi av regionale enheter, rehabiliteringstelefon og helsenorge.no – som Kjerkol peker på – er ikke nok. Det som finnes i dag, er dessverre ikke særlig brukervennlig. Det at hun i tillegg peker på kommunenes ansvar, gjør det ikke bedre.  

Vår erfaring er at informasjonen om hvilke avtalefysioterapeuter de har, ikke er tilgjengelig eller mangelfull på kommunens hjemmesider. Det gjelder også oversikt over hvilke fysioterapeutspesialister de har. Dette til tross for at kommunene har ansvaret for å gi slik informasjon.  

Kommunene har heller ikke oversikt over selvstendig næringsdrivende fysioterapeuter uten avtale. Dette ønsker riktignok regjeringen nå å gjøre noe med.   

Vi erfarer også at samhandlingen mellom spesialist- og kommunehelsetjenesten er varierende; noen får det til bra, andre får det ikke til.  

Les også

To åpenbare løsninger

I tillegg rapporterer flere sykehusfysioterapeuter om utfordringer med å finne ledig kapasitet hos fysioterapeuter i kommunehelsetjenesten. Det er lange ventelister både hos de som er ansatt i kommunen og hos avtalefysioterapeutene. Ventelistene blir ikke kortere ved at kommunene får økt ansvar for rehabilitering, samtidig som det blir færre avtalefysioterapeuter.  

Ventelistene blir ikke kortere ved at kommunene får økt ansvar for rehabilitering, samtidig som det blir færre avtalefysioterapeuter.

Gerty Lund
Forbundsleder, Norsk Fysioterapeutforbund

Kjerkol viser også til regjeringens ferske forslag om å opprette et rekrutterings- og samhandlingstilskudd for å få fart på samarbeidsformer og tjenesteutvikling. Dette er et virkemiddel vi har tro på hvis det benyttes godt. 

Men: Midlene er knyttet opp mot Helsefellesskapene og gjelder kun for helsefellessekapenes fem prioriterte pasientgrupper. Vi frykter store pasientgrupper ikke vil oppleve bedring hvis rehabilitering ikke skal være tema for inngåelse av forpliktende avtaler mellom spesialisthelsetjenesten og kommunen.  

Fra vår side av bordet, ser vi noen åpenbare løsninger:  

  • Benytt disse midlene til utprøving av gjennomgående pasientforløp for rehabiliteringspasientene  
  • Sentrale myndigheter kan bestille tilsyn av at kommunene gjør rehabiliteringstjenestene godt synlig på kommunenes hjemmesider   

PS. Vi bidrar gjerne til at dette både blir tydeligere og mer synlig.  

Les også

Omtalte personer

Marian Hussein

Nestleder, Sosisalistisk Venstreparti, stortingsrepresentant (SV), medlem, helse- og omsorgskomiteen, medlem, Stortingets delegasjon til OSSEs parlamentariske forsamling

Ingvild Kjerkol

Stortingsrepresentant (Ap), leder, Trøndelag Ap

E-postPolitikk har aldri vært viktigere

Få GRATIS nyheter fra Norges første rendyrkede politiske redaksjon

0:000:00