Debatt

Norsk Kjernekraft: Det er tullete å ikke ville snakke om kjernekraft i Norge

Hvis Fornybar Norge faktisk bryr seg om klimaet, bør de heie på kjernekraft, ikke kjempe imot. Historisk er det nemlig kjernekraft, ikke fornybart, som har stått for den raskeste oppbyggingen av utslippsfri energi, skriver operasjonsleder og administrerende direktør i Norsk Kjernekraft AS.

Historisk er det kjernekraft, ikke fornybart, som har stått for den raskeste oppbyggingen av utslippsfri energi, skriver Håvard Kristiansen og Jonny Hesthammer, hhv. operasjonsansvarlig og administrerende direktør i Norsk Kjernekraft AS. Atomkraftverket på bildet er Grohnde ved Emmerthal i Tyskland.
Historisk er det kjernekraft, ikke fornybart, som har stått for den raskeste oppbyggingen av utslippsfri energi, skriver Håvard Kristiansen og Jonny Hesthammer, hhv. operasjonsansvarlig og administrerende direktør i Norsk Kjernekraft AS. Atomkraftverket på bildet er Grohnde ved Emmerthal i Tyskland. Foto: Halvard Alvik/NTB
Håvard Kristiansen
Jonny Hesthammer
Dette er et debattinnlegg, og innholdet står for skribentens regning. Alle innlegg hos Altinget skal overholde presseetiske regler.

Er vindkraftbransjen redd for konkurranse?

Nylig uttalte Åslaug Haga, sjefen for Fornybar Norge, at «det er tullete å snakke om kjernekraft i Norge» fordi ingen vil ha et kjernekraftverk «i bakgården».

Samtidig har 35 kommuner kontaktet Norsk Kjernekraft for å lære mer om hvilke muligheter vi kan tilby. Fellesnevneren er et ønske om mer kraft med minst mulig naturinngrep. 

Vi kan berolige vindkraftnæringa med at vi ikke skal gi dem konkurranse. Om subsidiene.

Håvard Kristiansen og Jonny Hesthammer, hhv. operasjonsansvarlig og adm. dir., Norsk Kjernekraft AS

Leseren får derfor selv vurdere hvem som farer med tøv. Ifølge en undersøkelse utført av Nettavisen, er det bare 2 av 79 spurte kommuner som sier ja til vindkraftverk, og av de spurte ordførerne vil flertallet heller ha kjernekraft enn vindkraft på land. De færreste ønsker et kraftverk i nabolaget, men må de velge, er det altså langt fra sikkert at vindkraft er førstevalget.

Det er forståelig at vindkraftens talsperson sier det hennes medlemmer er tjent med. Det er likevel både overraskende og trist at hun angriper kjernekraft. Overraskende fordi Haga er tydelig på at klimakrisen er «vår tids største utfordring». Trist fordi kjernekraft er den største kilden til utslippsfri kraft i Europa og bruker minst areal av alle utslippsfrie energikilder. Det siste er viktig ettersom Naturpanelet (Ipbes) mener tapet av natur er en like stor trussel som klimaendringene.

EU og FN har slått fast at kjernekraft er minst like bærekraftig som vind- og vannkraft. Hvis Fornybar Norge faktisk bryr seg om klimaet, så bør de altså heie på kjernekraft, ikke kjempe imot. Historisk er det nemlig kjernekraft, ikke fornybart, som har stått for den raskeste oppbyggingen av utslippsfri energi.

Les også

Haga i hardt vær

Det har stormet rundt vindkraft i det siste. Fosen-saken, med bilder av bevæpnet politi som bærer koftekledde samer bort fra regjeringskvartalet, vekker minner fra Alta. Den kommende rettssaken om Øyfjellet truer med en reprise.  

Nylig møtte Haga i Debatten på NRK, hvor temaet var at 67 prosent av norske vindkraftverk eies av utenlandske selskaper. I mange tilfeller er det umulig å finne ut hvem eierne er. 

Sveriges avfallsdeponi bygges i Östhammar kommune. Der støtter 84 prosent av befolkningen planene.

Håvard Kristiansen og Jonny Hesthammer, hhv. operasjonsansvarlig og adm. dir., Norsk Kjernekraft AS

Dette kommer på toppen av en økonomisk krise i vindkraftbransjen. Verdens største produsenter av vindturbiner gikk med milliardunderskudd i fjor, tross historisk høye kraftpriser. Vindkraftverk blir dyre når energi er dyrt, fordi det kreves store mengder energi å lage dem.

Derfor er det kanskje ikke så rart at Haga trenger noe å blåse ut frustrasjonen på. Det at et flertall av befolkningen er positive til kjernekraft kan kanskje oppleves som en trussel for de som lever av å skaffe milliarder i subsidier til vindkraften.

Vi kan berolige vindkraftnæringa med at vi ikke skal gi dem konkurranse. Om subsidiene.

