Stor oversikt: Slik stiller partiene seg til kjernekraft 

Frp og Høyre vil ha Stortinget med seg på en ny kjernekraft-satsing. Flere partier har endret sin kjernekraftpolitikk i møte med energikrisen, men basert på hvor de står, er det likevel usannsynlig at Frp eller Høyre får flertall. Altinget gir deg her en full oversikt over hva partiene mener om kjernekraft.

Forskningsreaktoren JEEP II på Kjeller var den siste atomreaktoren i drift i Norge. Norge har aldri hatt kjernekraft til kommersielt bruk. Det er det heller ingen norske partier som ønsket.
Forskningsreaktoren JEEP II på Kjeller var den siste atomreaktoren i drift i Norge. Norge har aldri hatt kjernekraft til kommersielt bruk. Det er det heller ingen norske partier som ønsket. Foto: Ola Vatn / NTB
Elisabeth Bergskaug

Fremskrittspartiet fremmet i januar fem forslag om kjernekraft i Stortinget. Blant annet vil de utrede behovet for kjernekraft i Norge, og opprette en egen kjernekraftmyndighet under Olje- og energidepartementet. 

– Vi har ikke tatt til orde for at vi skal bygge. Forslaget handler om å innhente informasjon og skaffe et faktagrunnlag, så må eventuelle konklusjoner komme deretter. Når vi styrer mot et kraftunderskudd, må vi se på alle energiformer. Man kan ikke la politiske kjepphester stå i veien for en fornuftig energipolitikk, sier stortingsrepresentant Marius Arion Nilsen til Altinget. 

Kjernekraft har ikke blitt seriøst vurdert i Norge av politikerne siden 1970-tallet. Etter at energikrisen inntraff i 2021/2022, har flere partier så smått begynt å bevege seg i en mer kjernekraft-vennlig retning. Men hva mener de ulike partiene egentlig om kjernekraft? 

Altinget har gjort en gjennomgang av partienes partiprogrammer, nettsider og ferske uttalelser for å få et overblikk. I tillegg har vi sett på hvor ungdomspartiene står i saken. 

Kort oppsummert er det ingen partier som er for å bygge kjernekraft i Norge nå. Det er derimot flere ungdomspartier. Kun fire av ni stortingspartier nevner kjernekraft i sine partiprogram. I flere partier står ulike syn mot hverandre.

Etter at denne artikkelen først ble publisert, har også Høyre fremmet forslag om kjernekraft i Stortinget. Artikkelen er derfor oppdatert med mer informasjon om Høyres standpunkt.

Du kan se en grundigere oversikt over partienes kjernekraftpolitikk lenger ned. Slik kan standpunktene til partiene kort oppsummeres: