Om  
Sofie Nystrøm

NSM-direktør går av med umiddelbar virkning – kontrollkomiteen går inn i saken

Sofie Nystrøm, direktør i Nasjonal Sikkerhetsmyndighet (NSM), har bedt om å få fratre med umiddelbar virkning etter at det ble kjent at NSM har inngått en ulovlig låneavtale på 200 millioner kroner. Justis- og beredskapsdepartementet og Forsvarsdepartementet iverksetter umiddelbare tiltak.

Sofie Nystrøm går av som NSM-direktør med umiddelbar virkning.
Sofie Nystrøm går av som NSM-direktør med umiddelbar virkning.Foto: Fredrik Varfjell / NTB
Nora Didriksen

Det melder Justis- og beredskapsdepartementet i en pressemelding.

− Dette er en alvorlig sak. Justis- og beredskapsdepartementet vil, i samarbeid med Forsvarsdepartementet, sette inn en interimledelse i NSM, sier justis- og beredskapsminister Emilie Enger Mehl (Sp).

– At en statlig virksomhet tar opp et lån, innebærer at de tiltar seg Stortingets rolle som bevilgende myndighet, en rolle Stortinget er tillagt i Grunnloven. Det er de folkevalgte som vedtar budsjettet, sier Mehl på et pressemøte om saken fredag.

Lånet skal også være i strid med sentrale punker i statens budsjett- og økonomiregelverk. NSM har gått langt utover sine fullmakter, skriver departementet om saken.

− Da det ble klart for Justis- og beredskapsdepartementet at NSM hadde et lån, satte departementet straks i gang undersøkelser i saken. Dette arbeidet pågår fortsatt. Departementet kan ikke nå utelukke at det videre arbeidet vil avdekke flere kritikkverdige forhold, sier Enger Mehl.

NSM er Norges ekspertorgan for informasjons- og objektsikkerhet og det nasjonale fagmiljøet for IKT-sikkerhet. Direktoratet er nasjonal varslings- og koordineringsinstans for alvorlige dataangrep og andre IKT-sikkerhetshendelser.

Sofie Nystrøm ble ansatt i et åremål for seks år i 2021. Hun kom da fra rollen som avdelingsdirektør i Etterretningstjenesten. 

Hun har også vært direktør for informasjonssikkerhetstjenester i Symantec, og var fra 2008 Executive Vice President i DNB Bank ASA som konsernansvarlig for informasjon og sikkerhet. I 2014 ble hun ansatt i Telenor ASA som Vice President, Head of Group Security. Fra 2015 til 2017 var hun direktør ved NTNU Center for Cyber and Information Security.

Furuseth fungerende direktør

– Dette er svært alvorlig for NSM. Vi tar dette på høyeste alvor, NSM som EOS-tjeneste er helt avhengig av tillit. Vi skal rydde opp i samarbeid med Justis- og beredskapsdepartementet, sier fungerende direktør Helge Rager Furuseth på NMSs hjemmesider. 

NSM vil ikke kommentere saken ytterligere. 

– NSM jobber videre med fullt trykk på vårt hovedoppdrag, som er å gjøre Norge i stand til å beskytte seg mot spionasje, sabotasje, terror og sammensatte trusler, understreker Furuseth.

Det er Justis- og beredskapsdepartementet som har det overordnede administrative og budsjettmessige ansvaret for NSM, mens den faglige virksomhetsstyringen deler de med Forsvarsdepartementet. 

Saken vil bli gjenstand for en ekstern gjennomgang. Departementet vil også gjennomgå egne rutiner for økonomi- og etatstyring av NSM. Regjeringen tar sikte på å avvikle det ulovlige lånet, og har dermed i dag lagt frem en tilleggsproposisjon for Stortinget om å øke bevilgningen til NSM med 200 millioner kroner.

Justis- og beredskapsministeren har sammen med forsvarsminister Bjørn Arild Gram (Sp) iverksatt flere umiddelbare tiltak:

  • Justis- og beredskapsministeren har instruert NSM om å stoppe alle utbetalinger og transaksjoner relatert til låneavtalen.
  • Justis- og beredskapsdepartementet er i god dialog med den private utleieren, som også er långiver, om de avtalerettslige konsekvensene av låneavtalen med sikte på å avslutte den ulovlige avtalen.
  • Justis- og beredskapsdepartementet og Forsvarsdepartementet har iverksatt en gjennomgang av alle husleieavtaler inngått av NSM de siste ti årene.
  • Justis- og beredskapsdepartementet og Forsvarsdepartementet vil sette i gang en ekstern gjennomgang for å kartlegge omstendighetene rundt NSMs inngåelse av leieavtalen på Fornebu og låneopptak i tilknytning til dette.
  • Justis- og beredskapsdepartementet vil også gjennomgå egne rutiner for økonomi- og etatsstyring av NSM, herunder rutiner for behandling av leiesaker.
  • Justis- og beredskapsdepartementet vil, i samarbeid med Forsvarsdepartementet, sette inn en interimledelse i NSM for å gjennomføre nødvendige tiltak for å sikre god økonomistyring og internkontroll, samtidig som NSMs samfunnsoppdrag ivaretas.
  • På bakgrunn av dette har regjeringen i dag lagt fram forslag for Stortinget om å øke bevilgningen til NSM med 200 millioner kroner for å kunne innfri lånet, selv om det p.t. ikke er gitt at staten vil være fullt ut forpliktet. Det er ennå ikke avklart hvilket endelig beløp staten må betale tilbake.

Oppretter sak

Stortingets kontrollkomité vil ser på låneskandalen i Nasjonal sikkerhetsmyndighet. Det sier komiteens leder Peter Frølich. 

– Grunnloven har regler for hvem som kan pådra staten gjeld. Disse er soleklart brutt, skriver Peter Frølich til Aftenposten.

Økokrim varsler at de «følger saken tett».

Omtalte personer

Sofie Nystrøm

Master's Degree, Computer Sciences, Information Security (Purdue University)

E-postPolitikk har aldri vært viktigere

Få GRATIS nyheter fra Norges første rendyrkede politiske redaksjon

0:000:00