På sikt skal vi imidlertid by på konkurranse innen kraftproduksjon. Det er sunt, ikke minst med tanke på strømprisene til norske forbrukere, men også for forsyningssikkerheten.

Det finnes ikke dårlig vær

Norsk Kjernekraft er for fornybart, ikke imot, og fornybarbransjen trenger ikke å føle seg truet av kjernekraft. Det skyldes at kjernekraft spiller på lag med fornybart. Kjernekraftverk produserer jevnt og trutt uavhengig av været, og kan i tillegg justere produksjonen opp og ned etter behov. Dermed kan mer av vannkraften brukes når det er vindstille. På den måten bidrar kjernekraft til at vindkraftsatsingen faktisk resulterer i en fungerende totalløsning. Det er nettopp dette en omfattende ny svensk studie konkluderte med, nemlig at det mest kostnadseffektive kraftsystemet består av like deler vannkraft, vindkraft og kjernekraft. 

Norges kraftbehov er så stort at det gir plass til både vind- og kjernekraft. La oss derfor slutte å kjempe mot hverandre, og heller kjempe sammen til det beste for landet, klimaet og naturen.

Håvard Kristiansen og Jonny Hesthammer, hhv. operasjonsansvarlig og adm. dir., Norsk Kjernekraft AS

Forsyningssikkerheten vil også bli langt bedre med kjernekraft. Kjernekraft er den eneste nullutslippsenergikilden som kan sikre stabil strømforsyning uavhengig av været. Det er viktig ettersom det alltid må produseres like mye strøm som det forbrukes for å unngå strømbrudd.

Om vinteren kan det være flere uker med iskaldt og vindstille vær. Da er strømforbruket på sitt høyeste samtidig som vindturbinene står stille. Statnett og NVE har varslet om økende risiko for at kunder mister strømmen.

I tillegg kan kjernekraft redusere behovet for å oppgradere strømnettet, og redusere behovet for kostbare effektoppgraderinger av vannkraften. Dette kan spare forbrukerne flere titalls øre/kWh i nettleie og strømpris. Ikke minst vil kjernekraft bidra til å redusere behovet for utenlandskabler og påfølgende prissmitte.

Norge har gode forutsetninger

Institutt for energiteknikk (IFE) har forsket på kjernekraft i 70 år. Derfor har Norge den kompetansen som trengs for å ta steget videre til kommersiell kjernekraft. Vi har lovverket som trengs, avfallet kan håndteres, og Norge har allerede den typen avfall som kjernekraftverk produserer. Vi skal finansiere og bygge våre egne avfallsanlegg. Det koster 1–5 øre/kWh. Staten har påtatt seg å betale 10–15 milliarder for å bygge deponier for avfallet fra IFE. Det hadde vært billigere å levere det til oss.

Haga stiller spørsmål ved om kommuner vil ønske lagring av avfall hos dem. Sveriges avfallsdeponi bygges i Östhammar kommune. Der støtter 84 prosent av lokalbefolkningen planene.

Det vil ta tid å bygge det første kjernekraftverket i Norge. For store kjernekraftverk er medianbyggetiden 7,5 år. For de små modulære kjernekraftverkene vi har planer om å bygge (SMR), er den anslått til 2–4 år. Utredningsarbeidet kan ta like lang tid eller mer. Det er greit. Vindkraftutbyggingen har lært oss at det er viktig å bruke god tid på konsesjonsbehandling.

For å ta det første steget, søker vi herved om medlemskap i Fornybar Norge.

Håvard Kristiansen og Jonny Hesthammer, hhv. operasjonsansvarlig og adm. dir., Norsk Kjernekraft AS

Hvis Polen kan, så kan Norge

Polen har i likhet med Norge ikke hatt kjernekraft før. Der planlegger nå det statseide oljeselskapet PKN Orlen å bygge 79 SMR fra GE Hitachi innen 2038. Den første skal være på plass før utgangen av dette tiåret.

Den virkelig store økningen i kraftbehov i Norge kommer ikke før mot slutten av 2030-tallet. Det er altså tid nok til å komme i gang med kjernekraft.

Norges kraftbehov er så stort at det gir plass til både vind- og kjernekraft. La oss derfor slutte å kjempe mot hverandre, og heller kjempe sammen til det beste for landet, klimaet og naturen.

For å ta det første steget, søker vi herved om medlemskap i Fornybar Norge.

Les også

Omtalte personer

Håvard Kristiansen

Operasjonsansvarlig, Norsk Kjernekraft AS
Master, kjernekjemi

Jonny Hesthammer

Administrerende direktør, Norsk Kjernekraft AS
Ph.D. i geologi og geofysikk (Universitetet i Bergen)

Åslaug Marie Haga

Leder, Fornybar Norge
cand.mag. i sosiologi, statsvitenskap og historie (Universitetet i Oslo)

E-post Politikk har aldri vært viktigere

Få GRATIS nyheter fra Norges første rendyrkede politiske redaksjon