Norske havner blir viktigere – NSM oppfordrer til årvåkenhet

Nasjonal sikkerhetsmyndighet (NSM) vil råde selskaper til å ta hensyn til sikkerhet når det inngås avtaler, ikke bare pris.

Avdelingsdirektør Kristin Wist var til stede under NSMs sikkerhetskonferanse i Oslo.
Avdelingsdirektør Kristin Wist var til stede under NSMs sikkerhetskonferanse i Oslo.Foto: Frode Andresen / Altinget
0:000:00